Doç. Dr.
Efe DIRENİSA

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birincilikle ve onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını (LL.M Master of Laws in International Commercial and Business Law) İngiltere East Anglia Üniversitesi, Norwich Law School’da burslu olarak yapmıştır. Prof. Dr. Peter Winship danışmanlığında, iflâs hukuku alanında hazırladığı “Corporate Reorganization in Turkish Law Compared with the United States Chapter 11” (Türk ve Amerikan Hukuku’nda Kıyaslamalı Olarak Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması Sistemleri) isimli yüksek lisans tezini 2006 yılında tamamlayıp aynı yıl onur derecesiyle yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisanstaki başarısı neticesinde, Almanya’nın Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak doktora yapmaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Burkhard Hess danışmanlığında “Die materielle Rechtskraft im deutschen und türkischen Zivilverfahrensrecht” (Türk ve Alman Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hüküm) başlıklı doktora tezini tamamlamış, 28.10.2011 tarihinde yapılan doktora sözlüsünde (rigorosum) oybirliği ve onur derecesiyle kendisine Dr. iur. unvanı verilmiştir. 2012 – 2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kadrolu öğretim üyesi sıfatıyla dersler vermiş; 2013 – 2016 yılları arasında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakütesi’nde dersler vermiş; 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde dersler vermiş ve jüri üyelikleri yapmıştır. 2018 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. 2021 yılında oybirliğiyle doçentlik unvanını almıştır. 2022 yılında doçentlik sözlü sınavında oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Medenî usûl hukuku, icra ve iflâs hukuku, konkordato, tahkim, arabuluculuk, medenî hukuk, taşınmaz hukuku, borçlar hukuku, şirketler hukuku alanlarıyla ilgilenmektedir. Detaylı Bilgi: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=6738F972CA5AB10E

Eğitim

2006 - 2011
Doktora

Ruprecht Karls Universitat Heidelberg

Hukuk
2004 - 2006
Yüksek Lisans

University of East Anglia {England}

Uluslararası Ticaret ve İşletme Hukuku
2000 - 2004
Lisans

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (TAM BURSLU)

Akademik Ünvanlar

2022
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.
2018
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.
2013
Doktor Öğretim Üyesi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Doktor Öğretim Üyesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2004
Araştırma Görevlisi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2023) Sigortacıya Dava Açmadan Önce Yazılı Başvuruda Bulunulması Zorunluluğunun (KTK m. 97) Medenî Usûl Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 83, Sayı: 3, Sayfa: 1-30, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/mecmua/home , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Yazılı Başvuru, Dava Şartı, Arabuluculuk, Karayolları Trafik Kanunu, Medenî Usûl Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Der Verlustschein im türkischen und schweizerischen Betreibungsverfahren: Eine rechtsvergleichende Untersuchung

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Sayı: 5, Sayfa: 222-229, ISSN: 2078-1059, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Verlustschein ,Betreibungsverfahren ,Arten von Verlustscheinen ,Rechtsfolgen des Verlustscheins ,Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Die wesentlichen Änderungen des türkischen Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzgesetzes

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Almanca, Sayı: 4, Sayfa: 172-179, ISSN: 2078-1059, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Zwangsvollstreckungsund Insolvenzgesetz ,Vollstreckungsorganisation ,Vollstreckung aus Titel bei Kindsschaftssachen ,die Befugnis zum eigenhändigen Verkauf durch den Schuldner ,öffentliche Zwangsver, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Eine Einführung in das Recht der neuen türkischen Nachlassstundung in rechtsvergleichender Perspektive

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Almanca, Sayı: 6, Sayfa: 268-281, ISSN: 2078 1059, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Nachlassstundung ,Konkursaufschub ,Zwangsvollstreckungs- und Konkursgesetz ,Nachlassvertragsverfahren , Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2023) Spor Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkime İlişkin Güncel Sorunlar ve Gelişmeler

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 666-708, Doi: 10.59933/tauhfd.1411612, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku> Spor hukuku, tahkim, spor hukuku uyuşmazlıkları, Spor Tahkim Mahkemesi, FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) İhalenin Feshi Açısından Cebrî Satışlarda Tahsil Edilen KDV’nin Kanunî Dayanakları ve Buna İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayı: 46, Sayfa: 211-248, ISSN: 2147-1053, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>İhalenin Feshi, Katma Değer Vergisi, Cebrî İhale, Vergi Yükümlüsü, Şikâyet, İcra ve İflâs Kanunu, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) CEBRÎ İHALE KESİNLEŞTİKTEN SONRA FAZLADAN ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YARGI YOLUNA VE GÖREVLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Suleyman Demirel Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 577-624, Doi: 10.52273/sduhfd..1295177, ISSN: 2146-7129, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.52273/sduhfd..1295177 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Cebrî İhale, Cebrî İcra Takibi, Yargı Yolu, Görev, Katma Değer Vergisi, İcra ve İflâs Kanunu, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) Deprem ve Benzeri Felâket Durumlarında Medenî Usûl Hukuku Sorunları Hakkında Değerlendirmeler

  Yazarlar: ÖZEKES MUHAMMET, DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 165, Sayfa: 249-304, ISSN: 1304-2408, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.ghttps://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiYgeas9qf_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Ftbbdergisi.barobirlik.org.tr%2FViewPDF-deprem-ve-benzeri-felaket-durumlarinda-medeni-usul-hukuku-sorunlari-hakkinda-degerlendirmeler-2115&psig=AOvVaw1RlFqWb4ZATcC4ELpYjMuD&ust=1685909990552944r-2115&usg=AOvVaw18ztgrOjSMzCAqvuGvRlyb , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medenî Usûl Hukuku, Deprem, Felâket, Delil Tespiti, Adlî Yardım, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 117-164, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://hfd.tau.edu.tr/sayilar , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Kambiyo senetlerine özgü takip yolu, icra müdürü, takip şartları, inceleme yükümlülüğü, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Limited Şirketlerde Çıkan veya Çıkarılan Ortağa Ayrılma Akçesinin Ödenmesine Karar Verilen Hâllerde Bu Kararın İcrası Bakımından Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mart, Dil: Türkçe, Cilt: 11, Sayı: 41, Sayfa: 3-42, ISSN: 2147-1053, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Temel Alan>>icra, icra hukuku, ayrılma akçesi, limited ortaklık, ayrılma, çıkma, çıkarılma, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAHKİMDE HAKEM KARARLARININ GEREKÇESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 20, Sayı: 233, Sayfa: 1549-1601, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Hukuk muhakemeleri Kanunu, tahkim, hakem, hakem kararı, hakem kararının gerekçesi, hukukî dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkı, içtihadı birleştirme kararı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Üçüncü Kişinin Gerçeğe Aykırı İtirazda Bulunması Nedeniyle İcra ve İflâs Kanunu’nun 89/4 Hükmü Uyarınca Açılacak Tazminat Davasının Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılıp Açılamayacağı Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 329-360, ISSN: 2146-7129, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Haciz ihbarnamesi, gerçeğe aykırı itiraz, tazminat davası, belirsiz alacak davası, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 49-71, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Zorunlu uzlaştırma, İsviçre medenî usûl hukuku, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, dava şartı olarak uzlaştırma, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Eşler ve Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı Tasarrufların Bağışlama Sayılmasıyla İlgili İİK m. 278/3-1 Hükmüne İlişkin Bir Değerlendirme

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 191-231, ISSN: 1309-8837, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Konkordatoda Takas

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 189, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 493-548, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Deniz Ticaret Mahkemelerinin Görevi, Yetkisi ve Diğer Asliye Ticaret Mahkemeleriyle İlişkilerine İlişkin Sorunlar

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 353-422, ISSN: 2146-9717, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) İhtiyatî Tedbir Kararına Muhalefet Düzenlemesinin (HMK m. 398) İptal Edilmesi ve İptal Kararının Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 11, Sayı: 25, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 97-175, ISSN: 1307-1955, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Medenî Usûl Hukukunda Keşfe Katlanma Zorunluluğu

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 18, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 257-317, ISSN: 1309-8837, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvurularda Uyguladığı ve Yorumladığı Medenî Usûl Hukuku Kuralları

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Sayı: 198, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2421-2495, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) 6502 Sayılı Kanun ile Yargıtay Kararları Işığında Tüketicilerin Kaldıraçlı Alım Satım (Foreks) İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Sayı: 197, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1975-2010, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı, Makale Linki: https://legal.com.tr/kitaplik , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Tasarrufun İptali Davasının Kabulünden Sonra Taşınmazdaki Mevcut Kiracıların Kira Bedelini Kime Ödeyeceği Sorunu

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Sayı: 196, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1535-1572, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) The Essential Facilities Doctrine: The Oscar Bronner Case

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: İngilizce, Cilt: 9, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 633-643, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2011) Avoidance under the CISG and Termination under English Law in Documentary Sales

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: İngilizce, Cilt: 8, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 91-103, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Functions of an Arbitration Agreement

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 4, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 107-119, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2005) Harmonization of Secured Finance Law with Special Reference to International Insolvency and Civil Procedure Law

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 2, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 273-312, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2005) Corporate Reorganization in Turkish Law Compared with the United States Chapter 11

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 2, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 165-214, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Yargıtay Kararlarına Göre Kesinleşmiş Cebrî İhaleden Sonra Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası Açılmasının İcra ve İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Selçuk Hukuk Kongresi III, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 05/02/2024, Etkinlik Bitiş Tarihi: 05/02/2024, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://selcuk.edu.tr , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>İhalenin feshi, ihale, açık arttırma, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi,

  „Das Nationale Justiz-Netzwerk-System UYAP“ im Rahmen der Digitalisierung des Zivilprozessrechts

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Türkisch-Japanisch-Deutsche Tagung - Rechtsstaatliche Anforderungen im Zivilprozess, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/11/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/11/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Yapılandırma Hukuku Bakımından Hollanda Hukukundaki Gelişmelere İlişkin Olarak Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ASTANA 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu / 2nd International Symposium on Law and Social Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/11/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/11/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 30/11/2023, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.astanasempozyum.com/e-kitap/astana-ozet-kitabi-2023.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Mirasın Reddi Talebi Bakımından Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: III. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Hukuk Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/06/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/06/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/06/2023, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://drive.google.com/file/d/1TG_hCIEUQcXZDgyF28M03rlnjQxwcJL8/view , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Mirasın reddi, görev, yetki, medenî usûl hukuku, Yargıtay,

  Gaiplik Talebi Hakkında Görevli ve Yetkili Mahkemeye İlişkin Değerlendirmeler

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/09/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 67-67, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.asoscongress.com/evrak.php , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Gaiplik kararı, çekişmesiz yargı, görev, yetki, medenî usûl hukuku,

  Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Bakımından Tahkim Sözleşmesinin Üçüncü Kişiye Teşmili

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi 2022, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/05/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/05/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/07/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 393-398, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.erbakan.edu.tr/hukuk-2022/ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Üçüncü kişi yararına sözleşme, tam üçüncü kişi yararına sözleşme, tahkim, tahkim şartı, tahkim sözleşmesi, sözleşmenin nispîliği, medenî usûl hukuku, tahkim sözleşmesinin teşmili,

  7251 Sayılı Kanun’la Getirilen Hükmün Tamamlanmasına İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/04/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/04/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Sayfa: 226-230, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://sempozyum.erbakan.edu.tr/unehk , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Hükmün tamamlanması, hükmün tavzihi, hükmün tashihi, bekletici sorun,istinaf,

  Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 22/11/2019, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 100-102, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Mersin, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliğiyle İlgili Güncel Sorunlar

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 22/11/2019, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 175-176, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Mersin, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Ulusal

  Sosyal Usûl HukukuTeorisi Yaklaşımına Genel BAkış

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Sosyal Hukuk Devleti ve Temel Haklar Bakımından Medenî Usûl ve Takip Hukukuna Bakış ve Sorunlar - Av. Prof. Dr. Bilge Umar'ı Anma Toplantısı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/12/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/12/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Sosyal usûl hukuku,kendiliğinden araştırma ilkesi,teksif ilkesi,taraflarca hazırlama ilkesi,adlî yardım,yetki sözleşmesi,

  Güncel Yargı Kararları Işığında Belirsiz Alacak Davası ile Kısmî Davaya İlişkin Özel Durumlar

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/02/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 23/03/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 237-240, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr/bildiri-ozet-kitabi/ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Erzincan, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Belirsiz alacak davası, kısmî dava, eda davası, medenî usûl hukuku, kanun yolu, Yargıtay, temyiz, bölge adliye mahkemesi, istinaf,

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması ve Bu Hususta Bazı Değerlendirmeler

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/02/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 09/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 30/03/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 18-19, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12846/640 , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Tahkim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, medenî usûl hukuku, iptal davası, icra edilebilirlik, görev belgesi,

 • (2023) Arabuluculuğa İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Kroniği

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, DIRENİSA EFE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayıncılık, ISBN: 9786050515756, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) Cumhuriyetin 100.Yılında Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukumuzun Gelişim ve Değişim Süreci

  Yazarlar: ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN, DIRENİSA EFE, KÖROĞLU ANIL, Bölüm Adı: İcra ve İflâs Hukukunun Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Genel Durumu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-729-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) Cumhuriyetin 100.Yılında Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukumuzun Gelişim ve Değişim Süreci

  Yazarlar: ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN, DIRENİSA EFE, KÖROĞLU ANIL, Bölüm Adı: Alman, İsviçre ve Avusturya Medenî Usûl Hukukunda Yüzyıl İçindeki Gelişmeler ve Türk Hukukuna Etkisi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-729-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) Cumhuriyetin 100.Yılında Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukumuzun Gelişim ve Değişim Süreci

  Yazarlar: ATALI MURAT, DIRENİSA EFE, Bölüm Adı: Cumhuriyet Döneminde Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Alanına Hizmet Etmiş Hocalarımız: Aramızdan Ayrılan Hocalarımızın Kısa Biyografileri ve Alana Katkıları, Önemli Eserleri, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-729-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat - Yargıtay İBK - AYM Kararları

  Yazarlar: ATALI MURAT, ERMENEK İBRAHİM, ERDOĞAN ERSİN, DIRENİSA EFE, AZAKLI ARSLAN BETÜL, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 5, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayıncılık, ISBN: 9786050516425, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) İstihkak Davası (İİK m. 96-99)

  Yazarlar: ATALI MURAT, DIRENİSA EFE, KÖROĞLU ANIL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Hukuk Yayınları, ISBN: 9786050517309, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2022) Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, Cilt: II

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Bölüm Adı: Marka Konusu İşarette Yer Alan Sözcüğün Alan Adı Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Marka Hakkının İhlâli Davasında İhtiyatî Tedbir Yoluyla Erişim Engeli Kararı Verilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Prof. Dr. Ali Cem Budak, Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Prof. Dr. Serdar Kale, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Filiz Kitabevi, Sayfa: 1001-1037, ISBN: 978-975-368-779-9, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2021) Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7598-25-5, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2012) Die materielle Rechtskraft im deutschen und türkischen Zivilverfahrensrecht

  Yazarlar: DIRENİSA EFE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Prof. Dr. Erik Jayme, Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel, Prof. Dr. Bernd von Hoffmann, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Peter Lang Verlag, ISBN: 978-3-653-01538-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Frankfurt am Main, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Kesin hüküm,maddî anlamda kesin hüküm,dava konusu,kesin delil,şeklî anlamda kesin hüküm, hükmün etkileri,

 • Ulusal

  (2011) EU and Turkey: Bridging Differences

  Yazarlar: KABAALİOĞLU ABDULLAH HALUK, Ott Andrea, Tatham Allan F., Tür: Kitap, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Kitap, Görev: Yrd. Editör, Yazar Sayısı: 3, Başlangıç Tarihi: 20/12/2030, Bitiş Tarihi: 20/12/2030, Dil: İngilizce, ISBN: 9786055984434, Yayıncı: İKV Yayınları, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2011) Medenî Usûl ve İcra -İflâs Hukuku Dergisi

  Yazarlar: BUDAK ALİ CEM, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Yrd. Editör, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/01/2001, Bitiş Tarihi: 20/01/2001, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-1224, Yayıncı: Legal, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2011) Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi

  Yazarlar: BUDAK ALİ CEM, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/01/2001, Bitiş Tarihi: 20/03/2001, Dil: Türkçe, ISSN: 1306 - 1224, Yayıncı: Legal, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2010) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Yazarlar: BUDAK ALİ CEM, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/12/2001, Bitiş Tarihi: 20/12/2001, Dil: Türkçe, ISSN: 1303 - 4650, Yayıncı: Yeditepe Yayınevi, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2010) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Yazarlar: BUDAK ALİ CEM, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Yrd. Editör, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/12/2001, Bitiş Tarihi: 20/12/2001, Dil: Türkçe, ISSN: 1303-4650, Yayıncı: Yeditepe Yayınevi, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

 • (2006) Doktora bursu Heidelberg

  Faaliyet Detayı: Diğer, Açıklama: İngiltere East Anglia Üniversitesi’deki yüksek lisans eğitimini tam burslu ve üstün başarıyla tamamlaması neticesinde kendisine Yeditepe Üniversitesi tarafından Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde doktora eğitimi alması için tam burs sağlanmıştır., Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Akademik Birim: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/, Kuruluş: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ülke: TÜRKİYE,

  (2004) Yüksek lisans bursu İngiltere

  Faaliyet Detayı: Diğer, Açıklama: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiştir. Bu başarısı neticesinde İngiltere East Anglia Üniversitesi Hukuk Fakültesi kendisine İngiltere’de tam burslu tezli yüksek lisans eğitimi yapma hakkı tanımıştır., Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Akademik Birim: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/, Kuruluş: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ülke: TÜRKİYE,

İdari Görevler

2024 30/12/9999

Fakülte Kurulu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2023 30/12/9999

Üniversite Disiplin Kurulu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2022 30/12/9999

Üniversite Atama Komisyonu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2022 30/12/9999

Mevzuat Komisyonu Başkanlığı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2021 30/12/9999

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yurtdışı Dil Belgeleri ve Mezuniyet Belgeleri Kontrol Komisyonu üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 2022

Lisansüstü Eğitim İntibak Komisyonu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2019 30/12/9999

Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarını Kabul (ve mülakatları yapma) Komisyonu üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2021

Pro Bono Hukuk Kulübü Danışmanlığı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2020

Kantin Fiyatlarını Belirleme Komisyonu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2020

Erasmus Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 30/12/9999

Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu başkanlığı

HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2020

İntibak Komisyonu üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2020

Yatay Geçiş Komisyonu üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2019

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2017

Anabilim Dalı Başkanı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2013 2017

Bologna Koordinatörü

HUKUK FAKÜLTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2012 2017

Erasmus Koordinatörü

HUKUK FAKÜLTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İş Deneyimi

2011 2014

Okutman ve Bitirme Projelerinde Jüri Üyeliği

İstanbul Barosu

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: direnisa@tau.edu.tr

Alternatif E-Posta: efe_23@yahoo.com


Ofis Adresi: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ofis Telefon Numarası: : +902163333435

Ofis Oda Numarası: : 238