Doç. Dr.
Esra YİĞİT

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

1989 yılında Antalya'da doğmuştur. Antalya Anadolu Lisesini 2007 yılında bitirmiş ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimine başlamıştır. 2011 yılında lisans, 2013 yılında yüksek lisans, 2018 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansını "İşyerinde İnternet ve E-posta Kullanımının İzlenmesi ve Gözetlenmesi" isimli teziyle, doktorasını ise "Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi" isimli teziyle bitirmiştir. 2023 yılının Şubat ayında doçent ünvanını almıştır. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ile birlikte yazdığı "Bireysel İş Hukuku" isimli kitabının yanı sıra, "İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması" isimli bir eseri de bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması konularıdır.

Eğitim

2013 - 2018
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2013
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2023
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2019
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) İşçi Lehine Hükmün Belirlenmesi (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.03.2021 Tarih ve 2021/2913-2021/6633 Sayılı Kararı Üzerine)

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 7, Sayı: 13, Sayfa: 629-644, ISSN: 2757-7082, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/72794 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>işçi lehine hüküm,yararlılık ilkesi,emredici etki, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://hfd.tau.edu.tr/2021-2 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Ücret Garanti Fonu

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sicil Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1306-6153, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.mess.org.tr/tr/yayinlarimiz/sureli-yayinlar/sicil/ , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) İşyeri Devri ve Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçişi Bağlamında İşveren Değişikliğinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 3-24, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülüklerinin Paylaştırılması ve Asıl İşverenin Sorumluluğu

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sicil, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Sayı: 41, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 206-220, ISSN: 1306-6153, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Hizmet Tespiti Davalarındaki Hak Düşürücü Sürenin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/07/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/07/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>hizmet tespiti davası,hak düşürücü süre,yargıtay kararları,

  Feshin Son Çare Olması İlkesinin İşverenin Girişim Özgürlüğü Karşısında Değerlendirilmesi

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 17/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 17/09/2022, Özel Sayı: Yok, ISSN: 978-625-8190-00-7, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2022/8asos_hukuk_sempozyumu_ozet_kitabi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>feshin son çare olması,iş güvencesi,işletmesel karar,

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

  (2022) TAÜ Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi Projesi

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Türü: Projedeki Konumu: Eğitmen,

 • (2022) Bireysel İş Hukuku

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, EKMEKÇİ ÖMER, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha, ISBN: 9786254323331, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

  (2022) İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha, ISBN: 9786254321658, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>iş ilişkisi,kişisel veri,iş sözleşmesi,kişiselverilerinkorunması,

  (2021) Bireysel İş Hukuku Dersleri

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, EKMEKÇİ ÖMER, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha, ISBN: 9786254320453, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

  (2020) Bireysel İş Hukuku Dersleri

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, EKMEKÇİ ÖMER, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: -, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786257293341, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

  (2020) Bireysel İş Hukuku Dersleri

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, EKMEKÇİ ÖMER, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: -, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786257953672, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

  (2019) Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

  Yazarlar: YİĞİT ESRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha, ISBN: 9786057622587, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

İdari Görevler

2022 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2022 30/12/9999

Fakülte Kurulu Üyeliği

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: yigit@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz/İstanbul

Ofis Telefon Numarası: : +902163333403

Ofis Oda Numarası: : 245