Prof. Dr.
Mesut Serdar ÇEKİN

Faculty of Law

SHORT CV

He completed his undergraduate and doctoral educations at the Faculty of Law of the University of Tübingen. Simultaneously, he worked as a research assistant at the same university and worked as a lawyer. He completed her equivalence education at Istanbul University Faculty of Law. In 2012, he was appointed as an assistant professor at the Department of Civil Law at the Faculty of Law of the Turkish-German University, and in 2018 he was promoted to associate professor, where he is still working. He has books, articles and national/international papers on topics such as artificial intelligence, big data, blockchain, personal data, digital economy on the impact of technological developments on private law.

Education

2008 - 2011

Universitat Tübingen

Hukuk Fakültesi
2004 - 2008
Bachelor

Universitaet Tübingen

Hukuk Fakültesi

Academic Titles

2019
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2022) Kripto Varlıklar Üzerinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 9, Issue: 1, Page: 187-216, ISSN: 2148-6883, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2405480 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Veri Temelli Ekonomi Çağında Bir Temel Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Anayasa Yargısı Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 37, Issue: 2, Page: 343-356, ISSN: 1301 - 1200, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://ayam.anayasa.gov.tr/media/6499/37_1_tumu-min.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin Kefalet Kararı: Gelir ve Varlıktan Yoksun Aile Mensuplarının Kefil Olduğu Sözleşmelerin İçerik Denetimi Üzerine

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Page: 281-295, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905619 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Toptan Temlikte Teminat Altına Alınan Alacaklar Arasındaki Oransızlık Sorunu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Page: 125-159, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905625 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Hukuk Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 77, Issue: 1, Page: 315-341, ISSN: 2636-7734, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/972733 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Kişisel Veri Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2018) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmelere Dair Düzenlemelerin AB Hukukuyla Uyumluluğu, Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 13, Issue: 161-162, Special Issue: Not Exists, Page: 37-59, ISSN: 1304-7949, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2018) Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Adalet Akademisi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Issue: 33, Special Issue: Not Exists, Page: 283-301, ISSN: 1309-6826, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://www.taa.gov.tr/yayin/yazar/yrd-doc-dr-mesut-serdar-cekin/ , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2017) Das neue türkische Gesetz über Mobiliarpfandrechtebei Handelsgeschäften

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Recht der internationalen Wirtschaft, Number of Authors: 1, Month: August, Language: Türkisch, Volume: 63, Issue: 8, Special Issue: Not Exists, Page: 493-501, ISSN: 03407926, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocView/f3acedb6-b2c9-4c40-8cdf-33c33d0aa815?hitPos=1tryHighlight=Truesource=hitlist-searchSP=1qtbz0hfirstSearchTerm , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2017) Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 4, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 189-209, ISSN: 2148-6883, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2016) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun un Big Data Büyük Veri ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 74, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2016) Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 74, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2016) Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Juli, Language: Türkisch, Volume: 15, Issue: 2, Special Issue: Exits, ISSN: 1309-8837, Access Type: Printversion, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2015) Denkleştirm Bedeli Portföy Tazminatı Önceden Ödenebilir mi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Prof. Dr. Hasan Erman’xxa Armağan, Number of Authors: 2, Month: November, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, ISSN: 9789753534345, Access Type: Printversion, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

 • National

  Velayet Hakkı Kapsamında Çocuklarının Kişisel Verilerinin Korunması

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Aile, Kadın ve Çocuk Hukuku Sempozyumu, Event Start Date: 08/03/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Aile Hukuku,

  AB Veri Korunması Temel Tüzüğü (General Data Protection Regulation) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Karşılaştırılması

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Event Name: T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONFERANSI, Event Start Date: 25/04/2017, Event End Date: 25/04/2017, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Sponsor: Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  International

  BLOCKCHAIN (BLOK ZİNCİR) TEKNOLOJİSİNİN VERİ KORUMAHUKUKU VE BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Event Start Date: 09/03/2018, Event End Date: 11/03/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/04/2018, Special Issue: Exits, Page: 335-335, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bb144fe1807d4b5798b7ff40de38db4d.pdf , Country: TURKEY, City: Mardin, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  Almanya Hukuk Sisteminde Hukuk Öğrenimi

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Uluslararası ”Hukuk Öğrenimi Kongresi”, Event Start Date: 04/10/2017, Event End Date: 06/10/2017, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

 • (2021) Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: ÖZEKES, MUHAMMED, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, Page: 1155-1168, ISBN: 978-625-7598-41-5, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Hukuki Düzenlemeler, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: SAĞIROĞLU, ŞEREF; DEMİREZEN MUSTAFA UMUT; YAZICI AHMET, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık, Page: 299-315, ISBN: 978-625-439-361-7, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: ANKARA, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7528-65-8, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2020) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7899-67-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2020) Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: ÖZEKES, MUHAMMED, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, Page: 739-754, ISBN: 978-625-7899-55-0, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2019) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7899-67-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2019) Moderecht

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Türkei, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: HOEREN, THOMAS, Language: Deutsch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Beck Legal Publishers, Page: 589-605, ISBN: 3406732801, Access Type: Printversion, Country: GERMANY, City: MÜNCHEN, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2018) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-605-152-675-1, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) İnşaat Hukuku ve Uygulaması

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Chapter Name: Taşeronun Hukuki Durumu, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 2, Editor: İnal Emrehan, Baysal Başak, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: On İki Levha Yayıncılık A.Ş., Page: 45-63, ISBN: 9786051525068, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Serozan Rona, Gökyayla Emre, Acar Faruk, Öz Turgut, Develioğlu Murat, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Vedat Kitapçılık, Page: 497-530, ISBN: 978-605-9263-98-6, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) Medeni Hukuk’ta Olay Çözüm Tekniği

  Authors: AKKANAT HALİL, ÇEKİN MESUT SERDAR, SARIKAYA MURAT, Type: Lehrbuch, Number of Authors: 3, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Filiz Kitabevi, ISBN: 978-975-368-483-5, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2017) Telekomünikasyon Hukuku

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Chapter Name: Telekomünikasyon Sektöründe Şeffaflık İlkesi ve Sağlayıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Akkanat Halil, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Filiz Kitabevi, Page: 80-95, ISBN: 978-975-368-447-7, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2016) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786051523316, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2012) Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach 67 AktG

  Authors: ÇEKİN MESUT SERDAR, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Deutsch, Contribution Level: Alles, Publisher: Peter Lang Verlag, ISBN: 9783631622216, Access Type: Printversion, Country: GERMANY, City: Frankfurt, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

Administrative Duty

2017 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 2022

Rektör Danışmanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Work Experience

2010 2011

Araştırma Görevlisi

Tübingen Üniversitesi

Contact

Contact details

E-Mail: cekin@tau.edu.tr


Office Address: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi No106 Beykoz İstanbul

Office Phone Number: : +902163333433