Dr. Öğr. Üyesi
Ali Can KAYA

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş

Eğitim

2013 - 2018
Doktora

Technische Universitaet Berlin

Fachgebiet Werkstofftechnik
2009 - 2011
Yüksek Lisans

Universitaet Ulm

Advanced Materials-Nanomaterials
2005 - 2008
Çift Anadal

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2003 - 2007
Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

Akademik Ünvanlar

2019
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2021) Modelling of complex grey cast iron open cell foams reveals insights on failure and deformation on different hierarchical length scales

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Fleck Claudia, Zaslansky Paul, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Advanced Engineering Materials, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Doi: 10.1002/adem.202100677, ISSN: 1438-1656","1527-2648, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1002/adem.202100677 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Malzeme Muayene ve Kırılma Mekaniği>Döküm Teknolojileri>Hesaplamalı Malzeme Bilimleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) In situ shear behavior of open-cell austenitic 316L steel foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Endeks Türü: SCI, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Materials Chemistry and Physics, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: İngilizce, Cilt: 252, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 123303-, ISSN: 0254-0584, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0254058420306738 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Single steel strut mechanical testing: challenges and future research directions

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Fischer Sebastian, Fleck Claudia, Endeks Türü: SCI, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Materials Science and Technology, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 35, Sayı: 9, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1123-1127, Doi: 10.1080/02670836.2019.1612142, ISSN: 0267-0836, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02670836.2019.1612142 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Foams of Gray Cast Iron as Efficient Energy Absorption Structures: A Feasibility Study

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Rack Alexander, Fischer Sebastian F, Zaslansky Paul, Fleck Claudia, Endeks Türü: SCI, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Advanced Engineering Materials, Yazar Sayısı: 5, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 21, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1900080-, Doi: 10.1002/adem.201900080, ISSN: 1438-1656, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adem.201900080 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Strain hardening reduces energy absorption efficiency of austenitic stainless steel foams while porosity does not

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, İPEKOĞLU MEHMET, Fleck Claudia, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: MATERIALS DESIGN, Yazar Sayısı: 4, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 143, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 297-308, Doi: 10.1016/j.matdes.2018.02.009, ISSN: 0264-1275, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026412751830087X , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Tensile failure observations in sintered steel foam struts revealed by sub-micron contrast-enhanced microtomography

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Nikolaus Anneke, Zaslansky Paul, Claudia Fleck, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: MATERIALS DESIGN, Yazar Sayısı: 4, Ay: Eylül, Dil: İngilizce, Cilt: 105, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 190-200, Doi: 10.1016/j.matdes.2016.05.069, ISSN: 0264-1275, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026412751630675X , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2014) Deformation behavior of open-cell stainless steel foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Fleck Claudia, Endeks Türü: SCI, Tür: Hakemli, Dergi Adı: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 615, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 447-456, Doi: 10.1016/j.msea.2014.07.098, ISSN: 0921-5093, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921509314009654 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2019) 316L Açık Hücreli Çelik Köpüklerde Tanelerarası Karbidin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2651-2521, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.jocrest.com/Makaleler/736682215_5-1-1-kaya.pdf , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>metal köpük, karbid, mekanik özellik, mikroyapı, Makale Türü: Özgün Makale,

  Açık hücreli metal köpüklerde hücre sayısının ve anizotropinin enerji absorbe etme verimliliği üzerine etkisi

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Doi: 10.5505/pajes.2019.53810, ISSN: 2147-5881, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  INFLUENCE OF INFILL DENSITY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 3D PRINTED POLYLACTID ACID PARTS

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, KORUCU ALİ, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/09/2021, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/09/2021, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 325-331, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://a0272912-4303-4a2a-97f1-0fc5400ae5fd.filesusr.com/ugd/d0a9b7_0aacd1c499a342bc82c6c392f19e9534.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Muş, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Malzeme Tasarım ve Davranışları>Üretim Teknolojileri,

  Measurement of Area Moment of Inertia from Micrographs by Image Processing

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, İPEKOĞLU MEHMET, ÖZYURT ERDEM ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Global Conference on Engineering Research, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/06/2021, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 07/06/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.globcer.org/ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: BALIKESİR, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Malzeme Karekterizasyonu>Malzeme Muayene ve Kırılma Mekaniği>Atalet Momenti,Görüntü İşleme,Paralel Eksen Teoremi,

  IMPROVEMENT OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF THE AUXETIC TRUSS STRUCTURES BY TOPOLOGY MODIFICATION: A PRELIMINARY WORK

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Yuldashev Agahan, KORUCU ALİ, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: V. International Scientific and Vocational Studies Congress Engineering, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/12/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/12/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://drive.google.com/file/d/1sQVTz8PAxAWfJrem7GSHc_bPLArZwbNh/view , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Prediction of Mechanical Properties of Sintered 316L Open Cell Foam Struts by Image Processing

  Yazarlar: ÖZYURT ERDEM ONUR, KAYA ALİ CAN, İPEKOĞLU MEHMET, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/12/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 14/12/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 117-118, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.ubaksymposium.org/program-ve-ozet-kitap.html , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Malzeme Muayene ve Kırılma Mekaniği>Metal Köpük,Mikroyapı,Görüntü İşleme,

  Sinterlenmiş Açık Hücreli 316L Köpük Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin Görüntü İşleme Aracılığıyla Kestirimi

  Yazarlar: ÖZYURT ERDEM ONUR, KAYA ALİ CAN, İPEKOĞLU MEHMET, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/12/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 14/12/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.ubaksymposium.org/Upload/editor/files/ubak%20fen%20%C3%B6zet(28).pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Metal Köpük; Köpük Elemanı; Mikroyapı; Mekanik Özellikler; Görüntü işleme,

  Casting and mechanical properties of gray cast iron open cell foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Rack Alexander, Fischer Sebastian, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Cellmat 2018, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/10/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://cellmat2018.dgm.de/scientific-programme/?tx_dgmprogram_fullprogram%5Bsession%5D=5005&tx_dgmprogram_fullprogram%5Baction%5D=show&tx_dgmprogram_fullprogram%5Bcontroller%5D=Session&cHash=b7a32cfd186524cb45a097ee51bfb578 , Ülke: ALMANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>METAL KÖPÜKLER,

  Interaction of porosity and strain hardening affects the energy absorption efficiency of austenitic stainless steel foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, İPEKOĞLU MEHMET, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: MSE Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/09/2018, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/09/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://2018.mse-congress.de/ , Ülke: ALMANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>metal foams,

  Failure observations in sintered steel foams from the submicron to the macroscale

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Euromat 2017, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/09/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 04/08/2017, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 22/09/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://euromat2017.fems.eu/articlefiles/Final_EUROMAT2017_Web.pdf , Ülke: YUNANİSTAN, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Synchrotron tomography,

  Effects of strut porosity on the mechanical properties of sintered steel foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, İPEKOĞLU MEHMET, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Cellmat 2016, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 07/12/2016, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 07/12/2016, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://cellmat.dgm.de/ , Ülke: ALMANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>metal foams,

  The changes of structures, thermal characteristics and mechanical properties of bulk metallic glass as a function of cobalt composition

  Yazarlar: Dong Yu, KAYA ALİ CAN, Wunderlich Rainer, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Euromat 2015, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/12/2015, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: POLONYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>metal glasses,

  Influence of Alloy Composition and Heat Treatment on the Deformation Behaviour of Aluminium-Based Open-Cell Metal Foams on Different Length-Scales

  Yazarlar: Fleck Claudia, Buehrig-Polaczek Andreas, Fischer Sebastian, Schüler Paul, KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Euromat 2015, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 19/09/2015, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 19/09/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://euromat2015.fems.org/ , Ülke: POLONYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>aluminum foams,

  Synchrotron-based X-Ray Microtomography on Failure of Hollow Steel Struts

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Nikolaus Anneke, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Metfoam 2015, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/08/2015, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/08/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.metfoam2015.org/ , Ülke: İSPANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Synchrotron tomography,

  Xray microtomography of microalloying effects on Fe-rich intermetallics of aluminum Struts

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Zaslansky Paul, Fleck Claudia, Buehrig-Polaczek Andreas, Fischer Sebastian, Mazars Vincent, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: METFOAM 2015, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/08/2015, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/08/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://metfoam2015.org/ , Ülke: İSPANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>aluminum foams,

  Deformation behavior of open-cell stainless steel foams

  Yazarlar: KAYA ALİ CAN, Fleck Claudia, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Cellmat 2014, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/10/2014, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 22/10/2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://cellmat.dgm.de/proceedings/proceedings-cellmat-2014/ , Ülke: ALMANYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>metal foams,

 • Diğer (Uluslararası)

  (2020) Multi length-scale characterisation of microstructure/geometry interactions for tailoring properties of open-cell Al alloy foams

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Türü: Projedeki Konumu: Danışman,

  (2017 - 2017) Versagensanalyse eines gegossenen, offenzelligen, eisenbasierten Schwamms von der submikro- bis zur Makroebene

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 30000, Para Birimi: Euro, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı,

  Araştırma Projesi

  (2020) Demir Esaslı Metal Köpük Üretim Sisteminin Kurulması ve Elektromekanik Karakterizasyonu

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Bütçesi: 85.000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü,

  -Tübitak 1002

  (2020) Açık Hücreli Dökme Demir Köpüklerin Hiyerarşik Deformasyon Modellemesi

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Bütçesi: 45000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2020) Nachwuchspreis der Fakultät III

  Faaliyet Detayı: Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü, Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Akademik Birim: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI/, Kuruluş: Berlin Teknik üniversitesi, Ülke: ALMANYA,

  (2014) Best Poster Preis

  Faaliyet Detayı: Diğer, Kuruluş: Cellmat 2014, Ülke: ALMANYA,

İdari Görevler

2019 2020

Anabilim Dalı Başkanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: alican.kaya@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333135