Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin Onur ERCAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kısa Özgeçmiş

Dr. Ercan 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Programı'nda 2010 - 2013 yıllarında Prof. Dr. Feridun M. Emecen danışmanlığında tamamlamıştır. Tez kapsamında Erasmus Programı ile 6 ay süreliğine Eylül 2012 - Mart 2013 arasında Viyana'da araştırma yapmıştır. Doktora öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Programı'nda Prof. Dr. Murat Uluskan danışmanlığında 2019 yılında tamamlamıştır. Tez kapsamında bu defa TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı'yla 1 yıl süreliğine Eylül 2018 - Eylül 2019 arasında Viyana'da araştırma yapmış, yine bu zaman zarfında Viyana Üniversitesi'nin "Visiting PhD Programme"ına kabul edilip Prof. Dr. Claudia Römer danışmanlığında üniversitenin akademik imkânlarından yararlanmıştır. Birçok kitabın tercümesini ve editörlüğünü yapmıştır. Akademik hayatına 2018'de Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak başlayan Dr. Ercan, Ocak 2023'ten bu yana Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

2014 - 2019
Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, YENİÇAĞ TARİHİ (DR)
2010 - 2013
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ ÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
1998 - 2006
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇEVİRİ BİLİMİ BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2023
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2018
Öğretim Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU,

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2023) Gücün Aynası Yahut Taklidi: Prusya Kralı Büyük Friedrich’in Osmanlı İmparatorluğu’na Gönderdiği Mektuplarda Vurguladığı Nüfuz Alanları

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Endeks Türü: AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Sayı: 61, Sayfa: 117-149, Doi: 10.18589/oa.1316370, ISSN: 0255-0636, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.18589/oa.1316370 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Osmanlı, Prusya, diplomasi, name, tarihi coğrafya, nüfus, XVIII. yüzyıl, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Hakkında Çağdaş Bir Kaynak

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Harp Tarihi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Sayı: 6, Sayfa: 29-63, ISSN: 2757-5950, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://htd.msu.edu.tr/ , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Osmanlı-Rus Harbi, Askeri Tarih, Domenico Caminer, Christoph Heinrich Korn, XVIII. Yüzyıl, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Neşâdâbâd ve Çerâğan Sahilsaraylarında İki Özel Gün: Belgrad Antlaşması’nın Kalıcı Olarak Temdidi (Nisan-Mayıs 1747)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 8, Sayı: 1, Sayfa: 1-25, Doi: 10.16985/mtad.949284, ISSN: 2148-6743, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtad/issue/62734/949284 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Diplomasi,18. yüzyıl,Habsburg,Avusturya,Çerağan,İstanbul,Sahilsaray,Penkler,Neşadabad, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Rıdvan Ağa’dan Süleyman Bey’e (1634-1774): Osmanlı Elçilik Heyetlerinin Avusturya Devlet Arşivindeki İzleri

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Endeks Türü: AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 56, Sayı: 56, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 49-96, Doi: 10.18589/oa.862776, ISSN: 0255-0636, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Temel Alan>, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2022) Pasarofça Antlaşması’nı Tarafları İçin Zorunlu Kılan Nedenler Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Sayı: 57, Sayfa: 204-210, Doi: 10.35237/sufesosbil.1174732, ISSN: 1300-9435, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/74944 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Pasarofça, Diplomasi Tarihi, Osmanlı Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Nemçelü Elçilerin Galata/Pera’daki İkametlerine Dair

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IX. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/05/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Habsburg,Nemçe,Galata,Pera,İstanbul,İkamet,XVIII. Yüzyıl,

  Über Sebastian Brants Laudation „Zu eren romscher kuniglicher maiestat (…)“ (1502) und sein Aufruf zum Kampf gegen die Türken

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/05/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Sebastian Brant, Türk tehdidi, Türk korkusu, propaganda, methiye,

  Osmanlı-Venedik Savaşı Sırasında Habsburglarla Diplomatik Temas: Müteferrika İbrahim Ağa’nın Viyana Elçiliği (1715)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: XIX. Türk Tarih Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/10/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 07/10/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/10/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 96-98, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Balkan Tarihi>Osmanlı, Habsburg, Venedik, elçilik, diplomasi, Müteferrika İbrahim Ağa, Viyana, XVIII. yüzyıl,

  Pasarofça Antlaşmasını Mübâdele İçin İstanbul’a Gelen Büyükelçi Damian Hugo von Virmont’un Raporu Hakkında

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Harp ve Sulh: 300. Yılında Pasarofça Antlaşması Sempozyumu (Millî Savunma Üni.), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 28/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/06/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/06/2019, Özel Sayı: Var, Sayfa: 141-149, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,

  Otuz Yıl Savaşları Sırasında Osmanlı Payitahtında Bir Habsburg Elçisi: Rudolf Schmid’in Nihaî Raporu Işığında Sultan İbrahim Han ve Vezîriâzam Kemankeş Mustafa Paşa (1640-1643)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSAMER), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 14/10/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/10/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/12/2016, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 46-56, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,

  Ulusal

  Yeni Çağ’da Gayrimüslim Seyyahların Gözünden Tokat

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 5. Tokat Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 14/10/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 16/10/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 07/10/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 151-152, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://tokatsempozyumu.com/ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Tokat, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Asya Tarihi>Tokat, Seyyah, Şehir Tarihi, Anadolu, Küçük Asya,

  Pasarofça Antlaşması’nı (1718) Tarafları İçin Zorunlu Kılan Nedenler Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: “AKADEMİDE ÜÇ KUŞAK” BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/11/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/11/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://lee.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/14444/akademide-uc-kusak-bilim-kultur-ve-sanat-sempozyumu-katilim-baglantilari , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Kütahya, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi,

 • (2022) Pasarofça Antlaşması, 1718: Diplomasi ve Barış

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Türk Tarih Kurumu, ISBN: 978-975-17-5193-5, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Balkan Tarihi>Diplomasi,Antlaşma,Türk-Alman Siyasi ve Diplomatik İlişkileri,Habsburg,Venedik,Hollanda,İngiltere,

  (2020) Atlas Felsefe (Atlas Philosophie)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: Gökhan Çelik, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Othello, ISBN: 9786058025837, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe,

  (2020) En Büyük 77 Casusluk Hikayesi Çözülmüştür (Die 77 größten Spionagemythen enträtselt)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Orenda, ISBN: 9786050674019, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler,

  (2020) Herrschaftspraktiken und Lebensweisen im Wandel: Die Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Bölüm Adı: „Tyrk will frid“: Der Friede von Passarowitz aus osmanischer Sicht, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Franz-Stefan Seitschek, Elisabeth Lobenwein, Josef Löffler, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Böhlau, Sayfa: 45-66, ISBN: 978-3-205-21049-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: AVUSTURYA, Şehir: Viyana, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Avrupa Tarihi>Osmanlı,Habsburg,Avusturya,Diplomasi,Pasarofça,18. Yüzyıl,Türk-Alman İlişkileri,

  (2018) Filistin Cephesi Son Haçlı Seferi (The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muzaffer Albayrak, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yeditepe, ISBN: 9786052070628, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,

 • Ulusal

  (2019) Viking Mitolojisi

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786052070345, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi,

  (2018) Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786059787949, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,

  (2018) İran’da Türklerin Bin Yılı (Siyasi ve Sosyal Tarih)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786052070222, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasi Tarih,

  (2017) Barbarlıktan Medeniyete Vikingler (Bremenli Adam Hamburg Kilisesi Piskoposları Tarihi)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 978-605-9787-88-8, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi,

  (2017) Kimyâ-yı Saâdet

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9789756205549, Yayıncı: Ataç, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri,

  (2017) Osmanlı Şehirciliği ve Vakıflar

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786059787734, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti,

  (2016) Mekteb-i Sultani

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786055200688, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,

  (2016) Müzekkin-Nüfus (Nefisleri Arındıran)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9789756205693, Yayıncı: Ataç, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri,

  (2015) Haçlı Seferlerinde Kuşatma

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786059787130, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi,

  (2015) Keşifler Ve Coğrafya 15. ve 16. Yüzyıl Keşifleri

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786059787123, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,

  (2015) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786059787260, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasi Tarih,

  (2015) Süveyş Kanalı (Açılışı ve Osmanlı Devleti’xxne Etkisi)

  Yazarlar: ERCAN HÜSEYİN ONUR, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, ISBN: 9786055200695, Yayıncı: Yeditepe, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,

İdari Görevler

2023 30/12/9999

Senato Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2023 30/12/9999

Bölüm Başkan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ercan@tau.edu.tr