Dr. Öğr. Üyesi
Ayça YILMAZ DENİZ

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Kısa Özgeçmiş

1986 yılında İzmir'de doğdu. 1997-2004 yılları arasında İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü'nde eğitim gördü. Lise eğitimini tamamlamasının ardından 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Fransızca dilinde lisans eğitimine başladı. 2010 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Ardından 2013 yılında doktora tez çalışmalarını Paris Descartes Üniversitesi Sorbonne Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yürütmek üzere Paris'e gitti. Araştırmasını üniversitenin Felsefe, Epistemoloji ve Siyaset Merkezi'ne (Philépol) bağlı olarak sürdürdü. 2018 yılında "Sosyoloji Doktoru" ünvanını almaya hak kazandı. Akademik hayatı boyunca çeşitli konferans, kongre ve seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Araştırmaları bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlandı, üniversitelerde ders verdi. Araştırma alanlarından başlıcaları şunlardır: Çalışma Sosyolojisi, Eleştirel Kuram, Fenomenoloji, Özneleşme ve Öznellikler, Toplumsal Hareketler ve Türkiye'de Beyaz Yaka Meselesi. İleri düzeyde Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim

2013 - 2018
Doktora

Université René-Descartes: Paris V

Sosyoloji
2010 - 2012
Yüksek Lisans

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
2006 - 2010
Lisans

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2021
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2019
Öğretim Görevlisi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ,

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2014
Araştırma Görevlisi

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ,

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2023) Bir Dizisellik Deneyimi Olarak Çalışma: Türkiye'de Çalışma Acısının İzini Sürmek

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: ViraVerita, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Sayı: 17, ISSN: 2149-3081, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/77345/1265854 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Yaşanmış Deneyimler ve Öznellikler Çerçevesinde Tabakalaşmayı Okumak

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Economy Culture and Society, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 1, Sayfa: 79-94, ISSN: 2602-2656, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Evlilik Pratiklerinin Dönüşüm Yeniden Üretim Sürecinde Evlendirme Programları

  Yazarlar: AYTEMUR GÖZDE, YILMAZ DENİZ AYÇA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İleti-ş-im, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 16, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 23-48, ISSN: 1305-2411, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları, Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2022) Yabancılaşma ve Özgürlük Kavramları Ekseninde Mills’in Beyaz Yaka Çözümlemesi

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Toplum ve Bilim, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 159, Sayfa: 117-130, ISSN: 3990000086744, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Bir Kolektif Deneyim Olarak Anlam Krizi ve Çalışma Deneyimleri

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 10. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/09/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Social Science>Sociology>Labor Sociology>Sosyal Teori,

  Gençlerin Gelecek Tahayyülü Olarak Çalışma: Bir Anlam Kaybı Deneyimi

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: I. Gençlik Araştırmaları Ulusal Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/06/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Social Science>Sociology>Youth Sociology >Labor Sociology,

  Eleştirel İnternet Deneyimleri ve Karşı-Kamusal Alanın Oluşumu: Beyaz Yaka Örgütlenmeleri Örneği

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 19/09/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi,

  Yaşanmış Deneyimler ve Öznellikler Çerçevesinde Tabakalaşmayı Okumak

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi II: Meslekler, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/03/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Yabancılaşma ve Özgürlük Kavramları Ekseninde Mills'in Beyaz Yaka Çözümlemesi

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/11/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Çalışma Yaşamında Yabancılaşmanın Yeni Yüzleri: Güvencesizlik ve Tanınmama

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: II. Barlas Tolan Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/12/2016, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2016, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Toplumsal Mücadeleyi Anlamada Bir Araç Olarak Fenomenoloji Yaklaşımı

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/12/2016, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Beyaz Yaka Örgütlenmeleri ve Beyaz Yakalılık Kavramını Yeniden Düşünmek

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/11/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2017, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Tüketerek çalışan, tatilde üreten bireyler ve kapanarak ayrışan kimlikler

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: III. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu : Kent, Mekan, Politika, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 24/03/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ANKARA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Uluslararası

  Arbeiten in Zeiten der Covid-19 Pandemie in der Türkei: Zuschreibungswandel zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnverlust

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 57th ITH Conference: The Political Ecology of Work in Times of Disaster, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/09/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: AVUSTURYA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  La formation de l’autonomie subjective chez les sujets cols blancs

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Journée d’étude Subjectivité dans la Turquie contemporaine: formes, tendances, expériences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/04/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Fransızca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Mobilisation des cols blancs en Turquie à la suite de la crise économique en 2008

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 15ème Journée Internationale de Sociologie du Travail, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/05/2016, Yazar Sayısı: 1, Dil: Fransızca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  The new actor in the Turkish Labor Movement: "White Collar" Mobilisation

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Sociology and Critical Perspective Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/07/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Un nouvel acteur dans le mouvement ouvrier en Turquie : les cols blancs

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Journée d'étude LASCO, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/01/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: Fransızca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  Le travail flexible est-il une solution à l'injustice sociale ? Le cas des salariés féminines en Turquie

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Université d'été RéDoc, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 30/06/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: Fransızca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

 • (2022) Le pouvoir d'être affecté: souffrance, résistance, émancipation

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Le travail comme expérience de la sérialité : tracer la souffrance au travail en Turquie, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Laurie Laufer, Patrick Cingolani, Octave Debary, Federico Tarragoni, GUILLAUME LE BLANC, Valérie Brunetière, Dil: Fransızca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Editions Hermann, ISBN: 9791037020062, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  (2020) Aidiyet: Göçmen ve Toplumsal Çeşitlilik

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Göçmenlerin Karşısında: Önyargıların Gücü ve Muhtemel Gelecekler, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Ütopya Yayınları, ISBN: 9786059378826, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  (2019) Kültür Sosyolojisi

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Küreselleşmenin Türkiye İzdüşümleri, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, ISBN: 9786057638199, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji,

  (2017) Sınıfın Suretleri

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Beyaz Yaka Örgütlenmeleri ve Beyaz Yakalı Kavramını İşörenler Meselesi Üzerinden Yeniden Düşünmek, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Notabene, ISBN: 9786059679954, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi,

  (2016) An Anthology of Social Themes

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Articulation of Resistance Strategies and Processes of Consent among Private Sector Employees in Turkey, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Editions ATINER, ISBN: 978-960-598-099-3, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi,

  (2016) Buruk Şenlik: Enformasyon Çağında Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: Tolan’dan Günümüze Üretim İlişkileri Sorunsalında Yabancılaşma, Tanınma ve Güvencesizlik Meseleleri, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Phoenix Yayınları, ISBN: 9786059801416, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi,

  (2015) Kültür Sosyolojisi

  Yazarlar: ERGUR ALİ, YILMAZ AYÇA, Bölüm Adı: Küreselleşme ve Kültür, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,

  (2015) Sociologie and Crtical Perspectives Conference Proceedings

  Yazarlar: YILMAZ DENİZ AYÇA, Bölüm Adı: The New Actor in the Turkish Labour Movement: The White-Collar Mobilization, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: DAKAM Publishing, ISBN: 978-605-9207-05-8, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Çalışma Sosyolojisi,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ayca.deniz@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333385

Dahili: : 3385