Prof. Dr.
Elif NUROĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Kısa Özgeçmiş

Eğitim

2005 - 2010
Doktora

Universitat Wien

İktisat
2003 - 2004
Yüksek Lisans

Wirtschaftsuniversität Wien

İşletme
2001 - 2004
Yüksek Lisans

Wirtschaftsuniversität Wien

İşletme
2001 - 2004
Yüksek Lisans

Wirtschaftsuniversität Wien

İşletme
2001 - 2004
Lisans

Wirtschaftsuniversität Wien

İşletme

Akademik Ünvanlar

2020
Profesör

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
2012
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2011
Yardımcı Doçent

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, BOSNA HERSEK

İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat
2008
Öğretim Görevlisi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, BOSNA HERSEK

İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat
2007
Araştırma Görevlisi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, BOSNA HERSEK

İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2019) Turkey and Germany in the Balkans: Competing with Each Other?

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Insight Turkey, Yazar Sayısı: 2, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 21, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 211-236, Doi: 10.25253/99.2019212.13, ISSN: 1302-177X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Türkiye ve Almanya’nın Sanayide Dijital Dönüşümü: Yol Haritaları ve Şirketlerin Karşılaştırması

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 23, Özel Sayı: Var, Sayfa: 1537-1560, ISSN: 1301-0603, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) RETURNS TO INNOVATION AND GROWTH: A PANEL DATA APPROACH FORMIDDLE INCOME COUNTRIES

  Yazarlar: ÇATAK ÇİYDEM, NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Cilt: 2018, Özel Sayı: Var, Sayfa: 243-256, ISSN: 1307-9832, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) ENDÜSTRİ 4.0’I TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ İÇİN BİR FIRSAT PENCERESİNE DÖNÜŞTÜRMEK

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 16, Özel Sayı: Var, Sayfa: 329-346, ISSN: 2148029, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) China’s Asian Dream: Quiet Empire Building Along the New Silk Road

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Insight Turkey, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 2018, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1302-177X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Makale Türü: Kitap Kritiği,

  (2017) Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: Index Islamicus, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Insight Turkey, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: İngilizce, Cilt: 19, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Makale Türü: Kitap Kritiği,

  (2014) Competing specifications of the gravity equation a three way model bilateral interaction effects or a dynamic gravity model with time varying country effects

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Kunst Robert M, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Empirical Economics, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 46, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 733-741, Doi: 10.1007/s00181-013-0696-3, ISSN: 0377-7332, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s00181-013-0696-3 , Ülke: AVUSTURYA, Şehir: Viyana, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2014) Phillips and Wage Curves Empirical Evidence from Bosnia and Herzegovina

  Yazarlar: Edo Omercevic, NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Economics Research International, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Cilt: 2014, Sayı: 2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.hindawi.com/journals/ecri/2014/436527/ , Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Şehir: New York, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Costs and Benefits of the EU Enlargement The Impact on the EU and SEE Countries

  Yazarlar: Nuroglu Elif, Kurtagic Haris, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Journal of Economic and Social Studies, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 2, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 41-64, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği ve Bölgesel Çalışmaları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) effects of exchange rate volatility on international trade flows evidence from panel data analysis and fuzzy approach

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Kunst Robert M, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 30, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 9-31, ISSN: 1331-8004, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/02-nuroglu-kunst-2012-1-1350651947.pdf , Ülke: HIRVATİSTAN, Şehir: Rijeca, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2011) Analyzing Bilateral Trade Flows of Bosnia and Herzegovina under the Framework of the Gravity Model

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Dreca Nadja, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: Journal of Business and Economics, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 3, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 30-50, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2016) Bir Exit Beklemiyorduk

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Kriter, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 2016, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2015) İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi

  Yazarlar: Başaran Nurgül, NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemli, Dergi Adı: KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 151-181, ISSN: 2149-6374, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/KademDergi-01-web.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2014) Estimating and Forecasting Trade Flows by Panel Data Analysis and Neural Networks

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Hakemli, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Cilt: 64, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 85-112, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifm/article/viewFile/5000033925/5000033818 , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Estimating Trade Flows of Turkey Using Panel Data Analysis and Neural Networks

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 13-34, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Endüstri 4.0’ı Türkiye’nin Dış Ticareti için bir Fırsat Penceresine Dönüştürmek

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/06/2018, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 04/10/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret,

  Türkiye’nin Yeni Sanayi Devrimine Yaklaşımı Nasıl Olmalı

  Yazarlar: NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, NUROĞLU ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/06/2018, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 04/10/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji,

  Sanayide Dijital Dönüşüm Yarışında Türkiyenin Dış Ticareti için Fırsatlar ve Tehditler

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/04/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/04/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 30/04/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji,

  Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşümü: Almanya Örneğinden Alınacak Dersler

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/04/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/04/2018, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 30/04/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji,

  Almanya ve Türkiye’nin Balkanlardaki İhracat veYatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: II. European Congress on Economic Issues - ECOEI2017, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/11/2017, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 16/11/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret,

  Returns to Innovation and Growth

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, ÇATAK ÇİYDEM, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 5. Uluslarararası İktisat Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/05/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/05/2017, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 13/05/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://2017.econanadolu.com/EconAnadolu2017_Programme_Abstracts.pdf , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri,

  Transaction Cost Theory to Examine IT impact on theGovernance of Franchise Networks in Turkey

  Yazarlar: NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, NUROĞLU ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Anadolu International Conference in Economics V(EconAnadolu2017), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/05/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/05/2017, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 11/05/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim Bilişim Sistemleri,

  Orta Gelir Tuzağına Karşı Türkiye nin Alabileceği Ticaret Politikasına Dayalı Tedbirler

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 2nd Annual International Conference on Smart Economic Planning and Industrial Policy - SEPIP 2015, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/11/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/11/2015, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/11/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

  Dizi Turizmi Orta Doğu Ve Balkanlar dan Gelen Turistlerin Türkiye yi Ziyaret Kararında Türk Dizileri Ne Kadar Etkili

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 5. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/05/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 27/05/2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm,

  The Impact of Polulation on Bilateral Trade Flows in the Case of OIC

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Islamic Economic Integration, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 21/11/2010, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/11/2010, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 22/11/2010, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat,

  Ulusal

  Balkanlarda Türkiye ve Almanya

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Balkanlarda Türkiye ve Almanya Panel, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 21/01/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret,

  İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi

  Yazarlar: Nurgül Başaran, NUROĞLU ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: KADEM Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/03/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 08/03/2015, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/03/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika,

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

  (2018 - 2019) Türkiye Ekonomisinde Kadının Rolü

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 12000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2018 - 2018) Endüstri 4.0:Türkiye’nin Dış Ticareti için Fırsatlar

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 1000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2017 - 2017) Inovasyon ve Büyüme İlişkisi: Orta Gelirli Ülkelerin Panel Veri Analizi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Araştırma Görevlisi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2017 - 2017) Türkiye’xxde Franchise Ağlarının Yönetilmesi Üzerindeki Bilişim Teknolojileri Etkisinin İşlem Maliyet Teorisi açısından incelenmesi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 1000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2016 - 2016) Bilişim teknolojilerinin Bayilik Zincirlerinde Franschise Chains Ağ Yapılanması ve Yönetime Etkisi Konulu Anket Çalışmasının Uygulanması

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 2085, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2015 - 2016) Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective isimli kitabın basımı projesi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 2160, Para Birimi: Euro, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2019) The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Başaran Nurgül, Bölüm Adı: The Low Female Representation in Senior Roles in Turkey: A Discussion under the Framework of the Glass Ceiling Syndrome, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Elif Nuroğlu, Çiydem Çatak, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Peter Lang, Sayfa: 197-214, ISBN: 978-3-631-79726-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Berlin, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

  (2017) Industrial Policy and Sustainable Growth

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Kunst Robert, Bölüm Adı: Kuznets and Environmental Kuznets Curves for Developing Countries, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Murat A. Yülek, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Springer, Sayfa: 1-14, ISBN: 978-981-10-3964-5, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-10-3964-5, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika,

  (2016) Balkanlarda Almanya ve Türkiye İhracat ve Yatırımlar

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, NUROĞLU HÜSEYİN HAYRİ, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: SETA Vakfı İktisadi İşletmesi, ISBN: 978-605-4023-84-4, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: http://file.setav.org/Files/Pdf/20161115163336_balkanlarda-almanya-ve-turkiye-pdf.pdf, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret,

  (2013) TQM und ISO9000 im Krankenhaus Am Beispiel von zwei Krankenhäusern in Österreich und in der Türkei

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: AV Akademiker Verlag, Saarbrücken (Almanya), Alan Bilgisi: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,

  (2013) Turkish-Balkans Relations: The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, Bölüm Adı: TIKA and its Political and Socio-economic Role in the Balkans, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Elif Nuroğlu, Hasan Korkut, Muhaddin Mulalic, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: TASAM, Sayfa: 281-300, ISBN: 978-605-4881-02-4, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar,

 • Uluslararası

  (2019) The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, ÇATAK ÇİYDEM, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 2, Başlangıç Tarihi: 20/11/2024, Dil: İngilizce, ISBN: 978-3-631-79726-6, Yayıncı: Peter Lang, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

  (2015) Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective

  Yazarlar: NUROĞLU ELİF, BAYRAK MEYDANOĞLU ELA SİBEL, BAYRAKLI ENES, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 3, Başlangıç Tarihi: 20/10/2008, Bitiş Tarihi: 20/10/2010, Dil: İngilizce, ISBN: ISBN 978-3-631-66858-0, Yayıncı: Peter Lang, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: ALMANYA, Şehir: Frankfurt am Main, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar,

  (2013) Turkish Balkans Relations The Future Prospects of Cultural Political and Economic Transformations and Relations

  Yazarlar: Muhidin Mulalic, Hasan Korkut, NUROĞLU ELİF, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 3, Başlangıç Tarihi: 20/10/2013, Bitiş Tarihi: 20/07/2025, Dil: İngilizce, Yayıncı: TASAM, Erişim Türü: Basılı, Ülke: BOSNA HERSEK, Şehir: Saraybosna, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar,

 • Uluslararası

  Business and Economics Research Journal

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret,

  Insight Turkey

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

  Empirical Economics

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Ülke: AVUSTURYA, Şehir: Viyana, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri,

İdari Görevler

2017 30/12/9999

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 2018

Bölüm Başkanı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2018

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: nuroglu@tau.edu.tr