Doç. Dr.
Semih Emre ÇEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Semih Emre Çekin, Eberhard-Karls Tübingen Üniversitesi’nde İktisat ve İşletme alanında lisans derecesi, Texas Tech Üniversitesi’nde iktisat alanında doktora derecesi aldı. Doktora sürecinde çeşitli dersler veren Çekin doktora sonrasında Governors State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çalışmalarına 2016'dan itibaren Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Makroekonomi, gelişmekte olan piyasalar ve para politikası üzerine çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. Detaylı Bilgi: https://sites.google.com/site/emrecekin

Akademik Ünvanlar

2022
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
2016
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014
Doktor Öğretim Üyesi

Governors State University, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

College of Business, Economics
2008
Araştırma Görevlisi

Texas Tech University, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

College of Arts and Sciences, Economics

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2021) TÜRKİYE ENFLASYONU İÇİN TREND-DÖNGÜ MODELLEMESİ: STOKASTİK OYNAKLIĞIN BİR ÖNEMİ VAR MI?

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mart, Dil: İngilizce, Cilt: 19, Sayfa: 133-145, Doi: 10.11611/yead.781274, ISSN: 2148-029X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.11611/yead.781274 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Para Politikası, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYON VE ENFLASYON OYNAKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE İNCELEME / An Analysis of The Relationship Between Inflation And Inflation Volatility In Emerging Economies

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 461-476, ISSN: 2587-2559, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.29216/ueip.802218 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, NUROĞLU ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 27, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 73-90, ISSN: 1307-9832, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18092/ulikidince.570420 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2021) The Taylor curve: international evidence

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Gupta Rangan, Olson Eric, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Applied Economics, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Doi: 10.1080/00036846.2021.1907284, ISSN: 0003-6846","1466-4283, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2021.1907284 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Para Politikası, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) The relationship between monetary policy and uncertainty in advanced economies: Evidence from time- and frequency-domains

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Hkiri Besma, Gupta Rangan, Aviral Kumar Tiwari, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, Yazar Sayısı: 4, Ay: Kasım, Dil: İngilizce, Cilt: 78, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 70-87, Doi: 10.1016/j.qref.2020.05.010, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S106297692030065X , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Inflation volatility and inflation in the wake of the great recession

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Valcarcel Victor J, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: EMPIRICAL ECONOMICS, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: İngilizce, Cilt: 59, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1997-2015, Doi: 10.1007/s00181-019-01724-2, ISSN: 0377-7332, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s00181-019-01724-2 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Measuring co-dependencies of economic policy uncertainty in Latin American countries using vine copulas

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Pradhan Ashis Kumar, Aviral Kumar Tiwari, Gupta Rangan, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: The Quarterly Review of Economics and Finance, Yazar Sayısı: 4, Ay: Mayıs, Dil: İngilizce, Cilt: 76, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 207-217, Doi: 10.1016/j.qref.2019.07.004, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976918302825 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) BITCOIN AND THE CROSS-MARKET EFFECTS OF THE MT. GOX MELTDOWN

  Yazarlar: Williams Michael R, ÇEKİN SEMİH EMRE, Green David T, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Issues In Information Systems, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Doi: 10.48009/3_iis_2020_245-252, ISSN: 1529-7314, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.48009/3_iis_2020_245-252 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Inflation Persistence in Turkey: A TVP-Estimation Approach

  Yazarlar: BİLİCİ BERK, ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: The Quarterly Review of Economics and Finance, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 78, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 64-69, ISSN: 1062-9769, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976920300363 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Forecasting with Second-Order Approximations and Markov-Switching DSGE Models

  Yazarlar: Ivashchenko Sergey, ÇEKİN SEMİH EMRE, Kotzé Kevin, Gupta Rangan, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Computational Economics, Yazar Sayısı: 4, Dil: İngilizce, Cilt: 56, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 747-771, Doi: 10.1007/s10614-019-09941-8, ISSN: 0927-7099, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://link.springer.com/10.1007/s10614-019-09941-8 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Monetary policy co-movement and spillover of shocks among BRICS economies

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Marfatia Hardik, Geremew Menelik, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Applied Economics Letters, Yazar Sayısı: 3, Ay: Ağustos, Dil: İngilizce, Cilt: 26, Sayı: 15, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1253-1263, Doi: 10.1080/13504851.2018.1545072, ISSN: 1350-4851, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2018.1545072 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Inflation Targeting, Fiscal Policy, and the Exchange Rate Regime

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Emerging Markets Finance and Trade, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: İngilizce, Cilt: 54, Sayı: 9, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2093-2116, Doi: 10.1080/1540496X.2017.1358162, ISSN: 1540-496X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2017.1358162 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat, Makale Türü: Özgün Makale,

 • (2021) EU-Turkey Relations - Theories, Institutions, and Policies

  Yazarlar: AKMAN MEHMET SAİT, ÇEKİN SEMİH EMRE, Bölüm Adı: The EU as an Anchor for Turkey’s Macroeconomic and Trade Policy, Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Yazar Sayısı: 2, Editör: Ebru Turhan, Wulf Reiners, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Palgrave, Sayfa: 295-322, ISBN: 978-3-030-70890-0, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: 10.1007/978-3-030-70890-0, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Para Politikası>Uluslararası Finans>Avrupa Birliği,Uluslararası Ticaret,

  (2020) Future of The European Union Integration:A Failure or A Success? Future Expectations

  Yazarlar: ÇEKİN SEMİH EMRE, Bölüm Adı: Influence of German Monetary Policymaking on the ECB: Obstacle or Opportunity?, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Günar, Altuğ Darıcı, Burak, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Peter Lang, Sayfa: 213-222, ISBN: 978-3-631-81578-6, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://doi.org/10.3726/b16683, , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

 • Uluslararası

  EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: İngilizce, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,

İdari Görevler

2023 30/12/9999

Enstitü Müdürü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Senato Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: scekin@tau.edu.tr