Prof. Dr.
Jörg RAISCH

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş

Jörg Raisch, Stuttgart Üniversitesi'nde teknik sibernetik ve UMIST'de (Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) kontrol mühendisliği okudu. Doktorasını Stuttgart'ta tamamladıktan sonra, Toronto Üniversitesi'nde Sistem Kontrol Grubunda iki yıl postdoc olarak çalıştı. 1998'deki habilitasyonunun ardından, Magdeburg'daki Max Planck Enstitüsü'nde (MPI) Karmaşık Teknik Sistemlerin Dinamiği için bir araştırma grubuna başkanlık etti. 2002 yılında da burada dış bilimsel üye olarak atandı. 2000'den 2006'ya kadar Magdeburg'daki Otto von Guericke Üniversitesi'nde Teknik Süreçlerin Sistem Teorisi Kürsüsüne başkanlık etti. 2006'dan beri Berlin Teknik Üniversitesi (TU) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nde Kontrol Sistemleri bölümünü yönetmektedir. Başlıca araştırma alanları, hibrit ve hiyerarşik kontrol sistemleri, dağıtılmış konsensüs tabanlı kontrol, tropikal cebirlerde zamana bağlı olay-ayrık sistemlerin kontrolü ve ayrıca proses, tıbbi ve enerji teknolojisindeki kontrol mühendisliği uygulamalarıdır. "European Journal of Control", "IEEE Transactions on Control Systems Technology", "Automatica" dergilerinin yayın kurulu üyesiydi ve 2017'den 2020'ye kadar IFAC'ın "Discrete Event and Hybrid Systems" teknik komitesine başkanlık etti ( Uluslararası Otomatik Kontroller Federasyonu). Şu anda "Discrete Event Dynamic Systems and Foundations" ve "Trends in Systems and Control" dergilerinin yayın kurulu üyesidir. Detaylı Bilgi: https://www.control.tu-berlin.de/User:Joerg_Raisch

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: raisch@control.tu-berlin.de