Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Tolga ÖZER

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Dr. M. Tolga Özer, İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2010 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında “Birlikte Rehin” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında “Medeni Hukukta Hata Kavramı” başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı. Doktora çalışmaları sırasında Heidelberg Üniversitesi’ne bağlı olan Karşılaştırmalı Hukuk, Hukuk İhtilafı ve Uluslararası Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde ve Hamburg’da bulunan Max Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. M. Tolga Özer son olarak "Mirasta Denkleştirme" adlı eseriyle 20/07/2023 tarihinde doçent ünvanını elde etmiştir

Eğitim

2014 - 2019
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2010 - 2013
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2006 - 2010
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2023
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2020
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2021) GSM Operatörlerinin Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, KURŞAT ZEKERİYA, DOĞAN GÖKCEN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 73-109, ISSN: 2687-461X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2162882 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) ESER SÖZLEŞMELERİNDE GÖTÜRÜ BEDEL VE BU BEDELİN UYARLANMASI

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/905662 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTANSORUMSUZLUK ANLAŞMASI

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Hukuk Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 74, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292218 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  MİRASTA DENKLEŞTİRMEDE YARAR VE ZARAR İLE GELİR VE GİDERLER HAKKINDA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEHÜKÜMLERİNE YAPILMIŞ OLAN ATFIN ANLAMI(TMK. M. 673/2’NİN NASIL YORUMLANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU)

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ULUSLARARASI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ 2022, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/07/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/07/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/10/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: file:///C:/Users/user/Downloads/akdeniz%20%C3%B6zet%20kitab%C4%B1.pdf , Alan Bilgisi: Temel Alan>,

  Verı̇ Kavramına Eşya Hukuku Perspektı̇fı̇nden Bı̇r Yaklaşım: Mülkı̇yet ve Zı̇lyetlı̇ğe ilı̇şkı̇n Düzenlemelerı̇n Verı̇ler Açısından Uygulama Alanı Bulması

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/09/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: file:///C:/Users/user/Downloads/8asos_hukuk_sempozyumu_ozet_kitabi%20(1).pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  Sermaye Şirketlerinin Hisselerinin Satışında Ayıp Hükümlerinin Uygulanması

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/02/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 23/03/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: file:///C:/Users/user/Downloads/Sempozyum-Ozet-Bildiri-Kitabi-Son-23.03.2022.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

 • (2022) MİRASTA DENKLEŞTİRME

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050514391, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Miras Hukuku ,

  (2021) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, ISBN: 9786257598415, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2021) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, Sayfa: 675-686, ISBN: 9786257598415, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, Sayfa: 837-846, ISBN: 9786257598415, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Adi Ortaklığın Bir Görünüm Şekli Olarak Evlilik Dışı Birliktelikler, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Kaya, Arslan / Kendigelen, Abuzer /Çonkar, M. Halil / Zengin, İbrahim Çağrı / Özsoy, Ahmet, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, ISBN: 9786257528993, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2020) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, ISBN: 978-625-7899-55-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2020) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, ISBN: 978-625-7899-55-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2020) COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Bölüm Adı: Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Muhammet Özekes, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İli Levha Yayınları, ISBN: 978-625-7899-55-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk,

  (2019) Medeni Hukukta Hata Kavramı

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayınları, ISBN: 978-975-2449-68-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2015) Taşınmazların Birlikte Rehni (Aynı Alacağı Teminat Altına Almak için Birden Fazla Taşınmazın Rehni)

  Yazarlar: ÖZER MUSTAFA TOLGA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Filiz Kitabevi, ISBN: 9789753684026, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ozer@tau.edu.tr