Doç. Dr.
Tolga CANDAN

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Bir süre Patent Enstitüsünde uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, MEB Bursiyeri olarak Bayerische Julius- Maximilians Üniversitesi'de AB Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. AB Hukuku alanında doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümde tamamlamış ve daha sonra AB Bakanlığı'nda AB İşleri Uzmanı olarak çalışmıştır. 2012 ylından itibaren Türk-Alman Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Zürih, Berlin Frei ve Kiel Üniversitelerinde çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi olarak çalışarak, AB Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku alanlarında araştırmalarda bulunmuştur. 2019 yılında AB Hukuku doçenti ünvanını almıştır. AB Hukuku, Türkiye-AB İlişkileri, Uluslararası Spor Hukuku alanında Türkiye ve yurtdışında yayınlanmış çeşitli sayıda akademik çalışması bulunmaktadır.

Eğitim

2002 - 2008
Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HUKUK (DR)
1999 - 2001
Yüksek Lisans

Bayerische Julius-Maximilians-Universitaet Würzburg

Hukuk Fakültesi
1992 - 1996
Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2019
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2012
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2002
Araştırma Görevlisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2023) Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Hakkında Tutuklama Kararı

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, KAYACAN DERYA NUR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 971-1006, Doi: 10.59933/tauhfd.1411618, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.59933/tauhfd.1411618 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Uluslararası Ceza Mahkemesi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLAN SPORCULARIN ULUSLARARASI MÜSABAKALARA KATILIMI

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 583-596, Doi: 10.21492/inuhfd.1281092, ISSN: 2146-1082, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.21492/inuhfd.1281092 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>uluslararası spor hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM ÇAĞRISININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE 6 ŞUBAT DEPREMİ

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Cilt: 81, Sayı: 1, Özel Sayı: Var, Sayfa: 129-169, Doi: 10.30915/abd.1380930, ISSN: 1300-9885, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/80639/1380930 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Uluslararası Hukuk Açısından Tahıl Koridoru Andlaşması’nın Kısa Bir Analizi

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Halhallı Ozan Emin, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 80, Sayı: 4, Sayfa: 363-404, Doi: 10.30915/abd.1161930, ISSN: 1300-9885, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/72969/1161930 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) BRİÇ KART OYUNU BİR SPOR DALI MIDIR? AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 25, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 99-133, Doi: 10.34246/ahbvuhfd.870952, ISSN: 2651-4141, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/60157/870952 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Avrupa Birliği Hukuku>Avrupa Birliği Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) ABAD’IN 19.12.2013 TARİH VE C-209/12 SAYILI KARARI:TÜRK SİGORTALILARI KORUYUCU KANUNİ DÜZENLEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK BİR TEŞVİK Mİ?

  Yazarlar: AZARKAN NECAT, CANDAN TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: türk-Alman Üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 213-224, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Avrupa Birliği Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SPOR ALANINDA DÜZENLEME YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 237-258, Doi: 10.21492/inuhfd.472912, ISSN: 2146-1082, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dergipark.gov.tr/doi/10.21492/inuhfd.472912 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Die Charismatische Herrschaft, Recht und Gewalt: Eine Vergleichende Annaehrung

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, AYTEKİN HÜSNÜ YAVUZ, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: Almanca, Cilt: 49, Sayı: 66, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 217-225, Doi: 10.26650, ISSN: 0578-9745, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) TÜRKİYE-AB ORTAKLIK HUKUKUNDA SON GELİŞMELER: ABAD’IN C-65/16 SAYILI “İSTANBUL LOJİSTİK LTD.” KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 23, Sayı: 38, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 149-171, ISSN: 1300-2929, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Önlemler Kavramının Yorumlanmasına İlişkin Öğretide Geliştirilen Yaklaşımlar

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 7-20, ISSN: 13009885, Erişim Türü: Basılı, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2002) Das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger nach dem Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Aktiven und Passive Wahlrechts bei den Kommunalwahlen

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: ankara avrupa çalışmaları dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Kasım, Dil: Almanca, Cilt: 2, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 65-83, Doi: 10.1501/Avraras_0000000047, ISSN: 1303-2518, Erişim Türü: Basılı, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  Uluslararası

  (2019) Verreisen ohne Visum? Zur Visumpflicht für türkische Staatsangehörige

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Topal Gökceli Suzan, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Zeitschrift für Europarecht Int. Privatrecht Rechtsvergeleichung, Yazar Sayısı: 2, Ay: Şubat, Dil: Almanca, Cilt: 0, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 4-9, ISSN: 20781059, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) Verreisen ohne Visum Neue Entwicklung im Visumsrecht türkischer Staatsbürger im Lichte der Rechtsprechung des EuGH

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Topal Gökceli Suzan, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: juridikum, Yazar Sayısı: 2, Ay: Kasım, Dil: Almanca, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 203-205, ISSN: 10195394, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Ukrayna’da Yaşanan Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukukta Sürekli Tarafsızlık Kavramını Yeniden Düşünmek

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/07/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: antalya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  PANDEMİ NEDENİYLE GETİRİLEN LİMANLARA GİRİŞ KISITLAMALARININ ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KURALLARI AÇISINDAN TARTIŞILMASI

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Necmeddin Erbakan Hukuk Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/05/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/07/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 462-, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.erbakan.edu.tr/hukuk-2022/wp-content/uploads/sites/8/2022/07/Ozet-Bildiri-Kitapcigi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi ve Türkiye Su Hukuku Mevzuatı’nın Uyumu Üzerine Bazı Görüşler

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/12/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 16/12/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 19/12/2018, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: istanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  BİLETERAL İSVİÇRE MODELİ” BREXİT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK-AB İLİŞKİLERİNE ÖRNEK OLUR MU?

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: iKSAD PARİS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/08/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/08/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 29/08/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 21-21, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_ef8e90e691354909b058274cdf1bdbc7.pdf , Ülke: FRANSA, Şehir: paris, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  Avrupa Birliği’nden Çekilme Hakkı ve Birleşik Krallığın AB’den Çekilmesinin Hukuki Sonuçları Üzerine Bazı Düşünceler

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ASOS 4.ULUSLARARASI HUKUK KONGRESİ, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/05/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 05/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/05/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: alanya, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  Ulusal

  Avrupa Birliği Arabuluculuk Direktifi ve Etkileri

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Hukukta Alternatif Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/04/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 07/04/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/05/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 15-20, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Diyarbakır, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

 • (2023) Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Konsey (Bakanlar Konseyi), Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Akçay Belgin, Göçmen İlke, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Seçkin Yayıncılık, Sayfa: 195-212, ISBN: 9789750283765, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku>AB Hukuku,

  (2023) Türkisches Recht im Überblick – Türk Hukukuna Giriş

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Völkerrecht, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Zeytin, Zafer, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Seçkin Yayıncılık, Sayfa: 63-82, ISBN: 9789750281969, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>Milletlerarası Kamu Hukuku,

  (2021) Avrupa Birliği Ansiklopedisi

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Ajanslar; Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust); Avrupa Polis Ofisi (Europol); Avrupa Savcılığı Ofisi (European Public Prosecutor’s Office); Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA), Tür: Ansiklopedi Maddesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: İmre Ersoy et al, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: İktisadi Kalkınma Vakfı, ISBN: 978-605-7756-17-6, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.ikv.org.tr/images/files/avrupa_birligi_ansiklopedisi.pdf, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Avrupa Birliği>Avrupa Birliği Hukuku>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Avrupa Tarihi,

  (2018) SOSYAL, BESERI VE IDARIBILIMLER ALANINDAAKADEMIK ÇALISMALAR 2

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: TÜRKIYE-AVRUPA BIRLIĞI ORTAKLIK MEVZUATINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMMEKANIZMASI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Çobanoğlu Yavuz, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: gece kitaplığı, Sayfa: 279-290, ISBN: 978-605-288-607-6, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/Sosyal_2_web.pdf, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2016) Avrupa BirliğiTarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Bakanlar Konseyi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Akçay Belgin, Göçmen İlke, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Seçkin, ISBN: 9789750227509, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2012) Prof Dr Tuğrul Arat a Armağan

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: AB Yargı Düzeninde Ön Karar Davası ve Önemi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Yetkin, Sayfa: 271-288, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2011) Avrupa Birliği Temel Konular

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Avrupa Birliği’nde Esnek Bütünleşme Modelleri ve “Güçlendirilmiş İşbirliği” Kavramı, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Çağrı Erhan-Burça Kızılırmak-Deniz Senemoğlu, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: imaj, Sayfa: 307-329, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2010) Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Malların Serbest Dolaşımı, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Belgin Akçay- Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: seçkin, Sayfa: 13-75, ISBN: 9789750213267, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2008) Avrupa Birliği nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: ATAD’IN Son Kararları Işığında Ortaklık İlişkisinde Yerleşme Hakkı ve Serbest Dolaşım, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Belgin Akçay - Sevilay Kahraman - Sanem Baykal, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: seçkin, Sayfa: 349-361, Erişim Türü: Basılı, Atıf Sayısı: 3, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  (2007) Avrupa Birliği Politikaları

  Yazarlar: CANDAN TOLGA, Bölüm Adı: Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: İmaj, Sayfa: 135-155, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

 • Ulusal

  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: diyarbakır, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  dicle hukuk fakültesi dergisi

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: diyarbakır, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk,

  ankara sbf

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: istanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Eskişehir Hukuk Fakültesi

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: eskişehir, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  ankara barosu

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  ankara avrupa çalışmaları

  Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği,

  Uluslararası

  uluslararası ilişkiler

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Uluslararasi Iliskiler-International Relations

  Endeks Türü: SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: istanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

İdari Görevler

2017 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 2019

Anabilim Dalı Başkanı

HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2020

Erasmus Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2017

Anabilim Dalı Başkanı

HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2014 2017

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2013 2020

Enstitü Müdür Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İş Deneyimi

2011 2013

Avrupa Birliği İşleri Uzmanı

AVRUPA BIRLIGI BAKANLIGI
1997 1998

Marka Uzman Yardımcısı

Türk Patent ve Marka Kurumu

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: candan@tau.edu.tr

Alternatif E-Posta: tolgacandan@yahoo.com