Arş. Gör.
Gökcen DOĞAN BANDIR

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

1992 yılında dünyaya gelen Gökcen Doğan, 2011 yılında İstanbul Lisesi'nden mezun olmuştur. 2011 yılında bünyesinde hukuk eğitimine başladığı İstanbul Üniversitesi'nde 2015 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında başladığı yüksek lisans programından 2019 yılında Arabağlantı Sözleşmesi isimli teziyle mezun olmuştur. 2019 yılında Türk- Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başladığı (özel hukuk %30 Almanca) doktora programında eğitimine devam etmektedir. Gökcen Doğan, 2017 yılından beri Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Eğitim

2019 -
Doktora

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2016 - 2019
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2011 - 2015
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2017
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Mal Rejimi Sözleşmelerinde Sözleşme Serbestisi ve Sınırları

  Yazarlar: DOĞAN GÖKCEN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: TAÜHFD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 243-272, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/70797/1138184 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) GSM Operatörlerinin Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

  Yazarlar: KURŞAT ZEKERİYA, ÖZER MUSTAFA TOLGA, DOĞAN GÖKCEN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: TAÜHFD, Yazar Sayısı: 3, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 75-110, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/67308/1049907 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) (Çeviri) Alman Kamu Hukukunda Ölçülülük İlkesi

  Yazarlar: YILDIZ AHMET ÇAĞRI, ÇELİK BURAK, DOĞAN GÖKCEN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: TAÜHFD, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 159-178, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/50341/651842 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Evlilik Hediyesi Olarak Verilen Ziynet Eşyalarının Özgülenmesi Sorunu

  Yazarlar: DOĞAN GÖKCEN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Aile, Kadın ve Çocuk Hukuku Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/03/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

 • (2021) COVID-19 SALGINININ HUKUKİ BOYUTU

  Yazarlar: AKKANAT HALİL, DOĞAN GÖKCEN, Bölüm Adı: Covid-19'un Nakdi Kredi Sözleşmeleri Bağlamında Olası Etkileri, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Özekes, Muhammed, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, Sayfa: 457-487, ISBN: 9786257598415, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2017) SORUMLULUK HUKUKU Seminerler - Makaleler 2017

  Yazarlar: DOĞAN GÖKCEN, Bölüm Adı: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Öngörülen Müteselsil Sorumluluk Sistemi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Baysal Başak, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, Sayfa: 97-135, ISBN: 9786051526423, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: g.dogan@tau.edu.tr

Alternatif E-Posta: gokcendogan92@gmail.com