Asst. Prof. Dr.
Ömer Emrullah EGELİĞİ

Fakultät für Rechtswissenschaft

Öffentliches Recht

Lebenslauf

2010 absolvierte er sein Studium an der Rechtsfakultät der Marmara-Universität. Er schloss sein MasterStudium am Institut der Europäischen Union von der Marmara-Universität mit seiner Masterarbeit über „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ ab. Im Jahr 2013 besuchte er Deutsch- und und juristische Deutschkurse an der Universität Bielefeld. Im Jahr 2021 promovierte er zum Doktor des öffentlichen Rechts mit seiner Dissertation zum Thema "Das Recht auf wirksame Beschwerde im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Verfassung der Republik Türkei". Er war 2017-2018 Gastwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und 2022 an der Humboldt-Universität. Er arbeitet als Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Verfassungsrecht an der Juristischen Fakultät der Türkisch-Deutschen Universität. Er spricht Englisch und Deutsch.

Ausbildung

2015 - 2021
Bachelor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2013 - 2021
Doktor

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2010 - 2013
Master

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
2005 - 2010
Bachelor

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ,

Akademischer Titel

2012
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

Akademische Studien

 • National

  (2024) Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Oy Hakkı ve Temsili

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juni, Sprache: Türkisch, Band: 6, Ausgabe: 1, Seite: 386-444, Doi: 10.59933/tauhfd.1503877, ISSN: 2687-3923, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/85252/1503877 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2022) Devlet Sırrı ve İfade Özgürlüğü: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Ankara Barosu Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juli, Sprache: Türkisch, Band: 80, Ausgabe: 2, Seite: 351-398, Doi: 10.30915/abd.1142214, ISSN: 1300-9885, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: http://dx.doi.org/10.30915/abd.1142214 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2022) Somut Norm Denetiminde Anayasa’ya Aykırılık İddiasının Ciddiliği

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Anayasa Yargısı, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, ISSN: 1301-1200, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://ayam.anayasa.gov.tr/tr/yayinlar/anayasa-yargisi-dergisi/?yil=2022&q= , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Etkili Başvuru Hakkı Özelinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Usulüyle Gerçekleştirmiş Olduğu Dönüşüm

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Anayasa Hukuku Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 9, Ausgabe: 18, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 533-594, ISSN: 2147-1061, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://legal.com.tr/urun/anayasa-hukuku-dergisi-yil-2020-sayi-18/368226 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>etkili başvuru hakkı,bireysel başvuru,norm denetimi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2017) Ekim 2016 – Mart 2017 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, YAĞCI BAŞER NACİYE BETÜL, DİKMEN PINAR, Indextyp: TR DİZİN, Type: ohne Gutachter, Name der Fachzeitschrift: Anayasa Hukuku Dergisi, Anzahl der Autoren: 3, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Band: 6, Ausgabe: 11, Seite: 357-462, ISSN: 2147-1061, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Artikeltyp: Zusammenfassung,

  (2016) Mart 2016 – Ekim 2016 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, DİKMEN PINAR, YAĞCI BAŞER NACİYE BETÜL, Indextyp: TR DİZİN, Type: ohne Gutachter, Name der Fachzeitschrift: Anayasa Hukuku Dergisi, Anzahl der Autoren: 3, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 5, Ausgabe: 10, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 613-683, ISSN: 2147-1061, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://www.legalkitabevi.com/legal-yayinevi/legal-anayasa-hukuku-dergisi-2016-yili-aboneligi-2-sayi-.htm , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Yargısı,Norm Denetimi, Artikeltyp: Zusammenfassung,

 • National

  Etkili Başvuru Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Bir Değişiklik Gerekli mi?

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Zusammenfassender Bericht, Veranstaltungsname: XIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Startdatum der Veranstaltung: 11/01/2024, Enddatum der Veranstaltung: 14/01/2024, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 14/01/2024, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://ankarabarosu.org.tr/hukukkurultayi/2024/program.html , Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

  Milletvekili Seçilme Yaş Kriteri Üzerine Bir Değerlendirme

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Zusammenfassender Bericht, Veranstaltungsname: Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, Startdatum der Veranstaltung: 04/07/2022, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 30/10/2022, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 67-70, ISSN: 98989, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://webis.akdeniz.edu.tr/uploads/1139/files/özet.pdf , Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

  "False balance (Hatalı Dengeleme) Kavramının Adil yargılanma Hakkı Bakımından usule Disiplin ile İlişkisi

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Zusammenfassender Bericht, Veranstaltungsname: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 10/02/2022, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 13/02/2022, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr , Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

  Cumhurbaşkanı Seçiminde İkinci Turda Adayların Seçime Katılmaması Sorunu

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Zusammenfassender Bericht, Veranstaltungsname: Selçuk Hukuk Kongresi II, Startdatum der Veranstaltung: 16/12/2021, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 31/12/2021, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 99-101, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Selçuk%20Hukuk%20Kongresi%20II%20Özet%20Kitabi.pdf , Land: , Stadt: Konya, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>seçim hukuku,cumhurbaşkanı seçimi,

  International

  İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Adil Yargılanma Hakkının Ayrılmazlığı Sorunu

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Zusammenfassender Bericht, Veranstaltungsname: Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 10/11/2023, Enddatum der Veranstaltung: 11/11/2023, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>uzun yargılamalar,etkili başvuru hakkı,adil yargılanma hakkı,

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Ses ve Işık Kirliliği / Noise and Light Pollution in the Jurisdiction of European Court of Human Rights

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Startdatum der Veranstaltung: 26/11/2021, Enddatum der Veranstaltung: 02/12/2021, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 24/11/2021, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 407-421, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=xi-uluslararasi-suc-ve-ceza-fim-festivali-26-kasim-2-aralik-2021--tebligler-konusma-metinleri.pdf , Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Temel Alan>>İnsan Hakları Hukuku,çevresel haklar,

 • (2023) Türkisches Recht im Überblick

  Autor: ÖZENÇ BERKE, EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Kapitelname: Verfassungsrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 2, Editor: Zafer Zeytin, Sprache: Deutsch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2023) Zihinsel Engelli Kız Çocuklarına Karşı Cinsel Şiddet İddialarını Etkili Soruşturma Yükümlülüğü

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: ESHİD Yayınları, ISBN: 9786058731486, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Zugangslink: https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2023/09/ZIHINSEL-ENGELLI-KIZ-COCUKLARINA-KARSI-CINSEL-SIDDET.pdf, , Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>İnsan Hakları Hukuku>etkili soruşturma yükümlülüğü, adalete erişim,engelli hakları,kadın hakları,

  (2022) Norm ve Olgu: Gözler, Altıparmak ve Şirin'in "HAGB" Kararı Tartışmaları

  Autor: GÖZLER KEMAL, ŞİRİN TOLGA, ALTIPARMAK KEREM, EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 4, Editor: Egeliği, Ömer Emrullah, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Yetkin, ISBN: 978-605-05-1450-6, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

  (2021) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde Etkili Başvuru Hakkı

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7528-74-0, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>İnsan Hakları Hukuku,Anayasa Hukuku,

 • International

  (2023) Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Tam Metin Kitabı

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, SERDALİYEVA AYGERİM, Type: Buch, Type: Buch, Aufgabe: Redakteur, Anzahl der Autoren: 2, Anfangsdatum: 20/11/2011, Endtermin: 20/11/2012, Sprache: Türkisch, ISBN: 978-625-6501-50-8, Verleger: Astana, Zugangsart: Elektronisch, Zugangslink: https://www.astanasempozyum.com/e-kitap/astana-tam-metin-kitabi-2023.pdf, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

  (2022) Norm ve Olgu: Gözler, Altıparmak ve Şirin'in "HAGB Kararı" Tartışmaları

  Autor: EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Type: Buch, Type: Buch, Aufgabe: Redakteur, Anzahl der Autoren: 1, Anfangsdatum: 20/12/2025, Sprache: Türkisch, ISBN: 978 – 605 – 05 – 1450 - 6, Verleger: Yetkin, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku,

Berufserfahrungen

2011 2012

Avukat

İSTANBUL BAROSU
2011 2013

Bologna Uzmanı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2010 2011

Stajyer Avukat

İSTANBUL BAROSU

Kontakt

Kontaktinformationen

E-Mail: egeligi@tau.edu.tr