Dr. Öğr. Üyesi
Batin Latif AYLAK

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş

Eğitim

2010 - 2015
Doktora

Universitaet Duisburg Essen

2008 - 2010
Yüksek Lisans

Universitaet Duisburg Essen

2001 - 2006
Lisans

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU)

Akademik Ünvanlar

2017
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,
2015
Yardımcı Doçent

HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2020) TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DİJİTAL TRENDLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, KAYIKCI YAŞANUR, TAŞ MEHMET ALİ, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Journal of Yaşar University, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 57, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 98-116, ISSN: 1305-970X, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.19168/jyasar.569599 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Ultraleichte Elektrohängebahnsysteme

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Industrie Management, Yazar Sayısı: 2, Ay: Nisan, Dil: Almanca, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Konzept eines ultraleichten Elektrohängebahnsystems

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Hebezeuge Fördermittel, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Almanca, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) A Developed Power and Free Conveyor forLight Loads in Intra Logistics

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: World Academy of Science, Engineering and Technology, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0000000091950263, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Two Scenarios for Ultra Light Overhead ConveyorSystem in Logistics Applications

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0000000091950263, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Ultra Light Overhead Conveyor Systems forLogistics Applications

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: World Academy of Science, Engineering and Technology, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0000000091950263, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Simulation Model of an Ultra Light OverheadConveyor System Analysis of the Process in theWarehouse

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Cantepe Mustafa Baran, Karakaya Aydın, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Yazar Sayısı: 4, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0000000091950263, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2015) Konzept eines ultraleichten Elektrohängebahnsystems für innerbetriebliche Beförderung

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, NOCHE BERND, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Logistics Journal, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1860-5923, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.logistics-journal.de/not-reviewed/2014/07/3964 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Cash Register Queue Simulation Scenarios for a giant Retail Company

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Hendrikse Hermias C N, Du Plessis Armand, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: IEOM International Conference on Industrial Engineering Operations Management, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 01/11/2018, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/12/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://ieomsociety.org/southafrica2018/proceedings/ , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

  Necessary Calculations of Ultra Light Overhead Conveyor Systems for In House Transportation

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, ALIAS CYRIL, HENDRIKSE C N HERMIAS, NOCHE BERND, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IEEE PEDS 2015, Sydney, Australia, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/06/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/06/2015, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/06/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7203476&tag=1 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

  KONZEPT EINES ULTRALEICHTENELEKTROHÄNGEBAHNSYSTEMSInnovation für die innerb etriebliche Beförderung

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Noche Bernd, Tür: Poster, Etkinlik Adı: 10. Fachkolloquium Logistik WGTL 2014, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/10/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 09/10/2014, Yazar Sayısı: 2, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 26/10/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

  Two Different Conceptual Vehicle Models of Ultra light Overhead Conveyor Systems in the Logistics Applications

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Cantepe Mustafa Baran, Ruzayqat Mohammed, Madani Abdelkader, Noche Bernd, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Carpathian Logistics Congress 2013, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/12/2013, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/12/2013, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 26/10/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

  Ulusal

  Lojistiğin Dijital Dönüşümü için Geleceğin Başarı Stratejileri

  Yazarlar: KAYIKCI YAŞANUR, AYLAK BATİN LATİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 29/06/2018, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/12/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://yaem2018.org/yaem2018_bildiri_ozetleri.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Eskişehir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

  SIMULATION MODEL OF AN ULTRA LIGHT OVERHEAD CONVEYOR SYSTEM FOR IN HOUSE TRANSPORTATION

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, Hendrikse C N Hermias, Noche Bernd, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XII. International Logistics and Supply Chain Congress 2014, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 30/10/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 31/10/2014, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 26/10/2020, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği,

İdari Görevler

2016 2017

Bölüm Başkanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İş Deneyimi

2010 2015

Araştırma Görevlisi

Duisburg Essen Üniversitesi

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: batin.latif@tau.edu.tr