Arş. Gör.
Baver Mazlum MERT

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Baver Mazlum Mert, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2016 yılında avukatlık stajını tamamladı. 2017-2018 yılında The Ohio State Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alıp milletlerarası hukuk alanında araştırma görevlisi olarak çalıştı ve John B. Quigley tarafından yazılan ve Cambridge Universitesi Yayınları tarafından yayınlanan “Foreigners on America's Death Rows” adlı kitabın yazımına yardımcı oldu. 2019 yılında Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl “Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı” konulu tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi’nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 2022 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde DAAD bursu kapsamında araştırmacı olarak bulunmuştur.

Eğitim

2019 -
Doktora

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2016 - 2019
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2011 - 2015
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2019
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2021) ABD Mahkemelerinin 2020 Yılında Milletlerarası Tahkime İlişkin Verdiği Bazı Kararların Özetleri ve Yorumları

  Yazarlar: MERT BAVER MAZLUM, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (UTTDER), Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 155-191, ISSN: 2146-9717, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Özel Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Covid-19 Salgını Sebebiyle Milletlerarası Yatırım Tahkimine Konu Olabilecek İddia ve Savunmalar

  Yazarlar: MERT BAVER MAZLUM, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Public and Private International Law Bulletin, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 40, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 937-963, Doi: https://doi.org/10.26650/ppil.2020.40.2.0050, ISSN: 2651-5377, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ppil/issue/56082/839741 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Özel Hukuk>Yatırım tahkimi, Covid-19 salgını, adil ve eşit davranma yükümlülüğü, dolaylı kamulaştırma, polis kudreti doktrini, Makale Türü: Özgün Makale,

 • (2023) Milletlerarası Tahkim ve Usul Hukukuna İlişkin Güncel Meseleler

  Yazarlar: MERT BAVER MAZLUM, TÜRKMEN SÜHEYLA AHSEN, Bölüm Adı: Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesinde Prag Kuralları ve IBA Kuralları'nın Karşılaştırılması, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Özel, Sibel - Pürselim, Hatice Selin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha, Sayfa: 37-102, ISBN: 978-625-432-376-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: istanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Özel Hukuk>Milletlerarası Özel Hukuk>Milletlerarası Tahkim,Milletlerarası Usul Hukuku,

  (2021) Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı

  Yazarlar: MERT BAVER MAZLUM, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7598-57-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Özel Hukuk>Milletlerarası Tahkim,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: baver.mert@tau.edu.tr