Doç. Dr. (ÜAK)
Mehmet Hakan ÖZDEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Kısa Özgeçmiş

Eğitim

2012 - 2016
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2012
Yüksek Lisans

Technische Universitaet Wien

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
2003 - 2010
Lisans

Technische Universitaet Wien

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Ünvanlar

2018
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2013
Öğretim Görevlisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2024) Data-driven interpretable ensemble learning methods for the prediction of wind turbine power incorporating SHAP analysis

  Yazarlar: ÇAKIROĞLU CELAL, DEMİR SERCAN, ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, SARIIŞIK GENCAY, Abualigah Laith, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Expert Systems with Applications, Yazar Sayısı: 6, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 237, Doi: 10.1016/j.eswa.2023.121464, ISSN: 0957-4174, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121464 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2024) Predicting world electricity generation by sources using different machine learning algorithms

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, İNCE MURAT, ORAL OKAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, Yazar Sayısı: 4, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 35, Sayfa: 98-115, Doi: 10.1504/IJOGCT.2024.136028, ISSN: 1753-3309, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1504/ijogct.2024.136028 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Estimation of Wind Speed Probability Distribution Parameters by Using Four Different Metaheuristic Algorithms

  Yazarlar: ORAL OKAN, AYLAK BATİN LATİF, ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, İNCE MURAT, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: El-Cezeri Journal of Science and Engineering, Yazar Sayısı: 4, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 4, Özel Sayı: Var, Sayfa: 1342-1362, Doi: 10.31202/ecjse.1135209, ISSN: 2148-3736, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.1135209 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Prediction of Cumulative Installed Power of Geothermal Power Plants in Turkey by Using Artificial Neural Network and Bidirectional Long Short-Term Memory

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: European Journal of Science and Technology, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Sayı: 34, Özel Sayı: Var, Sayfa: 280-284, Doi: 10.31590/ejosat.1080608, ISSN: 2148-2683, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.1080608 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) MOORA ve MOOSRA Yöntemleriyle Akıllı Telefon Seçimi

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Istanbul Management Journal, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 89, Sayı: 89, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 157-170, Doi: 10.26650/imj.2020.89.0007, ISSN: 2619-9254, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/imj/article/moora-ve-moosra-yontemleriyle-akilli-telefon-secimi , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Efficiency Ranking of Turkish Wind Power Plants by Using Data Envelopment Analysis and TOPSIS

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, TİMOR MEHPARE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Sustainable Energy, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 10, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 35-41, ISSN: 2067-5534, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://www.energy-cie.ro/archives/2019/nr_1/v10-n1-6.pdf , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Application of Change of Basis in the Simplex Method

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: European Journal of Social Science Education and Research, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: İngilizce, Cilt: 4, Sayı: 3, Özel Sayı: Var, Sayfa: 41-49, Doi: 10.26417/ejser.v11i1.p41-49, ISSN: 2312-8429, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://revistia.com/index.php/ejser/issue/view/444/300 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Entropi Optimizasyonu Yöntemiyle Portföy Seçimi

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 27, Sayı: 81, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 43-57, ISSN: 1302-4221, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/imj/article/entropi-optimizasyonu-yontemiyle-portfoy-secimi , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2021) Effizienzanalyse für Laptops mit der integrierten Entropie-EATWIOS-Methode

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Almanca, Cilt: 11, Sayı: 2, Sayfa: 717-736, Doi: 10.30783/nevsosbilen.885161, ISSN: 2149-3871, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.885161 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Prediction of Turkey's Electricity Generation by Sources Using Artificial Neural Network and Bidirectional Long Short-Term Memory

  Yazarlar: AYLAK BATİN LATİF, ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, İNCE MURAT, ORAL OKAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Yazar Sayısı: 4, Ay: Haziran, Dil: İngilizce, Cilt: 9, Sayı: 2, Sayfa: 425-435, Doi: 10.21923/jesd.870908, ISSN: 1308-6693, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.870908 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Üretim Yönetimi>Lojistik Yönetimi>Tedarik Zinciri Yönetimi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Clustering of Required Competences of the Employees Working in the Finance-Related Fields of Companies in the Era of Digitalization

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, TUZCUOĞLU TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Yaşar University, Yazar Sayısı: 2, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 16, Sayı: 62, Sayfa: 945-959, Doi: 10.19168/jyasar.814013, ISSN: 1305-970X, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/62555/814013 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Installed Solar Power Prediction for Turkey Using Artificial Neural Network and Bidirectional Long Short-Term Memory

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, İNCE MURAT, AYLAK BATİN LATİF, ORAL OKAN, TAŞ MEHMET ALİ, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Business & Management Studies: An International Journal, Yazar Sayısı: 5, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 8, Sayı: 5, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 4047-4068, Doi: 10.15295/bmij.v8i5.1639, ISSN: 2148-2586, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://bmij.org/index.php/1/article/view/1639/1471 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  An Application of Multidimensional Scaling for the Installed Renewable Electricity Generation Capacity of the European Union Countries

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 10th International Academic Studies Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 28/11/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 30/11/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/12/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/ubcak10/ubcak10_ozet_kitapcigi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  An Efficiency Analysis for Wind Turbines with an integrated Multi-Criteria Decision Making Approach

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 8th International Congress of Academic Research, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 29/06/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 184-184, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://icarcongress.org/icar8/icar8_ozet_kitapcigi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

  Estimation of Wind Speed Probability Distribution Parameters by Using Four Different Metaheuristic Algorithms

  Yazarlar: ORAL OKAN, AYLAK BATİN LATİF, ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, İNCE MURAT, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 4th International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/05/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/05/2022, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/06/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://icaiame.com/wp-content/uploads/2022/06/ICAIAME-2022-Accepted-Abstracts-E-Book.pdf , Ülke: AZERBAYCAN, Şehir: BAKÜ, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  Prediction of Cumulative Installed Power of Geothermal Power Plants in Turkey by Using Artificial Neural Network and Bidirectional Long Short-Term Memory

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/03/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/03/2022, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: KONYA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  Applications of Multi-Criteria Decision Making Methods in the Field of Solar Energy

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, TAŞ MEHMET ALİ, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 3rd International Congress of Academic Research, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/07/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/07/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/08/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 470-483, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/icar3/icar3_tam_metin.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: BOLU, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

  Application of Change of Basis in the Simplex Method

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 13th International Conference on Social Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 07/10/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2017, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 75-83, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://books.revistia.com/files/proceedings/13th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol1_ISBN_9788890916113.pdf , Ülke: AVUSTURYA, Şehir: VİYANA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

 • (2023) Academic Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences I

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Bölüm Adı: An Efficiency Analysis for Wind Power Plants in Turkey by Using improved OCRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: SHAJARA UL DURAR, MOHAMMED EL AMINE ABDELLI, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: GLOBAL ACADEMY, Sayfa: 166-181, ISBN: 978-625-8284-55-3, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

  (2023) International Academic Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences March 2023

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Bölüm Adı: An Application for Aggregating the Criteria Weights Obtained by Different Objective Weighting Methods and Their Use in COPRAS, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Assoc. Prof. Dr. SALİH BATAL, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: SERÜVEN YAYINEVİ, Sayfa: 141-154, ISBN: 978-625-6399-78-5, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.seruvenyayinevi.com/Webkontrol/uploads/Fck/martsocial2023_2.pdf, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

  (2023) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - I

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, AYLAK BATİN LATİF, Bölüm Adı: Çok Boyutlu Ölçekleme Kullanılarak Kaynaklara Göre Elektrik Üretiminin Görselleştirilmesi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Doç. Dr. YENER LÜTFÜ MERT, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: ARTİKEL AKADEMİ, Sayfa: 213-223, ISBN: 978-625-8088-63-2, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://artikelakademi.com/media/books/105.pdf, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2023) Sustainability in Business Management

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, TUZCUOĞLU TOLGA, YAVRUCU ERENCAN, Bölüm Adı: The Significance of Renewable Energy for Financial Sustainability: A Time Series Analysis, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: Prof. Dr. ELA SİBEL BAYRAK MEYDANOĞLU, Prof. Dr. RIZA ÖZTÜRK, Prof. Dr. DİLEK ZAMANTILI NAYIR, Prof. Dr. MÜGE KLEIN, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Shaker Verlag, ISBN: 978-3-8440-9034-5, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.shaker.eu/en/content/catalogue/index.asp?lang=en&ID=8&ISBN=978-3-8440-9034-5&search=yes, , Ülke: ALMANYA, Şehir: DÜREN, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2022) Architectural and Engineering Research and Practice

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, ÇAKIROĞLU CELAL, AYLAK BATİN LATİF, TAŞ MEHMET ALİ, Bölüm Adı: Route Optimization for the Maintenance of Wind Power Plants by Using Metaheuristic Algorithms, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 4, Editör: Prof. Dr. YELİZ AŞÇI, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: LIVRE DE LYON, Sayfa: 127-159, ISBN: 978-2-38236-275-4, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://bookchapter.org/kitaplar/Architectural_and_Engineering_Research%20and%20Practice.pdf, , Ülke: FRANSA, Şehir: LYON, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2022) Current Research in Social, Human and Administrative Sciences - March 2022

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, YAVRUCU ERENCAN, Bölüm Adı: Ranking the European Union Countries in terms of Human Development by Using TOPSIS and EDAS and Combining these Rankings with the Borda Count Method, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Assoc. Prof. Dr. NESLİHAN İYİT, Assist. Prof. Dr. BETÜL HASTAOĞLU ÖZBEK, Assist. Prof. Dr. AYTAÇ TOPBAŞ, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: GECE KİTAPLIĞI, Sayfa: 145-160, ISBN: 978-625-430-051-6, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/social_1_1.pdf, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

  (2022) Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, TUZCUOĞLU TOLGA, YAVRUCU ERENCAN, Bölüm Adı: The Asset Allocation Preferences of Mutual Fund Managers in the Pre-Pandemic and Post-Pandemic Periods, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: Prof. Dr. ELA SİBEL BAYRAK MEYDANOĞLU, Prof. Dr. DİLEK ZAMANTILI NAYIR, Prof. Dr. MÜGE KLEIN, Prof. Dr. RIZA ÖZTÜRK, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: PETER LANG, Sayfa: 229-241, ISBN: 978-3-631-86406-7, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.peterlang.com/document/1257832, , Ülke: ALMANYA, Şehir: BERLIN, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2021) İşletme Matematiği

  Yazarlar: ÖZDEMİR ERHAN, ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: DORA YAYINCILIK, ISBN: 978-605-247-330-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: BURSA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2021) Recent Ideas and Developments in Education

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Bölüm Adı: Application of Change of Basis in the Simplex Method, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Dr. AHMET ECİRLİ, Dr. EWA JURCZYK-ROMANOWSKA, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: REVISTIA PUBLISHING AND RESEARCH, Sayfa: 142-150, ISBN: 978-88-909161-8-2, Erişim Türü: Elektronik, Erişim Linki: https://books.revistia.com/files/books/Recent_Ideas_and_Developments_in_Education.pdf, , Ülke: İNGİLTERE, Şehir: LONDRA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

  (2018) Veri Zarflama Analizi ile Rüzgâr Enerji Santrallerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Doktora Tezi)

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: DORA, ISBN: 978-975-2447-81-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: BURSA, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme,

 • Ulusal

  (2021) İşletme Matematiği

  Yazarlar: ÖZDEMİR MEHMET HAKAN, Tür: Kitap, Tür: Kitap, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/12/2026, Bitiş Tarihi: 20/12/2026, Dil: Türkçe, ISBN: 978-605-247-330-6, Yayıncı: DORA YAYINCILIK, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması,

İdari Görevler

2022 30/12/9999

Bölüm Başkan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2021 30/12/9999

Erasmus Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2021 2022

Bölüm Başkan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2021 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2021

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2021

Erasmus Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: hakan.ozdemir@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333224