Dr. Öğr. Üyesi
Süreyya İLKILIÇ

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kısa Özgeçmiş

Eğitim

2016 - 2020
Lisans

Eberhard Karls Universität Tübingen

Ana Dal : Alman Dili ve Edebiyatı Yan Dallar: Alman Dil Bilimi, İslam Bilimleri
2016 - 2020
Yüksek Lisans

Eberhard Karls Universität Tübingen

Ana Dal : Alman Dili ve Edebiyatı Yan Dallar: Alman Dil Bilimi, İslam Bilimleri
2009 - 2015
Doktora

Eberhard Karls Universität Tübingen

Uluslararası Edebiyat
2000 - 2001
Yüksek Lisans

Eberhard Karls Universität Tübingen

Ana Dal : Alman Dili ve Edebiyatı Yan Dallar: Alman Dil Bilimi, İslam Bilimleri
1993 - 2001
Lisans

Eberhard Karls Universität Tübingen

Ana Dal : Alman Dili ve Edebiyatı Yan Dallar: Alman Dil Bilimi, İslam Bilimleri

Akademik Ünvanlar

2018
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2021) KAFKA UND JUDENTUM

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: Art Index (Art Research Database, EBSCO), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Journal of International Social Research, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Almanca, Cilt: 14, Sayı: 77, Sayfa: 151-162, Doi: 10.17719/jisr.11652, ISSN: 1307-9581, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11652 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Alman Dili ve Edebiyatı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Emine Sevgi Özdamar'ın ‚Mutterzunge - Annedili’ Adlı Eserinde Kültür'ün Dil'de Yansımaları

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: Art Index (Art Research Database, EBSCO), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Şubat, Dil: Türkçe, Cilt: 14, Sayı: 76, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 112-124, Doi: 10.17719/jisr.11531, ISSN: 1307-9581, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt14/sayi76_pdf/1dil_edebiyat/ilkilic_sureyya.pdf , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Alman Dili ve Edebiyatı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) EIN INTERTEXTUELLER VERGLEICH DER NOVELLE THOMAS MANNS WÄLSUNGENBLUT MIT DER OPER RICHARD WAGNERS DIE WALKÜRE

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: Art Index (Art Research Database, EBSCO), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Turkish Studies, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Almanca, Cilt: 14, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2383-2395, Doi: 10.29228/TurkishStudies.23385, ISSN: 1468-3849, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=71151e3e-7525-4329-ba5d-c1faa82cfae2.pdf&key=23385 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Franz Kafka’nın Türkiye’de Alımlanması

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 7, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 14-33, ISSN: 2148-1482, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog/issue/46911/588103 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Identitätsproblematik in Aras Örens Roman „Berlin Savignyplatz“ im Bezug auf seine Erzählung „Bitte Nix Polizei“

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: Art Index (Art Research Database, EBSCO), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Almanca, Cilt: 1, Sayı: 42, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 55-68, ISSN: 1305-5143, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/37940/364865 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Thomas Mann’ın ‚Küçük Bay Friedemann’ Eserinde Dekadanlık:

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: Art Index (Art Research Database, EBSCO), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 8, Sayı: 40, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 83-92, Doi: 10.17719/jisr.20154013878, ISSN: 1307-9581, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013878 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2020) Ahlak – Adalet - Para Bağlamında “Yaşlı Hanımın Ziyareti”

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Turkish Studies, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1881-1893, Doi: 10.47845/TurkishStudies.44330, ISSN: 2667-5641, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://turkishstudies.net/language?mod=makale_tr_ozet&makale_id=44330 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Franz Kafka’nın ’Dönüşüm’ Adlı Eserindeki Dönüşümler

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 24, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 385-396, ISSN: 1301-370X, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/56373/597180 , Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Franz Kafka’nın Galeri’de Adlı Meselinde Görünüş ve Oluş

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/11/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/11/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 20/11/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 66-73, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://ichus.org/wp-content/uploads/2020/12/Tam-Metinler-Kitab%C4%B1-10.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Alman Dili ve Edebiyatı,

  Yıkım Edebiyatı Örneği Olarak Wolfgang Borchert'in Kısa Öyküsü Mutfak Saati

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/09/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/09/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 05/10/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 524-528, ISSN: 978-605-66529-6-7, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  Goethe-Hafız İlişkisi

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/02/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 23/02/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 23/02/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 499-508, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  Franz Kafka’nın Dönüşüm ve Kanun Önünde Eserlerindeki Kölelik ve Tutukluluk

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/11/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 28/12/2019, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  Kafka Türkiyede

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Kafka Ankarada, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/11/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

 • Araştırma Projesi

  (2019 - 2019) Franz Kafka’nın Dönüşüm ve Kanun Önünde Eserlerindeki Kölelik ve Tutukluluk

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 2000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2020) Germanistik in der Türkei , Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei I

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Bölüm Adı: Franz Kafkas Rezeption in der Türkei., Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Ali Osman Öztürk, Cemal Sakallı, Mehmet Tahir Öncü, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Logos, Sayfa: 311-333, ISBN: 978-3-8325-5213-8, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=5213lng=engid=, , Ülke: ALMANYA, Şehir: Berlin, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2020) Germanistik in der Türkei 7 Übersetzerforschung in der Türkei1

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Bölüm Adı: Kâmuran Şipal: Übersetzer zwischen Klassik und Moderne, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Mehmet Tahir Öncü, Leyla Coşan, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Logos Verlag Berlin, Sayfa: 145-164, ISBN: 978-3-8325-5189-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Berlin, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2019) Türk Edebiyatında Kafka Etkisi

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Süreyya İlkılıç, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: İZ Yayıncılık, ISBN: 978-605-326-415-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2018) Medizin und Nationalsozialismus / Tıp ve Nasyonalsosyalizm

  Yazarlar: Kümmel Werner F., Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: İlhan İlkılıç, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: BETİM, ISBN: 9786058230842, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2018) Tanpınar’ın Saklı Dünyası: Arayışlar – Keşifler – Yorumlar

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Bölüm Adı: Ahmet H. Tanpınar ve Franz Kafka’da Yabancılaşma Bağlamında Zaman ve Saat, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Julian Rentzsch; İbrahim Şahin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Doğubatı, Sayfa: 89-113, ISBN: 9786052133132, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2018) Tanpınar’ın Saklı Dünyası: Arayışlar – Keşifler – Yorumlar

  Yazarlar: Hofmann Michael, Bölüm Adı: Büyükkent, Geleneğin Kaybı ve „Yeni Görüş”. Tanpınar’ın Huzur’u ve Rilke’nin Malte Laurids Brigge’nin Notları, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: Julian Rentzsch; İbrahim Şahin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Doğubatı, Sayfa: 108-130, ISBN: 978-605-2133-13-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2018) Tanpınar’ın Saklı Dünyası: Arayışlar – Keşifler – Yorumlar.

  Yazarlar: Bleicher Thomas, Bölüm Adı: Gerçeğin İcadı - Tanpınar’ın Romanı ’Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: Julian Rentzsch und İbrahim Şahin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Doğubatı, Sayfa: 13-28, ISBN: 978-605-2133-13-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

  (2016) Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 08-11 Ekim 2015 Sempozyum Bildirileri Kitabı

  Yazarlar: İLKILIÇ SÜREYYA, Bölüm Adı: Franz Kafka’da Zaman ve Saat, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Bilal Kuşpınar, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sayfa: 183-191, ISBN: 978-605-4886-23-4, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları,

İdari Görevler

2020 2020

Bölüm Başkanı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Bölüm Başkan Yardımcısı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Komisyon Üyeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2019 30/12/9999

Komisyon Başkanlığı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2019 30/12/9999

Komisyon Üyeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ilkilic@tau.edu.tr