Prof. Dr.
Şafak Gökhan ÖZKAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kısa Özgeçmiş

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü'nde 1993 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora öğrenimlerini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 1994 yılında Etibank'ın Menderes, İzmir'deki Bor Araştırma Merkezi'nde araştırma mühendisi olarak başlamış ve 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2001 yılında Cevher Hazırlama Doçenti ünvanı almış ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. Aynı üniversitede 2001-2017 yılları arasında Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, 2008-2013 yılları arasında Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Flotasyon ve Cevher Hazırlama Tesis ve Tasarımı derslerini vermiştir. 2003 yılında Almanya Alexander von Humboldt Vakfı'ndan araştırma bursu kazanan Prof. Özkan, 2004, 2005 ve 2008 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesinde İleri Flotasyon Teknikleri derslerini vermiş ve 2014-2015 yıllarında Erasmus ve Humboldt programları sponsorluğunda Bochum’daki TH-Georg Agricola'da ultrasonik kömür flotasyonu araştırmalarını gerçekleştirmiştir. Özellikle bor madenlerinin değerlendirilmesi, bor teknolojisi, flotasyon, kömür ve enerji hammaddeleri teknolojisi, madencilik ve cevher hazırlama tesislerinin tasarımı, endüstriyel mineraller, maden atıklarının ve artıklarının geri dönüşümü konularında yayınlanmış çeşitli bilimsel ve teknik konferans bildiri sunumları ve uluslararası alanda tanınmış dergi makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN; 2021-2022 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı, 2019-2021 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, halen Robotlar ve Akıllı Sistemler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak üniversitenin çeşitli akademik birimlerinde Proje Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği derslerini vermektedir.

Eğitim

1990 - 1994
Doktora

The University of Birmingham

1990 - 1993
Yüksek Lisans

The University of Birmingham

1985 - 1990
Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2019
Profesör

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ROBOTLAR VE AKILLI SİSTEMLER ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
2007
Profesör

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2001
Doçent

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1998
Yardımcı Doçent

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2023) Lityum: Ekonomik görünüm ve beklentiler

  Yazarlar: IŞIK ALİ, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Sektör Maden, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Yazar Sayısı: 2, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 86, Sayfa: 50-52, ISSN: 978-975-7946-46-5, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://ymgv.org.tr/digital-dergi , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür, Makale Türü: Derleme Makale,

  (2018) Baritin Yaş Öğütülmesinde Öğütme Parametrelerinin Etkisi

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, TORAMAN ÖNER YUSUF, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: MT Bilimsel, Yazar Sayısı: 3, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 14, Sayı: 14, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 31-43, ISSN: 2146-9431, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://static.dergipark.org.tr/article-download/96df/e1fe/dcea/5ba8d9d9abe9a.pdf? , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Characterization of Flocs in Dewatering of Coal Plant Tailings

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Hittite Journal of Science and Engineering, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 5, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 215-218, ISSN: 2148-4171, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 727-735, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Derleme Makale,

  (2017) Mikrodalga enerjisinin kolemanit cevherinin ufalanmasına ve flotasyonuna etkisi

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bor Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 75-81, ISSN: 2149-9020, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 727-735, ISSN: 2149-3367, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Mikrodalga enerjisinin kolemanit cevherinin ufalanmasına ve flotasyonuna etkisi

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bor Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 75-81, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dergipark.gov.tr/boron/issue/31236/294967 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2003) İstanbul Universitesi Muhendislik Fakultesi Maden Mühendisligi Bolumu Cevher Hazirlama ve Zenginlestirme Laboratuvarlari

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, DUBAN AKIN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Laboratuvar Dunyasi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 5, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 38-39, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2022) Investigation of the effect of polymer-based novel grinding aids on cement grinding efficiency

  Yazarlar: DENGİZ ÖZCAN EBRU, ÇİNKU KENAN, ÖZDAMAR ŞENEL, ERGİN HASAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Applied Polymer Science, Yazar Sayısı: 5, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 139, Sayı: 13, Sayfa: 1-11, Doi: 10.1002/app.51870, ISSN: 0021-8995, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1002/app.51870 , Sponsor: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY. Grant number is: 41232, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Effect of Chloride Salt Ions onto Coal Flotation based on Contact Angle and Bubble-Particle Attachment Time

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, ŞAHBAZ OKTAY, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, Yazar Sayısı: 6, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 24, Sayfa: 553-562, Doi: 10.21205/deufmd.2022247119, ISSN: 1302-9304, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.21205/deufmd.2022247119 , Sponsor: Research Fund of İstanbul University-Cerrahpaşa, (Project Number: 38723)., Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Ultrasound supported flocculation of borate tailings with differently charged flocculants

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, YÜCEL MELİKE, KURŞUN İLGİN, ÇİNKU KENAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Boron, Yazar Sayısı: 7, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 6, Sayı: 3, Sayfa: 348-358, Doi: 10.30728/boron.971892, ISSN: 2149-9020, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.30728/boron.971892 , Sponsor: Research Fund of İstanbul University, FBA-2017-25533, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Effect of Power Ultrasound on Wettability and Collector-LessFloatability of Chalcopyrite, Pyrite and Quartz

  Yazarlar: Hassanzadeh Ahmad, Gholami Hamed, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Nieboda Tomasz, Surowiak Agnieszka, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: minerals, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 11, Sayı: 48, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-9, Doi: 10.3390/min11010048, ISSN: -, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/48/pdf , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) An Improvement on Selective Separation by Applying Ultrasound to Rougher and Re-Cleaner Stages of Copper Flotation

  Yazarlar: Hassanzadeh Ahmad, Sajjady Sayed Ali, Gholami Hamed, Amini Saeed, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Minerals, Yazar Sayısı: 5, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 10, Sayı: 7, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 619-, Doi: 10.3390/min10070619, ISSN: -, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/7/619 , Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Effect of conventional and microwave thermal treatments on floatability of low- and high-rank lignites

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, BAKTARHAN YASİN, GÜNGÖREN CAN, DEMİR İSMAİL, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, Yazar Sayısı: 4, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-13, Doi: 10.1080/15567036.2019.1643426, ISSN: 1556-7036, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15567036.2019.1643426 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, DEMİR İSMAİL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Yazar Sayısı: 4, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 30, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1102-1110, ISSN: 1003-6326, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1003632620652815 , Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Effects of Ultrasound on Desliming Prior to Feldspar Flotation

  Yazarlar: MALAYOĞLU UFUK, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Minerals, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 9, Sayı: 12, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 784-788, Doi: https://doi.org/10.3390/min9120784, ISSN: 2075-163X, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.mdpi.com/2075-163X/9/12/784 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Effect of Operating Parameters on the Breakage Process of Calcite in a Stirred Media Mill

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, TORAMAN ÖNER YUSUF, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Mining, Metallurgy Exploration, Yazar Sayısı: 3, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 36, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 399-408, Doi: 10.1007/s42461-018-0008-8, ISSN: 2524-3462, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s42461-018-0008-8 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Effect of Operating Parameters on the Breakage Process of Calcite in a Stirred Media Mill

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, TORAMAN ÖNER YUSUF, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Mining, Metallurgy Exploration, Yazar Sayısı: 3, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 36, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 399-408, Doi: 10.1007/s42461-018-0008-8, ISSN: 2524-3462, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s42461-018-0008-8 , Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Effect of ultrasound on bubble-particle interaction in quartz-amine flotation system

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZDEMİR ORHAN, Wang Xuming, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Miller Jan D, Endeks Türü: SCI, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, Yazar Sayısı: 5, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 52, Sayı: null, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 446-454, Doi: 10.1016/j.ultsonch.2018.12.023, ISSN: 1350-4177, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür>Ultrasound,Flotation,Quartz,Amine (DAH),Bubble-particle interactions,SURFACE-ROUGHNESS,FINE QUARTZ,SHAPE,WETT, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Effect of ultrasound on bubble-particle interaction in quartz-amine flotation system

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZDEMİR ORHAN, Wang Xuming, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Miller Jan D, Endeks Türü: SCI, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ultrasonics Sonochemistry, Yazar Sayısı: 5, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 52, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 446-454, Doi: 10.1016/j.ultsonch.2018.12.02.3, ISSN: 1350-4177, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417718310848?via3Dihub , Sponsor: IUC BAP, TUBITAK, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Baritin Yaş Öğütülmesinde Öğütme Parametrelerinin Etkisi

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, TORAMAN ÖNER YUSUF, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: MT Bilimsel-Yeraltı Kaynakları Dergisi (Journal of Underground Resources), Yazar Sayısı: 3, Ay: Eylül, Dil: İngilizce, Cilt: 14, Sayı: 14, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 31-43, ISSN: 2146-9431, Erişim Türü: Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) A review of simultaneous ultrasound-assisted coal flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: ESCI: Emerging Sources Citation Index, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Mining and Environment, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 9, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 679-689, Doi: 10.22044/jme.2018.6784.1502, ISSN: 2251-8606, Erişim Türü: Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Derleme Makale,

  (2018) Characterization of Flocs in Dewatering of Coal Plant Tailings

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Hittite Journal of Science & Engineering, Yazar Sayısı: 5, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 215-218, Doi: 10.17350/HJSE19030000097, ISSN: 2149-2123, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.17350/hjse19030000097 , Sponsor: İstanbul Ünivesitesi BAP, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Further Investigations on Simultaneous Ultrasonic Coal Flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Minerals, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 7, Sayı: 10, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-9, Doi: doi:10.3390/min7100177, ISSN: 2075-163X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.mdpi.com/2075-163X/7/10/177 , Sponsor: İÜ BAP, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Investigation of humate extraction from lignites

  Yazarlar: ÖZKAN SEMRA, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 37, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 285-292, Doi: http://dx.doi.org/10.1080/19392699.2016.1171761, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Effects of temperature during ultrasonic conditioning in quartz-amine flotation

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZDEMİR ORHAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Physicochemical Problems of Mineral Processing, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 53, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 687-698, ISSN: 1643-1049, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) MİKRODALGA KURUTMANIN LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİS

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, HACIFAZLIOĞLU HASAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bilimsel Madencilik Dergisi, Yazar Sayısı: 3, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 55, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 15-22, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Properties production uses of boron compounds and their importance in nuclear reactor technology

  Yazarlar: TOMBAL TUĞBA DENİZ, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KURŞUN İLGİN, OSMANLIOĞLU AHMET ERDAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Journal of Boron, Yazar Sayısı: 4, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 86-95, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Derleme Makale,

  (2016) Recovery of trace elements with uranium and thorium from yatagan thermal power plant fly ashes by leaching

  Yazarlar: KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KILIÇ ALAETTİN, TERZİ MERT, enkhtavian naranbaatar, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Physicochemical Problems of Mineral Processing, Yazar Sayısı: 5, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 52, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 588-596, Doi: http://dx.doi.org/10.5277/ppmp160206, ISSN: 1643-1049, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: POLONYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Effects of simultaneous ultrasonic treatment on flotation of hard coal slimes

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Fuel, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 93, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 576-580, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 10, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Enhancement of colemanite flotation by ultrasonic pre treatment

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, GÜNGÖREN CAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Physicochemical Problems of Mineral Processing, Yazar Sayısı: 2, Ay: Şubat, Dil: İngilizce, Cilt: 48, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 455-462, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 2, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) An investigation of effect of microwave energy on electrostatic separation of colemanite and ulexite

  Yazarlar: ESKİBALCI MEHMET FARUK, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Minerals Engineering, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 2012, Sayı: 31, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 90-97, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 1, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Mikrodalga enerjisinin kolemanit ve uleksitin sudaki cozunurluklerine etkisinin araştırılması

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ESKİBALCI MEHMET FARUK, GÜNGÖREN CAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Earth Sciences Review), Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 22, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 85-93, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) A recent outlook for borates mining and industry in Turkey

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KUYUMCU HALİT ZİYA, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: World of Mining-Surface&Underground, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 60, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 43-47, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Experimental determination of equilibrium solubility quotients of the natural colemanite in NaCl solutions up to 2 0 M

  Yazarlar: CETINER ZİYA SEDAT, XIONG YL, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Geochimica et Cosmochimica Acta, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Cilt: 71, Sayı: 15, Özel Sayı: Var, Sayfa: 155-155, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Evaluation of antimony ores flotation data by topographical isohips method

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Asian Journal of Chemistry, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 19, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2973-2980, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Design of a flotation cell equipped with ultrasound transducers to enhance coal flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, HALİT ZİYA KUYUMCU, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ultrasonics Sonochemistry, Yazar Sayısı: 2, Ay: Şubat, Dil: İngilizce, Cilt: 14, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 524-529, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 12, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Investigation of mechanism of ultrasound on coal flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, HALİT ZİYA KUYUMCU, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: International Journal of Mineral Processing, Yazar Sayısı: 2, Ay: Kasım, Dil: İngilizce, Cilt: 24, Sayı: 11, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 234-237, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 16, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Enhancement of coal flotation by ultrasound

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Earth Sciences Review), Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 169-174, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Zum Einfluss von Ultraschall auf die Steinkohleflotation The Influence of ultrasonics on coal flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KUYUMCU HALİT ZİYA, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Aufbereitungs Technik, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Almanca, Cilt: 47, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 23-33, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 2, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2005) Batch filtration studies of fine calcites

  Yazarlar: rainer lotzien, dirk hansel, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, onur arda, KURŞUN İLGİN, ÇİNKU KENAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Chemical&Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ), Yazar Sayısı: 6, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 19, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 263-267, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Investigation of impact of water type on borate ore flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, acar aslıhan, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Water Research, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 38, Sayı: 7, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1773-1778, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 8, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Application of novel flotation process for removal of feldsphatic minerals from quartz sands

  Yazarlar: KURSUN I, OZKAN SG, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Asian Journal of Chemistry, Yazar Sayısı: 2, Ay: Şubat, Dil: İngilizce, Cilt: 16, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 937-941, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Dewatering of kaolin wastes by flocculation

  Yazarlar: KURŞUN İ, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Asian Journal of Chemistry, Yazar Sayısı: 2, Ay: Şubat, Dil: İngilizce, Cilt: 16, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 928-932, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Effects of surface alteration phenomena on flotability of copper minerals of Kure Bakibaba ore

  Yazarlar: YIGIT E, OZKAN SG, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Colloids and Surfaces, A: Physicochem. and Eng. Asp., Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 248, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 105-109, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 2, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Investigation of some physical and chemical properties with respect to processing of kaolin samples from Sivas Deposits in Turkey

  Yazarlar: KIRIKIOGLU S, SUMER A, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Key Engineering Materials, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 264, Sayı: 268, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1423-1427, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2002) Kavak yoresi kromit artiklarinin MGS cihazi kullanilarak zenginlestirilmesi

  Yazarlar: ESKİBALCI MEHMET FARUK, ÇİNKU KENAN, KURŞUN İLGIN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Earth Sciences Review), Yazar Sayısı: 4, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 55-62, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2002) Investigation of environmental impacts of tailings dams

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, BEDRİ IPEKOGLU, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Environmental Management and Health, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 13, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 242-248, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 10, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2002) Beneficiation of magnesite slimes with ultrasonic treatment

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Minerals Engineering, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Sayı: 1-2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 99-101, Doi: 10.1016/S0892-6875(01)00205-9, ISSN: 08926875, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0892687501002059 , Atıf Sayısı: 24, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2002) Yuksek fırın curuflarinin cam sanayiinde kullanilabilirliginin araştırılması

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ESKİBALCI MEHMET FARUK, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Earth Sciences Review), Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 83-91, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2001) Pomza madenciligine genel bir bakis

  Yazarlar: TUNCER GÜNGÖR, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Pamukkale Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Muhendislik Bilimleri Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 7, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 269-276, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2001) Comparison of magnetic separation and flotation results for beneficiation of Emet colemanite ores

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Magnetic and Electrical Separation, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 10, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 213-221, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2001) Estimation of the powder factor in bench blasting from the Bond Work Index

  Yazarlar: KAHRIMAN A, OZKAN SG, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: The Institution of Mining and Metallurgy Transactions, Section A, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 110, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 114-118, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (1999) A practical approach to solubility of colemanite ores

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: The Institution of Mining and Metallurgy Transactions, Section C, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 108, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 53-55, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (1998) Ultrasonik islemlerin flotasyon uzerindeki etkileri

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Earth Sciences Review), Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 11, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 131-135, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (1995) Effect of water quality on colemanite flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ALP M.SELAMI, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Cukurova Universitesi, Yerbilimleri (Geosound) Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 1995, Sayı: 27, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 197-203, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (1995) Turkey nin radyoaktif hammadde potansiyeli ve degerlendirme olanaklarinin araştırılması

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ALP M.SELAMI, ERGIN ZIYA, AKAR ALI, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Suleyman Demirel Universitesi, Muhendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, Maden Mühendisligi Seksiyonu, Yazar Sayısı: 4, Ay: Temmuz, Dil: İngilizce, Cilt: 1995, Sayı: 8, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 37-48, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Artificial Intelligence Versus Natural Intelligence in Mineral Processing

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 17th International Mineral Processing Symposium, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/12/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/12/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/12/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1001-1010, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: www.imps2022.org , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür,

  Investigation of Humidity Absorbtion of Anhydrous Borax

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KARHAN MUSTAFA, UĞUR MUKDEN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Boron 2022 International Boron Symposium, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/10/2022, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 05/10/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 5-6, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: www.boron2022.com , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür,

  Novel Mineral Processing Trends for Borates as Critical Raw Materials

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ISCMRE’ 21 International Symposium on Chemical Mineral Resource Engineering 2021, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/10/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/10/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: PAKİSTAN, Şehir: İslamabad, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür,

  The effect of ultrasonic pre-treatment on wettability and floatability of chalcopyrite, pyrite and quartz

  Yazarlar: Hassanzadeh Ahmad, van halla a., öktem g., ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, rudolph m., Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XXX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/10/2020, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/05/2021, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1565-1576, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.impc2020.com/component/phocadownload/file/8-impc-2020-abstract-book , Ülke: GÜNEY AFRİKA, Şehir: Cape Town, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür,

  Effect of Ultrasonic Energy on Extraction of Humates from Coal

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, özkan semra, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IMPC-EURASIA 2019, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 02/11/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 432-439, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Drying Possibility of Zonguldak Coals by a Solar Energy System

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IMPC-EURASIA 2019, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 02/11/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 440-450, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Recent Trends on Ultrasound Use for Advancing Froth Flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: ISCMRE’ 19 International Symposium on Chemical Mineral Resource Engineering 2019, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 24/09/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 26/09/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 26/09/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 10-13, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: PAKİSTAN, Şehir: İslamabad, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Recent Advances on Mining and Mineral Processing of Raw Borates

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Symposium on Boron, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/04/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/04/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/06/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 52-62, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Nevşehir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Boron in Nuclear Waste Management

  Yazarlar: OSMANLIOĞLU AHMET ERDAL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Boron Symposium, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/04/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/04/2019, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/06/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 875-878, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: www.boron2019.com , Sponsor: BOREN, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Nevşehir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Shielding Properties of Boron in Nuclear Energy

  Yazarlar: OSMANLIOĞLU AHMET ERDAL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Boron Symposium, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/04/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/04/2019, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/06/2019, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 745-748, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: www.boron2019.com , Sponsor: BOREN, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Nevşehir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  An Investigation of Flotation Behaviour of Ultrasound Treated Galena

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, Sow Mamadou Aliou, BAKTARHAN YASİN, DEMİR İSMAİL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/11/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/11/2018, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  An Investigation of Flotation Behaviour of Ultrasound Treated Galena

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, SOW Mamadou Aliou, BAKTARHAN YASİN, DEMİR İSMAİL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/11/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/11/2018, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 21/12/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 93-102, Erişim Türü: Elektronik, Sponsor: İstanbul Ünivesitesi BAP, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  ENHANCEMENT OF HYDROPHOBICITY OF COALS USING MICROWAVE HEATING IN TERMS OF FLOTATION RECOVERY

  Yazarlar: BAKTARHAN YASİN, GÜNGÖREN CAN, DEMİR İSMAİL, ÖZDEMİR ORHAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 246-246, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  EFFECT OF ULTRASOUND CONDITIONING ON GALENA FLOTATION

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, DEMİR İSMAİL, BAKTARHAN YASİN, ÖZDEMİR ORHAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 77-77, Erişim Türü: Elektronik, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Effect of Measurement Method on Determining of Hydrophobicity of Minerals

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, Dündar Eda, Kesikbaş Akın, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 210-210, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  AN INVESTIGATION ON THE FLOCCULATION OF BORON TAILINGS

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, ÇİNKU KENAN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 247-247, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  EFFECT OF ULTRASOUND CONDITIONING ON GALENA FLOTATION

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, DEMİR İSMAİL, BAKTARHAN YASİN, ÖZDEMİR ORHAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 77-77, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  AN INVESTIGATION ON THE FLOCCULATION OF BORON TAILINGS

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, ÇİNKU KENAN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focuson Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 247-247, Doi: 78-605-07-0667-3, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  ENHANCEMENT OF HYDROPHOBICITY OF COALS USING MICROWAVE HEATING IN TERMS OF FLOTATION RECOVERY

  Yazarlar: BAKTARHAN YASİN, GÜNGÖREN CAN, DEMİR İSMAİL, ÖZDEMİR ORHAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focuson Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2018, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 06/10/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 246-246, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Borate’s mining in Turkey and possible use for solar energy panels

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: The First International Conference Mines of the Future, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/05/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 23/05/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 76-76, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Aachen, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Review of simultaneous ultrasound assisted coal flotation

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: The 4th National Iranian Coal Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/04/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/04/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 16/04/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: İRAN, Şehir: Tabas, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Influence of Ultrasound on The Collectorless Micro-Flotation of Laminar Talc

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, HOCAOĞLU FURKAN, DEMİR İSMAİL, BAKTARHAN YASİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVII. Balkan Mineral Processing Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/11/2017, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/11/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 383-389, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Investigation of Manisa Sart Region Gold Ore Enrichment with Gravity Methods

  Yazarlar: KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, TERZİ MERT, DEMİR İSMAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVII. Balkan Mineral Processing Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/11/2017, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/11/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 767-775, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  INFLUENCE OF ULTRASOUND ON THE COLLECTORLESS MICRO-FLOTATION OF LAMINAR TALC

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, HOCAOĞLU Furkan, DEMİR İSMAİL, BAKTARHAN YASİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVII. Balkan mineral Processing Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/11/2017, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/11/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 383-389, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  EFFECT OF MICROWAVE DRYING ON PARTICLE SHAPE OF A TURKISH LIGNITE BEFORE AND AFTER GRINDING

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, HACIFAZLIOĞLU HASAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVII. Balkan Mineral Processing Congress, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/11/2017, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/11/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 625-631, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  INVESTIGATION OF MANISA SART REGION GOLD ORE ENRICHMENT WITH GRAVITY METHODS

  Yazarlar: KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, TERZİ MERT, DEMİR İSMAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: XVII. BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/11/2017, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/11/2017, Cilt: 1, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 767-775, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ANTALYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  A New Approach on the Measurement of Bubble Coalescence Time in Flotation

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, DEMİR İSMAİL, ÖZDEMİR ORHAN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2017, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 21/10/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 33-38, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://immat.org/docs/IMMAT_2017.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Kömürün Kurutulması İçin Güneş Enerjili Bir Sistemin Tasarımı

  Yazarlar: DEMİR İSMAİL, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2017, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 21/10/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1-12, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://immat.org/docs/IMMAT_2017.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Karıştırmalı Bilyalı Değirmenlerde Öğütme Mekanizması ve Proses Parametreleri

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, TORAMAN ÖNER YUSUF, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2017, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/10/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 81-89, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  A New Approach on the Measurement of Bubble CoalescenceTime in Flotation

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, DEMİR İSMAİL, ÖZDEMİR ORHAN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6th International Congress of Mining Machinery Technologies, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2017, Yazar Sayısı: 6, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 21/10/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 33-38, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Karıştırmalı Bilyalı Değirmenlerde Öğütme Mekanizması ve Proses Parametreleri

  Yazarlar: KATIRCIOĞLU BAYEL DİLER, TORAMAN ÖNER YUSUF, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi,IMMAT 2017, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 21/10/2017, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 18/10/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 81-89, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Determination of Floc Size and Strength of Fine Coal Tailings Using Laser Diffraction Technique

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/09/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 29/09/2017, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 27/09/2017, Cilt: 1, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 609-616, Erişim Türü: Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  DETERMINATION OF FLOC SIZE AND STRENGTH OF FINE COAL TAILINGS USING LASER DIFFRACTION TECHNIQUE

  Yazarlar: GÜNGÖREN CAN, BAKTARHAN YASİN, KURŞUN İLGİN, ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, ÖZDEMİR ORHAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/09/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 29/09/2017, Yazar Sayısı: 5, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 27/09/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 609-616, Erişim Türü: Elektronik, Şehir: Muğla, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  Investigation of environmental impacts of tailings dams

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, BEDRI İPEKOĞLU, Tür: Poster, Etkinlik Adı: Int. Scientific Session, Management of Natural and Technogenic Risks, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/06/2001, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 0, Ülke: BULGARİSTAN, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

  (2017 - 2018) Ultrasonik Enerjinin Galen Mineralinin Yüzey Özelliklerine ve Flotasyonuna Etkisi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 10129,12, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Araştırma Görevlisi, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA,

  (2017 - 2018) Ultrasonik etkileşimlerin borlu atıkların susuzlandırılmasına etkisi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 19995,4, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Araştırma Görevlisi, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA,

  (2014 - 2016) KÖMÜR YIKAMA TESİSİ ARTIKLARININ FLOKÜLASYONUNDA FLOK KARAKTERİSTİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 15000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2016) MİNERAL DOLGU MALZEMESİ ÜRETİMİNDE ÖĞÜTME PARAMETRELERİ VE ÜRÜN KALİTESİNİN KONTROLÜ

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 15000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2016) Güneş Enerjisiyle Çalışan Bir Sistem Tasarlanarak Kömürlerin Kurutulması Ve Kalitelerinin Arttırılması

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 15000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2016) Çözünmüş Hava Flotasyonu DAF Tekniği ile Talk Minerallerin Kollektörsüz Kazanımına Çözünmüş İyonların Etkisinin Araştırılması

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 15.000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2016) TUZLU SULARDA TANE HAVA KABARCIĞI ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 20.000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  (2013 - 2016) Mineral Flotasyonunda Ultrasonik Enerjinin Tane Kabarcık Etkileşimine Etkisi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 15000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Profesör, Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,

  BAP

  İnce taneli krom cevheri artıklarının değerlendirilmesi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 20.000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü,

  Maden Mühendisliği Bölümü öğrenci laboratuvarlarının modernizasyonu

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 599.520, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı,

  TÜRKİYE ENERJİ GEREKSİNİMİNİN KARŞILANMASINDA KÖMÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 5.000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü,

  TÜBİTAK Projesi

  Türk kömürlerinin kuru yöntemlerle zenginleştirilmesi

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 2.012.006, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı,

 • (2008) Turkiye Kursun Cinko Yataklarinin Jeolojisi Madenciligi ve Mevcut Sorunlari Sempozyumu Bildiriler Kitabi

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 4, Editör: Ozturk, H., Hanilci, N., Kahriman, A., Ozkan, S.G., , Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Express Print Center, ISBN: 978-9944-0231-0-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2007) Flotasyon Yontemi ve Uygulamaları

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 2, Editör: Yigit, E., Ozkan, S.G., Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ISBN: 978-975-404-784-4, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

 • Uluslararası

  (2023) Bull.Min.Res.Exp.

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/03/2001, Dil: İngilizce, ISSN: 0026-4563, Yayıncı: MTA, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://dergi.mta.gov.tr/, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı>Maden Mühendisliği>Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama>Endüstriyel Hammaddeler>Kömür,

  (2019) Insights in Mining ScienceTechnology (IMST)

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Dergi, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Dergi, Görev: , Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/01/2002, Dil: İngilizce, ISSN: 2689-4629, Yayıncı: Juniper Publishers, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2018) 16th International Mineral Processing Symposium (IMPS 2018)

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, KURŞUN İLGİN, ERGÜN ŞEVKET LEVENT, ALTUN NACİ EMRE, KLEIN BERND, LI LIXIA, Tür: Diğer Yayınlar, Tür: Diğer Yayınlar, Görev: , Yazar Sayısı: 6, Başlangıç Tarihi: 20/10/2023, Bitiş Tarihi: 20/10/2025, Dil: İngilizce, ISBN: 978–975–429–385 -2, Yayıncı: METU, Erişim Türü: Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2017) 17th Balkan Mineral Processing Congress

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Diğer Yayınlar, Tür: Diğer Yayınlar, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/11/2001, Bitiş Tarihi: 20/11/2003, Dil: İngilizce, ISBN: 978-975-7946-42-7, Yayıncı: itü ve ymgv, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2016) AIMS

  Yazarlar: , Tür: Diğer Yayınlar, Tür: Diğer Yayınlar, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayıncı: RWTH Aachen, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2015) Open Mineral Processing Journal ISSN 18748414

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Dergi, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: Dergi, Görev: Yayın Kurulu Üyeliği, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/06/2005, Bitiş Tarihi: 20/12/2031, Dil: İngilizce, ISSN: 18748414, Yayıncı: Bentham Science Publishers, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: HOLLANDA, Şehir: bussum, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  (2013) İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi İstanbul Earth Sciences Review ISSN 1016 9806

  Yazarlar: ÖZKAN ŞAFAK GÖKHAN, Tür: Dergi, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: Dergi, Görev: Yrd. Editör, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/09/2001, Bitiş Tarihi: 20/06/2019, Dil: İngilizce, ISSN: 10169806, Yayıncı: İstanbul University, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: istanbul, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

 • (2015) Technische Fachhochschule Georg Agricola-Bochum Doktora Sonrası Devam Bursu

  Faaliyet Detayı: Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül, Ünvan: Profesör, Akademik Birim: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI/, Kuruluş: Alexander von Humboldt Stiftung, Ülke: ALMANYA,

  (2014) Technische Fachhochschule Georg Agricola-Bochum

  Açıklama: Erasmus Öğretim Üyesi, Kuruluş: Erasmus Visiting Lecturer, Ülke: ALMANYA,

  (2008) Berlin Teknik Üniversitesi Doktora Sonrası Devam Bursu

  Kuruluş: Alexander von Humboldt Stiftung, Ülke: ALMANYA,

  (2004) Berlin Teknik Üniversitesi Doktora Sonrası Bursu

  Kuruluş: Alexander von Humboldt Stiftung, Ülke: ALMANYA,

  (1990) 1416 Sayılı Yasa Uyarınca İngilterede Lisansüstü Öğrenim Bursu

  Kuruluş: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-ETİBANK, Ülke: TÜRKİYE,

 • Uluslararası

  Physicochemical Problems of Mineral Processing

  Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Ülke: POLONYA, Alan Bilgisi: Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği,

  International Journal of Mineral Processing

  Endeks Türü: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Ülke: