Prof. Dr.
Koray DEMİR

Faculty of Law

SHORT CV

He graduated from Ankara University Faculty of Law in 1999. Thereafter, he completed his master's degree at Bern University in 2003, and his doctorate at Zurich University in 2008. He was entitled to receive the title of associate professor in 2018. Since 2014, he has been working as a PhD. Lecturer at Turkish-German University, in the Commercial Law Department.

Education

2003 - 2008
Doktor

Universitaet Zürich (University of Zürich)

Hukuk Fakültesi
2001 - 2003
Master

Universitaet Bern

Hukuk Fakültesi
1995 - 1999
Bachelor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2018
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2014
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2011
Assistenzprofessor

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2010
Assistenzprofessor

OKAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

OKAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2023) Die gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarungen

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Deutsch, Volume: 5, Issue: 1, Page: 249-268, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/78867/1324539 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Çekin İbrazında Mücbir Sebepler: COVID-19 Salgını Örneğinde TK M 811 Hükmünün Değerlendirilmesi

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul hukuk mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Oktober, Language: Türkisch, Volume: 78, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 417-430, ISSN: 2636-7734, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Ticaret Hukukundaki Roma Yadigârı İlke ve Kurumlar

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi, Number of Authors: 1, Month: Juli, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Page: 615-637, ISSN: 9786257899697, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Demir Koray, Rekabet Hukukunun Hukuk Mahkemeleri Eliyle Uygulanması Önündeki Engeller, TAÜHFD, 2019; 1(2): 91-124

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 91-124, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Hub&Spoke Kartelinin Özellikleri- Uygulamanın Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Yönelik Tartışmalar İle İlgisi, TAÜHFD, 2019; 1(1): s. 3-16.

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 3-16, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2017) Uygulanabilirlik Şartları Bakımından Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Number of Authors: 1, Month: März, Language: Türkisch, Volume: 33, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 107-133, ISSN: 1300-1396, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2017) Kooptasyon Uygulamasında Yeni Bir Perspektif Mümkün mü? (TTK m. 363/1’de Öngörüldüğü Haliyle Kooptasyon)

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 75, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 315-334, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2016) Rekabet Hukuku ile Kişilik Hakları Bağlantısı

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Legal Hukuk Dergisi, Number of Authors: 1, Month: April, Language: Türkisch, Volume: 14, Issue: 160, Special Issue: Not Exists, Page: 1839-1861, ISSN: 1303-9210, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2015) Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Tahvil Benzeri Borçlanma Araçları Kavramı

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Number of Authors: 1, Month: September, Language: Türkisch, Volume: 31, Issue: 3, Special Issue: Not Exists, Page: 59-74, ISSN: 1300-1396, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2013) Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem Eski ve Yeni Sorunlar

  Authors: DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 71, Issue: 2, Special Issue: Exits, Page: 103-120, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2012) Einfluss des deutschen Rechts im neuen HGB der Türkei

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Without Referee, Journal Name: Hukuk Köprüsü, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Deutsch, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 207-221, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2005) Das schweizerische Kartellrecht

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Without Referee, Journal Name: Rekabet Bülteni, Number of Authors: 1, Language: Deutsch, Volume: 13, Issue: 13, Special Issue: Not Exists, Page: 48-68, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  International

  (2018) Türev İşlemlerin Hukuka Uygunluğu Sorunu - Bankaların Türev İşlemlerden Doğan Yükümlülükleri

  Authors: KAYA ARSLAN, DEMİR KORAY, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul hukuk mecmuası, Number of Authors: 2, Month: Oktober, Language: Türkisch, Volume: 76, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 177-201, ISSN: 2636-7734, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/545159 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2005) Mehr Preis und Qualitaetswettbewerb

  Authors: DEMİR KORAY, Hölzer Simon, Type: Without Referee, Journal Name: Deutsches Aerzteblatt, Number of Authors: 2, Month: Mai, Language: Deutsch, Volume: 102, Issue: 21, Special Issue: Not Exists, Page: 1504-1506, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Rekabete Hassas Bilginin Paylaşılması

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Volltextpapier, Event Name: 4. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Event Start Date: 09/05/2023, Event End Date: 10/05/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/06/2023, Special Issue: Not Exists, Page: 306-312, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://www.izdas.org/books , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Aile Şirketleri Açısından Emredici Hükümler İlkesine İstisna Getirilmeli Midir?

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Volltextpapier, Event Name: 4. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Event Start Date: 09/05/2023, Event End Date: 10/05/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/06/2023, Special Issue: Not Exists, Page: 301-305, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://www.izdas.org/books , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Limited Şirketlerde Genel Kurul Müdürlere Talimat Verebilir mi?

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Event Start Date: 09/03/2018, Event End Date: 11/03/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 15/03/2018, Special Issue: Not Exists, Page: 242-244, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bb144fe1807d4b5798b7ff40de38db4d.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  Yeni TTK’xxda Acente

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Volltextpapier, Event Name: I. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, Event Start Date: 01/07/2011, Event End Date: 02/07/2011, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/10/2011, Special Issue: Not Exists, Page: 219-259, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

 • (2023) Şirketler Hukuku Temel Bilgileri

  Authors: DEMİR KORAY, Type: Lehrbuch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Lykeion Yayınları, ISBN: 9786258238037, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2023) Türkisches Recht im Überblick - Türk Hukukuna Giriş

  Authors: AKIN İRFAN, CANDAN TOLGA, ÇEKİN MESUT SERDAR, DEMİR KORAY, EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, EGEMEN DEMİR IŞIL, ÖZENÇ BERKE, ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN, TAŞDELEN AZİZ, YİĞİT ESRA, YILDIZ ALİ KEMAL, ZEYTİN ZAFER, Chapter Name: Konzernrecht-Wertpapierrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 12, Editor: Zafer Zeytin, Language: Deutsch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin Yayıncılık, Page: 503-519, ISBN: 9789750281969, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2021) Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan

  Authors: DEMİR KORAY, Chapter Name: Tacirin Sükutu İkrar Mıdır?, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7528-99-3, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2020) Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ve Esas Sermayenin Azaltılması (TK m. 463-475) İstanbul 2020

  Authors: DEMİR KORAY, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Demir Koray, Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: onikilevha, ISBN: 978-625-7953-13-9, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2020) Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk - Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler

  Authors: DEMİR KORAY, Chapter Name: SERMAYE ORTAKLIKLARININ HESAPLARI, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Arslan Kaya, Baki İlkay Engin, Ali Paslı, Şehriban İpek Aşıkoğlu, Elif Oğuz, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: İstanbul University Press, Page: 242-268, ISBN: 978-605-07-0749-6, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/155707FA5C0B4B028A2B9375663FA15B, , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2018) Prof. Dr. Sabih Arkan’xxa Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018

  Authors: DEMİR KORAY, Chapter Name: Tek Satıcının Denkleştirme Talebi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: İmamoğlu/Bektaş/Kırca/Yener/Gürel/Tekin, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, Page: 399-421, ISBN: 9786057909176, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  (2017) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi

  Authors: DEMİR KORAY, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Beta Yayınevi, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  (2008) Wettbewerbsverbote Kartellrechtliche Beurteilung

  Authors: DEMİR KORAY, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Deutsch, Contribution Level: Alles, Publisher: Schulthess Verlag, ISBN: 9783725557257, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

Contact

Contact details

E-Mail: k.demir@tau.edu.tr