Dr. Öğr. Üyesi
Celal ÇAKIROĞLU

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş

Dr. Celal Çakıroğlu, lise eğitimini İstanbul (Erkek) Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans çalışmalarını Braunschweig Teknik Üniversitesi ve Alman Uçak ve Uzay Bilimleri Merkezi'nde (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) yapmıştır. Yüksek lisans çalışması kompozit plakların burkulma analizi üzerinedir. Doktora çalışmalarını Alberta Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çelik boruların deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle analizi üzerine yapmıştır. Dr. Çakıroğlu çelik ve kompozit yapıların optimizasyonu üzerine çalışmaktadır.

Eğitim

2011 - 2015
Doktora

University of Alberta

Yapı Mühendisliği
2008 - 2011
Yüksek Lisans

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig

Hesaplamalı Mühendislik
2003 - 2008
Lisans

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2018
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2023) Data-driven ensemble learning approach for optimal design of cantilever soldier pile retaining walls

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Nehdi Moncef, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Structures, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 51, Sayfa: 1268-1280, Doi: 10.1016/j.istruc.2023.03.109, ISSN: 2352-0124, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.03.109 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Mühendislik Tasarımı>Yapı Mekaniği>Optimizasyon ve Teknikleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) Optimal Dimensions of Post-Tensioned Concrete Cylindrical Walls Using Harmony Search and Ensemble Learning with SHAP

  Yazarlar: BEKDAŞ GEBRAİL, ÇAKIROĞLU CELAL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: MDPI AG, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Sayı: 10, Doi: 10.3390/su15107890, ISSN: 2071-1050, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/su15107890 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) Predictive Modeling of Recycled Aggregate Concrete Beam Shear Strength Using Explainable Ensemble Learning Methods

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sustainability, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 8, Doi: 10.3390/su15064957, ISSN: 2071-1050, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/su15064957 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Explainable Ensemble Learning Models for the Rheological Properties of Self-Compacting Concrete

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sustainability, Yazar Sayısı: 4, Ay: Kasım, Dil: İngilizce, Cilt: 14, Doi: 10.3390/su142114640, ISSN: 2071-1050, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/su142114640 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Yapı ve Malzemeleri>Optimizasyon ve Teknikleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) COST AND CO2 EMISSION-BASED OPTIMISATION OF REINFORCED CONCRETE DEEP BEAMS USING JAYA ALGORITHM

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, APAK SUDİ, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Environmental Protection and Ecology, Yazar Sayısı: 4, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 23, Sayı: 6, Sayfa: 2420-2429, ISSN: 1311-5065, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://scibulcom.net/en/article/dFeYg0RSN8fuKeIj3Qj5 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Katı Cisimler Mekaniği>Betonarme Yapılar>Mühendislik Tasarımı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Explainable machine learning models for predicting the axial compression capacity of concrete filled steel tubular columns

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, IŞIKDAĞ ÜMİT, Mangalathu Sujith, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Construction and Building Materials, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 356, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129227, ISSN: 0950-0618, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061822028835?via%3Dihub , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Çelik Yapılar>Yapı Mekaniği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Optimization and Predictive Modeling of Reinforced Concrete Circular Columns

  Yazarlar: BEKDAŞ GEBRAİL, ÇAKIROĞLU CELAL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Materials, Yazar Sayısı: 4, Ay: Eylül, Dil: İngilizce, Doi: 10.3390/ma15196624, ISSN: 1996-1944, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/19/6624 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Çelik Yapılar>Mühendislik Tasarımı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Optimal Dimensioning of Retaining Walls Using Explainable Ensemble Learning Algorithms

  Yazarlar: BEKDAŞ GEBRAİL, ÇAKIROĞLU CELAL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Materials, Yazar Sayısı: 4, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 14, Doi: 10.3390/ma15144993, ISSN: 1996-1944, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/ma15144993 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Mühendislik Tasarımı>Yapı Mekaniği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Interpretable Machine Learning Algorithms to Predict the Axial Capacity of FRP-Reinforced Concrete Columns

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Materials, Yazar Sayısı: 5, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Sayı: 8, Doi: 10.3390/ma15082742, ISSN: 1996-1944, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/ma15082742 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı>Optimizasyon ve Teknikleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Optimum Design of Cylindrical Walls Using Ensemble Learning Methods

  Yazarlar: BEKDAŞ GEBRAİL, ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Applied Sciences, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 12, Sayı: 4, Doi: 10.3390/app12042165, ISSN: 2076-3417, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/app12042165 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı>Optimizasyon ve Teknikleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) CO2 Emission Optimization of Concrete-Filled Steel Tubular Rectangular Stub Columns Using Metaheuristic Algorithms

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: SUSTAINABILITY, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 13, Sayı: 19, Doi: 10.3390/su131910981, ISSN: 2071-1050, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10981 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Çelik Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Metaheuristic Optimization of Laminated Composite Plates with Cut-Outs

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: COATINGS, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 11, Sayı: 10, Doi: 10.3390/coatings11101235, ISSN: 2079-6412, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/2079-6412/11/10/1235 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı>Optimizasyon ve Teknikleri, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Optimization of Concrete-Filled Steel Tubular (CFST) Columns Using Meta-Heuristic Algorithms

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: International Journal of Digital Innovation in the Built Environment, Yazar Sayısı: 3, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 63-74, Doi: 10.4018/IJDIBE.2021070105, ISSN: 2642-2263, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.igi-global.com/gateway/article/283117?ct=-8585751268830863966 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) CO2 Emission and Cost Optimization of Concrete-Filled Steel Tubular (CFST) Columns Using Metaheuristic Algorithms

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Billah Muntasir, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sustainability, Yazar Sayısı: 4, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 13, Doi: 10.3390/su13148092, ISSN: 2071-1050, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.3390/su13148092 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Optimizasyon ve Teknikleri>Sayısal Modelleme>Yapı Mekaniği>kolon,optimizasyon,beton, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Effectiveness of wood waste sawdust to produce medium- to low-strength concrete materials

  Yazarlar: Batool Farnaz, Islam Kamrul, ÇAKIROĞLU CELAL, Shahriar Anjuman, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Building Engineering, Yazar Sayısı: 4, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Doi: 10.1016/j.jobe.2021.103237, ISSN: 2352-7102, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103237 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Yapı ve Malzemeleri>sustainability,beton,woodwaste, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Harmony Search Optimisation of Dispersed Laminated Composite Plates

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Materials, Yazar Sayısı: 3, Ay: Haziran, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1996-1944, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Optimisation of Shear and Lateral–Torsional Buckling of Steel Plate Girders Using Meta-Heuristic Algorithms

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Kim Sanghun, Geem Zong Woo, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Applied Sciences-Basel, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2076-3417, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Variations in the postbuckling behavior of straight pipes due to steel grade and internal pressure

  Yazarlar: Do Ngoan, ÇAKIROĞLU CELAL, Gul Mustafa, Cheng Roger, Sen Millan, Adeeb Samer, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, Yazar Sayısı: 6, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0094-9930, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) The effect of internal pressure on the tensile strain capacity of X52 pipelines with circumferential flaws

  Yazarlar: Abdulhameed Diana, ÇAKIROĞLU CELAL, Lin Meng, Cheng Roger, Nychka John, Sen Millan, Adeeb Samer, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, Yazar Sayısı: 7, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, ISSN: 0094-9930, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2022) Optimization of axial load carrying capacity of CFST stub columns

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Challenge Journal of Concrete Research Letters, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 13, Sayı: 1, Doi: 10.20528/cjcrl.2022.01.001, ISSN: 2548-0928, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.20528/cjcrl.2022.01.001 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Betonarme Yapılar>Çelik Yapılar>Mühendislik Tasarımı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) The effect of slenderness on the lateral-torsional buckling and ultimate shear capacity of plate girders

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Islam Kamrul, BEKDAŞ GEBRAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Challenge Journal of Structural Mechanics, Yazar Sayısı: 3, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 6, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 183-, Doi: 10.20528/cjsmec.2020.04.003, ISSN: 2149-8024, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.challengejournal.com/index.php/cjsmec/article/view/516 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Çelik Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Yapı Mekaniği>burkulma,çelik, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) BUCKLING ANALYSIS OF NATURAL FIBER REINFORCED COMPOSITES

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Challenge Journal of Structural Mechanics, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 58-63, Doi: 10.20528/cjsmec.2021.02.001, ISSN: 2149-8024, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.challengejournal.com/index.php/cjsmec/issue/view/81 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Mühendislik Tasarımı>Katı Cisimler Mekaniği>Yapı Mekaniği>kompozit malzemeler,plaklar, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  CO2 Emission Minimization of a Plate Girder Under Lateral Torsional Buckling Constraint

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/09/2021, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: YUNANİSTAN, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Çelik Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Optimizasyon ve Teknikleri,

  The Variations of the Ultimate Shear and Lateral Torsional Buckling Capacities with Respect to the Cross sectional Properties of a Plate Girder

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 14th International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control (EUROGEN 2021), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 28/06/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 30/06/2021, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://eurogen2021.org/ , Ülke: YUNANİSTAN, Şehir: Atina, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Çelik Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Optimizasyon ve Teknikleri>burkulma,

  Optimization of the ultimate shear and lateral-torsional buckling capacities of a plate girder with respect to the cross-sectional parameters using metaheuristic algorithms

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 34th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/06/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/06/2021, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 11/06/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://ecco2021madrid.com/files/attachments/ecco2021madrid-abstracts.pdf , Ülke: İSPANYA, Şehir: Madrid, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Çelik Yapılar>Katı Cisimler Mekaniği>Mühendislik Tasarımı>burkulma,

  Geometric Analysis of Pipeline Elbows Through Reverse Engineering and Their Associated Imperfections

  Yazarlar: Kainat Muntaseer, ÇAKIROĞLU CELAL, Adeeb Samer, Cheng Roger, Martens Michael, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Pipeline Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/09/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/10/2014, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/12/2014, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Design of the Full Scale Experiments for the Testing of the Tensile Strain Capacity of X52 Pipes With Girth Weld Flaws Under Internal Pressure and Tensile Displacement

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Adeeb Samer, Cheng Roger, Sen Millan, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Pipeline Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/09/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/10/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/12/2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://asmedigitalcollection.asme.org/IPC/IPC2014/volume/46131 , Ülke: KANADA, Şehir: Calgary, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Evaluation of pressurized cold bend pipe body tensile fractures under bending loads

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Kainat Muntaseer, Adeeb Samer, Cheng Roger, Sen Millan, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Pipeline Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/09/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/10/2014, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/12/2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://asmedigitalcollection.asme.org/IPC/proceedings-abstract/IPC2014/46131/V004T11A016/265885 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Numerical Analysis of Pressurized Cold Bend Pipes under Bending to Investigate the Transition from Compression to Tension Side Failures

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Adeeb Samer, Cheng Roger, Sen Millan, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Structures Congress 2014, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/04/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 05/04/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/04/2014, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784413357.175 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Influence of girth weld flaw and pipe parameters on the critical longitudinal strain of steel pipes

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Duke Kajsa, El Rich Marwan, Adeeb Samer, Cheng Roger, Sen Millan, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Pipeline Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 24/09/2012, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/09/2012, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/07/2013, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://doi.org/10.1115/IPC2012-90736 , Ülke: KANADA, Şehir: Calgary, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Numerical Analysis of High Pressure Cold Bend Pipe to Investigate the Behaviour of Tension Side Fracture

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, Komeili Amin, Adeeb Samer, Cheng Roger, Sen Millan, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Pipeline Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 24/09/2012, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/09/2012, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/07/2013, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Ulusal

  A Review on The Mechanical Properties of Natural Fiber Reinforced Composites

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6th International Conference on Harmony Search, Soft Computing and Applications (ICHSA 2020),, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/07/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/07/2020, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 17/07/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.springer.com/gp/book/9789811586026 , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

  Evaluating the Seismic Behavior of Stainless-Steel Tubular Columns

  Yazarlar: Islam Kamrul, Rahman Soebur, ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 6th International Conference on Harmony Search, Soft Computing and Applications (ICHSA 2020), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/07/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/07/2020, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 17/07/2020, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://ichsa.istanbulc.edu.tr/en/_ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Istanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

 • (2022) Architectural and Engineering Research and Practice

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, ÇAKIROĞLU CELAL, AYLAK BATİN LATİF, TAŞ MEHMET ALİ, Bölüm Adı: ROUTE OPTIMIZATION FOR THE MAINTENANCE OF WIND POWER PLANTS BY USING METAHEURISTIC ALGORITHMS, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 4, Editör: Yeliz Asci, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Livre de Lyon, Sayfa: 127-159, ISBN: 978-2-38236-275-4, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.livredelyon.com/engineering/architectural-and-engineering-research-and-practice_448, , Ülke: FRANSA, Şehir: Lyon, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Endüstri Mühendisliği>Çok kriterli Karar verme>Karar Destek Sistemleri>Optimizasyon ,

  (2021) Advances in Structural Engineering Optimization

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Bölüm Adı: Buckling Analysis and Stacking Sequence Optimization of Symmetric Laminated Composite Plates, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Sinan Melih Niğdeli, Janusz Kacprzyk, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Springer, Sayfa: 237-248, ISBN: 978-3-030-61848-3, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.springer.com/gp/book/9783030618476?utm_campaign=sl-buybox_chapterPage_print&utm_medium=referral&utm_source=springerlink#otherversion=9783030618476, , Ülke: İSVİÇRE, Şehir: Cham, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>composites,

  (2021) Proceedings of 6th International Conference on Harmony Search, Soft Computing and Applications

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Bölüm Adı: A Review on the Mechanical Properties of Natural Fiber-Reinforced Composites, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Nigdeli, S.M., Kim, J.H., Bekdaş, G., Yadav, A, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Springer Singapore, Sayfa: 261-267, ISBN: 978-981-15-8603-3, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.springer.com/gp/book/9789811586026, , Ülke: SİNGAPUR, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Yapı Mekaniği,

  (2021) Recent Advances in Layered Materials and Structures

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, BEKDAŞ GEBRAİL, Bölüm Adı: Parametric Study of Dispersed Laminated Composite Plates, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Sahoo, Sarmila, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Springer Singapore, Sayfa: 375-385, ISBN: 978-981-334-549-2, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.springer.com/gp/book/9789813345492, , Ülke: SİNGAPUR, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Yapı Mekaniği,

  (2020) Numerische Methoden für Ingenieure mit Anwendungsbeispielen in Python

  Yazarlar: Abali Bilen Emek, ÇAKIROĞLU CELAL, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Springer, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.springer.com/de/book/9783662613245, , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: cakiroglu@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333132

Ofis Oda Numarası: : Z64