Dr. Öğr. Üyesi
Nida ERDEM

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

Nida Erdem 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2008 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olup, 2008-2012 yılları arasında avukatlık mesleğini icra etmiştir. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora tezini "İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerde Sözleşmede Değişiklik ve (Sözleşmede Değişikliğin Özel Bir Türü Olarak) Uyarlama" konusu üzerine hazırlamış ve doktora eğitimini başarı ile İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2012 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında çalışmaktadır. Çalışma Alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İdarenin Sözleşmeleri, Kamu İhale Hukuku, Personel Hukuku, Kabahatler Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Alman İdare Hukuku. Detaylı Bilgi: https://people.tau.edu.tr/people.show/malbelegi/tr

Eğitim

2012 - 2020
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2009 - 2012
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2006 - 2009
Yandal

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ,
2004 - 2008
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ,

Akademik Ünvanlar

2012
Araştırma Görevlisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Temel Ceza Hukuku İlkelerinin Disiplin, Fiil ve Yaptırımlarına Uygulanabilirliği

  Yazarlar: ERDEM NİDA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Terazi Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 188, Sayfa: 57-77, ISSN: 1306-9802, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.jurix.com.tr/issue/2705 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İdare Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) İdarenin Sözleşme Akdetme Zorunluluğu ve Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluğu (Av.Merve Ayçe Özmeriç ile birlikte)

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 133-162, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://hfd.tau.edu.tr/ , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (Journal of Administrative Law and Aministrative Sciences), Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 18, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 31-60, ISSN: 1303-8818, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuihid , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Çev. Arş. Gör. Nida MALBELEĞİ-Çev. Arş.Gör. Burçak BAL YALÇIN, ” İdarenin Temel Hak ve Özgürlüklere Aykırı Özel Hukuk İşlemlerinde Ortaya Çıkan Hata Sonucu Sözleşmenin Hükümsüzlüğü” (Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, ”Vertragsnichtigkeit als Fehlerfolge bei grundrechts- und grundfreiheitenwidriem privatrechtsförmigem Verwaltungshandeln”, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 21, 2016, s. 1535 vd. eserinin çevirisidir.)

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, BAL YALÇIN BURÇAK, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Sayı: 165-166, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 335-349, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2010) YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ DAVALARINDA HARÇ

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: İSTANBUL BAROSU, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 84, Sayı: 5, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2899-2921, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  FEDERAL (ALMAN) ANAYASA MAHKEMESİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNLEMLERİNE ZAMAN VE MEKÂN BAĞLAMINDA BAKIŞI

  Yazarlar: ERDEM NİDA, ASLAN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 2022 (ISALAJ2022), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/05/2022, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İdare Hukuku,

  Ulusal

  Disiplin Hukukuna Özgü Temel İlkeler

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, KALANYUVA EREN, BİRBİR EFENDİOĞLU DİDEM, Etkinlik Adı: Disiplin Hukuku Semineri, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/12/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Türk Eczacıları Birliği Arasındaki Protokol Hakkında İçtihat Notu

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Etkinlik Adı: 5. İdare Hukuku Buluşmaları, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/05/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 10 Üzerine Akademik Poster

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, YILDIZ AHMET ÇAĞRI, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 4. İDARE HUKUKU BULUŞMALARI, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 19/05/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 20/05/2017, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nda 2010 yılı ve Sonrasında Yapılan Değişiklikler ve Eklemeler

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 2. İdare Hukuku Buluşmaları, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/05/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 25/05/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Edirne, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

 • (2021) Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Bölüm Adı: Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkinHükümleri ”Eşitlik İlkesine” Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı”,, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Prof. Dr. Muhammed Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Onikilevha, Sayfa: 1443-1459, ISBN: 978-625-7598-41-5, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İdare Hukuku,

  (2020) Covid-19Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Bölüm Adı: “Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkinHükümleri ”Eşitlik İlkesine” Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı”, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Prof. Dr. Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Onikilevha, ISBN: 978-625-7899-55-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  (2020) İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerde ”Sözleşmede Değişiklik” (ve Sözleşmede Değişikliğin Özel Bir Türü Olarak ”Uyarlama”)

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: MALBELEĞİ, NİDA, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Onikilevha, ISBN: 978-625-7899-96-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  (2019) Danıştay Karar İncelemeleri, 4-6 Mayıs 2018 Büyükada 5. İdare Hukuku Buluşması

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Bölüm Adı: Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği Arasındaki Protokol Hakkında İçtihat Notu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Filizkitabevi, Sayfa: 397-412, ISBN: 978-975-368-522-1, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  (2015) Kentsel Dönüşüm Hukuku

  Yazarlar: YASİN MELİKŞAH, KURŞAT ZEKERİYA, ŞAHİN CENK YAŞAR, MALBELEĞİ NİDA, DORU SEYİT RASİM, Ayhan Fatma, YAPRAK NURHAN, SOLMAZ EREN, GÜR NECİP TAHA, AVCI ADEM, YILDIRIM EZGİ, YEREBASMAZ YASİN, YILMAZ NURCAN, BAŞTÜRK FETHİYE NUR, GÜNER YUNUS EMRE, KALANYUVA EREN, Bölüm Adı: KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİ (USUL), Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 16, Editör: Doç.Dr. Melikşah Yasin, Yrd.Doç.Dr. Cenk Yaşar Şahin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha, ISBN: 9786051522630, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku,

  (2013) KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Bölüm Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi-Usul, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: DOÇ.DR.MELİKŞAH YASİN-YARD.DOÇ.CENK YAŞAR ŞAHİN, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2010) Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II Kitap

  Yazarlar: MALBELEĞİ NİDA, Bölüm Adı: 5237 sayılı TCK’deki Çocuk Düşürtme Suçunun Karşılaştırmalı Hukuk Mevzuatları ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: MAHMUTOĞLU FATİH SELAMİ, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: İSTANBUL BAROSU, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: malbelegi@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333446