Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Gökhan GÖKÇEN

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş

Dr. M. Gökhan Gökçen, Lise eğitimini İstanbul (Erkek) Lisesi’nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapmıştır. Yüksek lisans çalışması tabakalı kompozit malzemelerin kırılma mekaniği analizinin sonlu elemanlar yöntemi yapılmasıdır. Doktora çalışması ise özellikle uçak yapılarında tekrar eden yükler altında ilerleyen yorulma çatlağının kapanması ile ilgilidir. Dr. Gökçen diş kanal tedavilerinin etkinliğini arttırmak için diş kanalların HAD ile modellenmesi ve kalamar balığının yüzmesininaraştırılmasını da içeren biyolojik akışkanların sayısal analizi konularında çalışmalar yapmıştır. Son dönem çalışmaların yine hesaplamalı analiz yöntemleri ile talaşlı imalatta kesme kuvvetlerinin modellenmesi ve analizi ile üzerinedir. Anabilim Dalı: Konstrüksiyon Anabilim Dalı

Eğitim

1999 - 2008
Doktora

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1996 - 1999
Yüksek Lisans

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
1990 - 1996
Lisans

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2017
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2010
Doktor Öğretim Üyesi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2009
Öğretim Görevlisi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Investigation of Hydrodynamic Drag in a Swimming Squid

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OKBAZ ABDULKERİM, HEPERKAN HASAN ALPAY, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Engineering Sciences and Design, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 2, Sayı: 3, Sayfa: 287-291, ISSN: 1308-6693, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20871/223981 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Determination of Strain Rate Depended Stress and Strain Fields in PVD Coatings on Cemented Carbide Inserts during the Repetitive Impact Test

  Yazarlar: Bouzakis Antonious, Skordaris Georgios, Bouzakis K D, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Boumpakis Apostolos, BATUK AHMET UĞUR, ŞİŞMAN SÜLEYMAN, SERBES SEFER ARDA, Endeks Türü: EI: Engineering Index, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Defect and Diffusion Forum, Yazar Sayısı: 8, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 404, Sayfa: 45-52, Doi: 10.4028/www.scientific.net/ddf.404.45., ISSN: 1012-0386, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği> Carbide, Coating, Dynamic Loads, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2014) Bir Kalamarın 3-Boyutlu Sonlu Elemanlar Modelinin Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Oluşturulması,

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OLCAY ALİ BAHADIR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Engineering Sciences and Design, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 3, Sayfa: 181-184, ISSN: 1308-6693, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/jesd/issue/20871/223966 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Sayısal Model Kalamar Stereolitografi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2014) UNDERSTANDING FLOW CHARACTERISTICS OF SWIMMING SQUID USING 2D AXISYMMETRIC NUMERICAL MODEL

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OKBAZ ABDULKERİM, HEPERKAN HASAN ALPAY, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 2, Sayı: 3, Sayfa: 293-297, ISSN: 1308-6693, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20871/223982 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği> Numerical Solution, Moving wall, Jet propulsion, Squid , Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2021) Determination of strain-rate and temperature dependent high-speed steel material data via Fe analysis of repetitive impact test imprints

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Bouzakis K D, Skordaris Georgios, Boumpakis Apostolos, BATUK AHMET UĞUR, ŞİŞMAN SÜLEYMAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: European Journal of Materials, Yazar Sayısı: 6, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 34-71, Doi: 10.1080/26889277.2021.1994357, ISSN: 2688-9277, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1080/26889277.2021.1994357 , Alan Bilgisi: Temel Alan>, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Stress, strain and strain-rate cemented carbide properties determined with a fem-supported evaluation of impact test imprints

  Yazarlar: Bouzakis Antonious, Skordaris Georgios, Bouzakis K D, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, BATUK AHMET UĞUR, ŞİŞMAN SÜLEYMAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Yazar Sayısı: 6, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 94, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 105384-, ISSN: 0263-4368, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263436820302602 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Experimental and Numerical Investigation of a LongfinInshore Squid s Flow Characteristics

  Yazarlar: OLCAY ALİ BAHADIR, Malazi Mahdi Tabatabaei, OKBAZ ABDULKERİM, HEPERKAN HASAN ALPAY, FIRAT ERHAN, ÖZBOLAT VELİ, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, ŞAHİN BEŞİR, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Applied Fluid Mechanics, Yazar Sayısı: 8, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 10, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 21-30, ISSN: 1735-3572, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://jafmonline.net/web/guest/29 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Characterization of the Damage Mechanism of Composites against low Velocity Ballistic Impact Using Computed Tomography (CT) Techniques

  Yazarlar: Yılmaz Emre, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Demirural Alparslan, BAYKARA TARIK, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Research Development in Material Science, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Cilt: 1, Sayı: 5, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-5, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Evaluation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow in the Root Canal Using Side Vented Needle by an Unsteady Computational Fluid Dynamics Model

  Yazarlar: ADIGÜZEL ÖZKAN, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OLCAY ALİ BAHADIR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: International Dental Research, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 6, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-7, ISSN: 2146-1767, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.dental-research.com/idr/article/view/89 , Alan Bilgisi: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->DİŞ HEKİMLİĞİ, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Drag force and jet propulsion investigation of a swimming squid

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, HEPERKAN HASAN ALPAY, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: EPJ Web of Conferences, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 92, Sayı: 02092, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-8, Doi: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159202092, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02092/epjconf_efm2014_02092.html , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Cutting performance of cermet and cemented carbide TiAlN PVD coated inserts in turning hardened steel

  Yazarlar: BOUZAKIS KONSTANTINOS DIONYSIOS, SKORDARIS GEORGIOS, MPOUMPAKIS APOSTOLOS, BOUZAKIS ANTONIOS, İPEKOĞLU MEHMET, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, BATUK AHMET UĞUR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (EUROMAT 2021), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/09/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 16/09/2021, Yazar Sayısı: 7, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: AVUSTURYA, Şehir: Graz, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Malzeme Tasarım ve Davranışları>Üretim Teknolojileri>Sonlu Elemanlar Analizi,

  Determination of Strain Rate Depended Stress and Strain Fields in PVD Coatings on Cemented Carbide Inserts during the Repetitive Impact Test

  Yazarlar: Bouzakis Antonious, Skordaris Georgios, Bouzakis K D, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Boumpakis Apostolos, BATUK AHMET UĞUR, ŞİŞMAN SÜLEYMAN, SERBES SEFER ARDA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 14.th International Conference 2020 THE A Coatings, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/11/2020, Yazar Sayısı: 8, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 20/10/2020, Cilt: 404, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 45-52, Doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.404.45, ISSN: 1012-0386-, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Nuremberg, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Malzeme Tasarım ve Davranışları>Sonlu Elemanlar Analizi>Üretim Teknolojileri,

  STRESS, STRAIN, STRAIN-RATE CEMENTED CARBIDE DATA DEFINED VIA A FEM-SUPPORTED EVALUATION OF IMPACT TEST IMPRINTS

  Yazarlar: Bouzakis K D, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, BATUK AHMET UĞUR, ŞİŞMAN SÜLEYMAN, Skordaris Georgios, Boumpakis Apostolos, Kotsanis Tilemachos, Bouzakis Antonious, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 10th International Congress on Machining, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 07/11/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 09/11/2019, Yazar Sayısı: 8, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Impact of NAc on the Glycosidic Linkage Flexibility of Carbohydrate-Peptide Complexes

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 24th World Chemistry and Systems Biology Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 04/10/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 04/10/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Şehir: Los Engeles, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği,

  Farklı Çaptaki İrrigasyon İğnelerinin Kök Kanalı İçerisindeki İrrigan Akışı Üzerindeki Etkilerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kullanılarak Değerlendirilmesi

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OLCAY ALİ BAHADIR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Türk Endodonti Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/05/2016, Etkinlik Bitiş Tarihi: 29/05/2016, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endodonti,

  Drag force and jet propulsion investigation of a swimming squid

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, HEPERKAN HASAN ALPAY, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Experimental Fluid Mechanics Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/11/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/11/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/05/2015, Cilt: 92, Özel Sayı: Yok, Doi: https://doi.org/10.1051/epjconf/20159202092, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02092/epjconf_efm2014_02092.html , Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  a Corresponding author: bahadir.olcay@yeditepe.edu.tr Drag force and jet propulsion investigation of a swimming squid

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, HEPERKAN HASAN ALPAY, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: EPJ Web of Conferences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/11/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/05/2015, Cilt: 92, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2092-, Doi: 10.1051/epjconf/20159202092, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02092/epjconf_efm2014_02092.html , Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ, Şehir: Cesky Krumlo, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği,

  Investigation of Hydrodynamic Drag in a Swimming Squid

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, HEPERKAN HASAN ALPAY, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/10/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/10/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2015, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Isparta, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik,

  Bir Kalamarın 3-Boyutlu Sonlu Elemanlar Modelinin Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Oluşturulması

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, OLCAY ALİ BAHADIR, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/10/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/10/2014, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2015, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Isparta, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik,

  Understanding Flow Characteristics of Swimming Squid Using 2D Axisymmetic Numerical Model

  Yazarlar: Tabatabaei Mahdi, OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, HEPERKAN HASAN ALPAY, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongres, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/10/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/10/2014, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik,

  Finite Element Analysis of Plasticity induced Fatigue Crack Closure

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, KALENDEROĞLU VAHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 5th International Conference on High Performance Structures and Materials, HPSM 2010, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/07/2010, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/07/2010, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2010, Cilt: 5, Sayı: 112, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 557-569, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Ulusal

  Yüksek Verimli Düşük Emisyonlu Yanma Teknolojileri

  Yazarlar: Turan İbrahim, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 18.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 29/09/2016, Etkinlik Bitiş Tarihi: 01/10/2016, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Gerçek Diş Kök Kanalı İçinde İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi

  Yazarlar: MEHMET GÖKHAN GÖKÇEN, ALİ BAHADIR OLCAY, ÖZKAN ADIGÜZEL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: BİYOMUT 2012, 17. Biyomedikal Mühendisleri Toplantısı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/10/2012, Etkinlik Bitiş Tarihi: 05/10/2012, Yazar Sayısı: 3, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 13/06/2024, Cilt: 17, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-1, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Kenarda Çatlaklı Burulma ECT Numunesinin Boyutlarının Mod III Delaminasyon Davranışına Etkisi

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, KALENDEROĞLU VAHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/11/2011, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/11/2011, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2012, Cilt: 1, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 619-626, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Diş Kök Kanal Tedavisinde İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi

  Yazarlar: MEHMET GÖKHAN GÖKÇEN, ALİ BAHADIR OLCAY, ÖZKAN ADIGÜZEL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/10/2011, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2011, Yazar Sayısı: 3, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 13/06/2024, Cilt: 1, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-1, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

  Yazarlar: ALİ BAHADIR OLCAY, MEHMET GÖKHAN GÖKÇEN, ÖZKAN ADIGÜZEL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 16. Biyomedical Toplantısı -BİYOMUT, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/10/2011, Etkinlik Bitiş Tarihi: 16/10/2011, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 13/06/2024, Cilt: 16, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-1, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

  İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi

  Yazarlar: OLCAY ALİ BAHADIR, GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, ADIGÜZEL ÖZKAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/10/2011, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/10/2011, Yazar Sayısı: 3, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/10/2011, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ANTALYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği,

 • Kalkınma Bakanlığı

  (2022) Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (TAÜ-UYAM)

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Bütçesi: 30000000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü,

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

  (2019 - 2020) Semente Karbür Malzemelerin Gerilme, Gerinme, Gerinme Hızı Özelliklerinin Çeşitli Giriş Darbe Sürelerinde SEA Destekli Darbe Testlerinin Değerlendirilmesiyle Belirlenmesi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 64950, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2016 - 2018) 3B Yazıcılarda Farklı Baskı Parametrelerinin Mukavemete Etkisinin Araştırılması

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Yardımcı Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2011 - 2013) Diş Kanal Tedavisin İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Yardımcı Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  Diğer (Ulusal)

  (2015 - 2016) Akıllı Malzemeler: Mülti-Sektörel Araştırma Yenilikçilik ve Uygulama Platformu

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Yardımcı Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  TÜBİTAK Projesi

  (2012 - 2014) Kalamardan Yüzme Öğrenen Mekanik Balıklar

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Yardımcı Doçent, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  -Tübitak 3501

  (2012 - 2015) Kalamardan yüzme öğrenen mekanik balıklar

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 125000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Yardımcı Doçent, Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ,

 • (2010) Finite Element Analysis of Plasticity - Induced Fatigue Crack Closure,

  Yazarlar: GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Lap Lambert Academic Publishing, ISBN: 3838357914, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Saarbrücken, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği,

 • (2016) Türk Endodonti Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Poster Araştırma İkincilik Ödülü,

  Tür: Bilim - Sanat Ödülleri, Faaliyet Detayı: Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül, Ünvan: Yardımcı Doçent, Akademik Birim: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI/, Kuruluş: Türk Endodonti Derneği, İşyeri Türü: Sivil Toplum Kuruluşu, Ülke: TÜRKİYE,

İdari Görevler

2020 30/12/9999

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2019 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2020

Dekan Yardımcısı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Bölüm Başkanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Fakülte Kurulu Üyeliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Erasmus Koordinatörü

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İş Deneyimi

1996

Öğretim Görevlisi

Doğuş Üniversitesi
1996 2008

Araştırma Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: gokcen@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Mühendislik Fakültesi Giriş Kat. Z16

Ofis Telefon Numarası: : +902163333116

Dahili: : 3116

Ofis Oda Numarası: : z-16