Dr. Öğr. Üyesi
Semih Emre ÇEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Kısa Özgeçmiş

Semih Emre Çekin, Tübingen Üniversitesi’nde İktisat ve İşletme alanında lisans derecesi, Texas Tech Üniversitesi’nde iktisat alanında doktora derecesi aldı. Doktora sürecinde çeşitli dersler veren Çekin doktora sonrasında Governors State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çalışmalarına 2016'dan itibaren Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Makroekonomi, gelişmekte olan piyasalar ve para politikası üzerine çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. Detaylı Bilgi: https://sites.google.com/site/emrecekin

Akademik Ünvanlar

2016
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2020) TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ

  Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Sayı: 27, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 73-90, ISSN: 1307-9832, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18092/ulikidince.570420 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYON VE ENFLASYON OYNAKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE İNCELEME / An Analysis of The Relationship Between Inflation And Inflation Volatility In Emerging Economies

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 461-476, ISSN: 2587-2559, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.29216/ueip.802218 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2020) The relationship between monetary policy and uncertainty in advanced economies: Evidence from time- and frequency-domains

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: The Quarterly Review of Economics and Finance, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 78, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 70-87, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S106297692030065X , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Inflation volatility and inflation in the wake of the great recession

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Empirical Economics, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Cilt: 59, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1997-2015, Doi: 10.1007/s00181-019-01724-2, ISSN: 0377-7332, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s00181-019-01724-2 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Forecasting with Second-Order Approximations and Markov-Switching DSGE Models

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Computational Economics, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Cilt: 56, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 747-771, Doi: 10.1007/s10614-019-09941-8, ISSN: 0927-7099, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s10614-019-09941-8 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Measuring co-dependencies of economic policy uncertainty in Latin American countries using vine copulas

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: The Quarterly Review of Economics and Finance, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 76, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 207-217, Doi: 10.1016/j.qref.2019.07.004, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976918302825 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Inflation Persistence in Turkey: A TVP-Estimation Approach

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: The Quarterly Review of Economics and Finance, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Cilt: 78, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 64-69, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976920300363 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Monetary policy co-movement and spillover of shocks among BRICS economies

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Marfatia Hardik, Geremew Menelik, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Applied Economics Letters, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Cilt: 26, Sayı: 15, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1253-1263, Doi: 10.1080/13504851.2018.1545072, ISSN: 1350-4851, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2018.1545072 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Inflation Targeting, Fiscal Policy, and the Exchange Rate Regime

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: Hakemli, Dergi Adı: Emerging Markets Finance and Trade, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 54, Sayı: 9, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2093-2116, Doi: 10.1080/1540496X.2017.1358162, ISSN: 1540-496X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2017.1358162 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  The Inflation Persistence in Turkey: A time varying parameter estimation approach

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, BİLİCİ BERK, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/06/2018, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/08/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://iceess.com/wp-content/uploads/2018/03/ABSTRACT-PROCEEDING-New-version.pdf , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

  All equal before the Environmental Kuznets Curve? New evidence from a time-varying parameter approach

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: European Congress of Economic Issues II, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/11/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/11/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Kocaeli, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri,

 • (2020) Future of The European Union Integration:A Failure or A Success? Future Expectations

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Bölüm Adı: Influence of German Monetary Policymaking on the ECB: Obstacle or Opportunity?, Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Yazar Sayısı: 1, Editör: Günar, Altuğ Darıcı, Burak, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Peter Lang, Sayfa: 213-222, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://doi.org/10.3726/b16683, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

 • Uluslararası

  EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

İdari Görevler

2020 30/12/9999

Enstitü Müdür Yardımcısı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 30/12/9999

Bölüm Başkan Yardımcısı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: scekin@tau.edu.tr