Assoc. Prof. Dr.
Tolga CANDAN

Faculty of Law

SHORT CV

He graduated from the Law Faculty of Ankara University in 1996. After working at the Turkic Patent Office as a Trademark Junior Expert, he completed a Master's Degree in EU Law at the Bavarian Julius Maximilians University as a scholarship holder of the Ministry of Education. He received a PhD in EU Law from Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of EU and International Economic Relations and then worked as a specialist in EU affairs at the Ministry of EU Affairs. Since 2012, she has been a lecturer at the Faculty of Law, Turkish-German University. He has been a visiting lecturer at the Universities of Zurich, Berlin Frei and Kiel for various periods, conducting research in the fields of EU law and international law. In 2019, he was awarded the title of Associate Professor of EU Law. He has published several academic studies in Turkey and abroad in the fields of EU law, Turkey-EU relations and international sports law.

Education

2002 - 2008
Doktor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HUKUK (DR)
1999 - 2001
Master

Bayerische Julius-Maximilians-Universitaet Würzburg

Hukuk Fakültesi
1992 - 1996
Bachelor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2019
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2012
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2002
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2023) Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Hakkında Tutuklama Kararı

  Authors: CANDAN TOLGA, KAYACAN DERYA NUR, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 5, Issue: 2, Page: 971-1006, Doi: 10.59933/tauhfd.1411618, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://dx.doi.org/10.59933/tauhfd.1411618 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Uluslararası Ceza Mahkemesi, Article Type: Originalartikel,

  (2023) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLAN SPORCULARIN ULUSLARARASI MÜSABAKALARA KATILIMI

  Authors: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 14, Issue: 2, Page: 583-596, Doi: 10.21492/inuhfd.1281092, ISSN: 2146-1082, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://dx.doi.org/10.21492/inuhfd.1281092 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>uluslararası spor hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2023) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM ÇAĞRISININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE 6 ŞUBAT DEPREMİ

  Authors: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Barosu Dergisi, Number of Authors: 2, Month: November, Language: Türkisch, Volume: 81, Issue: 1, Special Issue: Exits, Page: 129-169, Doi: 10.30915/abd.1380930, ISSN: 1300-9885, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/80639/1380930 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2022) Uluslararası Hukuk Açısından Tahıl Koridoru Andlaşması’nın Kısa Bir Analizi

  Authors: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Barosu Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Oktober, Language: Türkisch, Volume: 80, Issue: 4, Page: 363-404, Doi: 10.30915/abd.1161930, ISSN: 1300-9885, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/72969/1161930 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2021) BRİÇ KART OYUNU BİR SPOR DALI MIDIR? AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: CANDAN TOLGA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 25, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 99-133, Doi: 10.34246/ahbvuhfd.870952, ISSN: 2651-4141, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/60157/870952 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Avrupa Birliği Hukuku>Avrupa Birliği Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) ABAD’IN 19.12.2013 TARİH VE C-209/12 SAYILI KARARI:TÜRK SİGORTALILARI KORUYUCU KANUNİ DÜZENLEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK BİR TEŞVİK Mİ?

  Authors: AZARKAN NECAT, CANDAN TOLGA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: türk-Alman Üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, Number of Authors: 2, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 213-224, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Avrupa Birliği Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2018) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SPOR ALANINDA DÜZENLEME YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI

  Authors: CANDAN TOLGA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: November, Language: Türkisch, Volume: 9, Special Issue: Not Exists, Page: 237-258, Doi: 10.21492/inuhfd.472912, ISSN: 2146-1082, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://dergipark.gov.tr/doi/10.21492/inuhfd.472912 , Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  (2018) Die Charismatische Herrschaft, Recht und Gewalt: Eine Vergleichende Annaehrung

  Authors: CANDAN TOLGA, AYTEKİN HÜSNÜ YAVUZ, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Number of Authors: 2, Month: Oktober, Language: Deutsch, Volume: 49, Issue: 66, Special Issue: Not Exists, Page: 217-225, Doi: 10.26650, ISSN: 0578-9745, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  (2018) TÜRKİYE-AB ORTAKLIK HUKUKUNDA SON GELİŞMELER: ABAD’IN C-65/16 SAYILI “İSTANBUL LOJİSTİK LTD.” KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: CANDAN TOLGA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, Number of Authors: 1, Month: Mai, Language: Türkisch, Volume: 23, Issue: 38, Special Issue: Not Exists, Page: 149-171, ISSN: 1300-2929, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  (2009) Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Önlemler Kavramının Yorumlanmasına İlişkin Öğretide Geliştirilen Yaklaşımlar

  Authors: CANDAN TOLGA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Barosu Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juli, Language: Türkisch, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 7-20, ISSN: 13009885, Access Type: Printversion, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  (2002) Das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger nach dem Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Aktiven und Passive Wahlrechts bei den Kommunalwahlen

  Authors: CANDAN TOLGA, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: ankara avrupa çalışmaları dergisi, Number of Authors: 1, Month: November, Language: Deutsch, Volume: 2, Issue: 3, Special Issue: Not Exists, Page: 65-83, Doi: 10.1501/Avraras_0000000047, ISSN: 1303-2518, Access Type: Printversion, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  International

  (2019) Verreisen ohne Visum? Zur Visumpflicht für türkische Staatsangehörige

  Authors: CANDAN TOLGA, Topal Gökceli Suzan, Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Type: people.with_referee, Journal Name: Zeitschrift für Europarecht Int. Privatrecht Rechtsvergeleichung, Number of Authors: 2, Month: Februar, Language: Deutsch, Volume: 0, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 4-9, ISSN: 20781059, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

  (2008) Verreisen ohne Visum Neue Entwicklung im Visumsrecht türkischer Staatsbürger im Lichte der Rechtsprechung des EuGH

  Authors: CANDAN TOLGA, Topal Gökceli Suzan, Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Type: people.with_referee, Journal Name: juridikum, Number of Authors: 2, Month: November, Language: Deutsch, Issue: 4, Special Issue: Not Exists, Page: 203-205, ISSN: 10195394, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Ukrayna’da Yaşanan Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukukta Sürekli Tarafsızlık Kavramını Yeniden Düşünmek

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Volltextpapier, Event Name: Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, Event Start Date: 04/07/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: antalya, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  PANDEMİ NEDENİYLE GETİRİLEN LİMANLARA GİRİŞ KISITLAMALARININ ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KURALLARI AÇISINDAN TARTIŞILMASI

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Uluslararası Necmeddin Erbakan Hukuk Kongresi, Event Start Date: 15/05/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/07/2022, Special Issue: Not Exists, Page: 462-, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://kongre.erbakan.edu.tr/hukuk-2022/wp-content/uploads/sites/8/2022/07/Ozet-Bildiri-Kitapcigi.pdf , Country: TURKEY, City: Konya, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi ve Türkiye Su Hukuku Mevzuatı’nın Uyumu Üzerine Bazı Görüşler

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Volltextpapier, Event Name: International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Event Start Date: 15/12/2018, Event End Date: 16/12/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 19/12/2018, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: istanbul, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  BİLETERAL İSVİÇRE MODELİ” BREXİT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK-AB İLİŞKİLERİNE ÖRNEK OLUR MU?

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: iKSAD PARİS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Event Start Date: 16/08/2018, Event End Date: 18/08/2018, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Published, Published Date: 29/08/2018, Special Issue: Not Exists, Page: 21-21, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_ef8e90e691354909b058274cdf1bdbc7.pdf , Country: FRANCE, City: paris, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  Avrupa Birliği’nden Çekilme Hakkı ve Birleşik Krallığın AB’den Çekilmesinin Hukuki Sonuçları Üzerine Bazı Düşünceler

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: ASOS 4.ULUSLARARASI HUKUK KONGRESİ, Event Start Date: 03/05/2018, Event End Date: 05/05/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 09/05/2018, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Country: TURKEY, City: alanya, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  National

  Avrupa Birliği Arabuluculuk Direktifi ve Etkileri

  Authors: CANDAN TOLGA, Type: Volltextpapier, Event Name: Hukukta Alternatif Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, Event Start Date: 06/04/2017, Event End Date: 07/04/2017, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/05/2018, Special Issue: Not Exists, Page: 15-20, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Diyarbakır, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

 • (2023) Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Konsey (Bakanlar Konseyi), Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Akçay Belgin, Göçmen İlke, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin Yayıncılık, Page: 195-212, ISBN: 9789750283765, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>AB Hukuku,

  (2023) Türkisches Recht im Überblick – Türk Hukukuna Giriş

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Völkerrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Zeytin, Zafer, Language: Deutsch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin Yayıncılık, Page: 63-82, ISBN: 9789750281969, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  (2021) Avrupa Birliği Ansiklopedisi

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Ajanslar; Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust); Avrupa Polis Ofisi (Europol); Avrupa Savcılığı Ofisi (European Public Prosecutor’s Office); Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA), Type: Enzyklopädie, Number of Authors: 1, Editor: İmre Ersoy et al, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: İktisadi Kalkınma Vakfı, ISBN: 978-605-7756-17-6, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://www.ikv.org.tr/images/files/avrupa_birligi_ansiklopedisi.pdf, , Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Avrupa Birliği>Avrupa Birliği Hukuku>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Avrupa Tarihi,

  (2018) SOSYAL, BESERI VE IDARIBILIMLER ALANINDAAKADEMIK ÇALISMALAR 2

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: TÜRKIYE-AVRUPA BIRLIĞI ORTAKLIK MEVZUATINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMMEKANIZMASI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Çobanoğlu Yavuz, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: gece kitaplığı, Page: 279-290, ISBN: 978-605-288-607-6, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/Sosyal_2_web.pdf, , Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2016) Avrupa BirliğiTarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Bakanlar Konseyi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Akçay Belgin, Göçmen İlke, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin, ISBN: 9789750227509, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2012) Prof Dr Tuğrul Arat a Armağan

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: AB Yargı Düzeninde Ön Karar Davası ve Önemi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Yetkin, Page: 271-288, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2011) Avrupa Birliği Temel Konular

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Avrupa Birliği’nde Esnek Bütünleşme Modelleri ve “Güçlendirilmiş İşbirliği” Kavramı, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Çağrı Erhan-Burça Kızılırmak-Deniz Senemoğlu, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: imaj, Page: 307-329, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2010) Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Malların Serbest Dolaşımı, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Belgin Akçay- Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: seçkin, Page: 13-75, ISBN: 9789750213267, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2008) Avrupa Birliği nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: ATAD’IN Son Kararları Işığında Ortaklık İlişkisinde Yerleşme Hakkı ve Serbest Dolaşım, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Belgin Akçay - Sevilay Kahraman - Sanem Baykal, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: seçkin, Page: 349-361, Access Type: Printversion, Number of Cited Works: 3, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2007) Avrupa Birliği Politikaları

  Authors: CANDAN TOLGA, Chapter Name: Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: İmaj, Page: 135-155, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

 • National

  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: diyarbakır, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  dicle hukuk fakültesi dergisi

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: diyarbakır, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk,

  ankara sbf

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: istanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Eskişehir Hukuk Fakültesi

  Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: eskişehir, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  ankara barosu

  Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  ankara avrupa çalışmaları

  Index Type: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  International

  uluslararası ilişkiler

  Index Type: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Uluslararasi Iliskiler-International Relations

  Index Type: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: istanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

Administrative Duty

2017 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 2019

Anabilim Dalı Başkanı

HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2020

Erasmus Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2017

Anabilim Dalı Başkanı

HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2017

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2013 2020

Enstitü Müdür Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Work Experience

2011 2013

Avrupa Birliği İşleri Uzmanı

AVRUPA BIRLIGI BAKANLIGI
1997 1998

Marka Uzman Yardımcısı

Türk Patent ve Marka Kurumu

Contact

Contact details

E-Mail: candan@tau.edu.tr

Alternative E-Mail: tolgacandan@yahoo.com