Prof. Dr.
Mesut Serdar ÇEKİN

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Lisans ve doktora eğitimini Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmış ve avukatlık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde denklik eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2018 yılında doçent ünvanını kazanmış ve halen burada görevine devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerin özel hukuka etkisini konu alan yapay zeka, big data, blockchain, kişisel veriler, dijital ekonomi gibi konulara dair kitap, makale ve ulusal/uluslararası bildirileri mevcuttur.

Eğitim

2008 - 2011

Universitat Tübingen

Hukuk Fakültesi
2004 - 2008
Lisans

Universitaet Tübingen

Hukuk Fakültesi

Akademik Ünvanlar

2019
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Kripto Varlıklar Üzerinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 1, Sayfa: 187-216, ISSN: 2148-6883, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2405480 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Veri Temelli Ekonomi Çağında Bir Temel Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Anayasa Yargısı Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 37, Sayı: 2, Sayfa: 343-356, ISSN: 1301 - 1200, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://ayam.anayasa.gov.tr/media/6499/37_1_tumu-min.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin Kefalet Kararı: Gelir ve Varlıktan Yoksun Aile Mensuplarının Kefil Olduğu Sözleşmelerin İçerik Denetimi Üzerine

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 281-295, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905619 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Toptan Temlikte Teminat Altına Alınan Alacaklar Arasındaki Oransızlık Sorunu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 125-159, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905625 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Borçlar Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Hukuk Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 77, Sayı: 1, Sayfa: 315-341, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/972733 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Kişisel Veri Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmelere Dair Düzenlemelerin AB Hukukuyla Uyumluluğu, Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 13, Sayı: 161-162, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 37-59, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Adalet Akademisi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 33, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 283-301, ISSN: 1309-6826, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://www.taa.gov.tr/yayin/yazar/yrd-doc-dr-mesut-serdar-cekin/ , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Das neue türkische Gesetz über Mobiliarpfandrechtebei Handelsgeschäften

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Recht der internationalen Wirtschaft, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 63, Sayı: 8, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 493-501, ISSN: 03407926, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocView/f3acedb6-b2c9-4c40-8cdf-33c33d0aa815?hitPos=1tryHighlight=Truesource=hitlist-searchSP=1qtbz0hfirstSearchTerm , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 189-209, ISSN: 2148-6883, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun un Big Data Büyük Veri ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 74, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1303-4375, Erişim Türü: Basılı, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 74, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1303-4375, Erişim Türü: Basılı, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 2, Özel Sayı: Var, ISSN: 1309-8837, Erişim Türü: Basılı, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Denkleştirm Bedeli Portföy Tazminatı Önceden Ödenebilir mi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Prof. Dr. Hasan Erman’xxa Armağan, Yazar Sayısı: 2, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, ISSN: 9789753534345, Erişim Türü: Basılı, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Velayet Hakkı Kapsamında Çocuklarının Kişisel Verilerinin Korunması

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Aile, Kadın ve Çocuk Hukuku Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/03/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Aile Hukuku,

  AB Veri Korunması Temel Tüzüğü (General Data Protection Regulation) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Karşılaştırılması

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Etkinlik Adı: T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONFERANSI, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/04/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 25/04/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Sponsor: Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  Uluslararası

  BLOCKCHAIN (BLOK ZİNCİR) TEKNOLOJİSİNİN VERİ KORUMAHUKUKU VE BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/03/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/03/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/04/2018, Özel Sayı: Var, Sayfa: 335-335, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bb144fe1807d4b5798b7ff40de38db4d.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Mardin, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  Almanya Hukuk Sisteminde Hukuk Öğrenimi

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası ”Hukuk Öğrenimi Kongresi”, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 04/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/10/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

 • (2021) Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: ÖZEKES, MUHAMMED, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, Sayfa: 1155-1168, ISBN: 978-625-7598-41-5, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Hukuki Düzenlemeler, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: SAĞIROĞLU, ŞEREF; DEMİREZEN MUSTAFA UMUT; YAZICI AHMET, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa: 299-315, ISBN: 978-625-439-361-7, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: ANKARA, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2021) Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7528-65-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2020) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7899-67-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2020) Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: ÖZEKES, MUHAMMED, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, Sayfa: 739-754, ISBN: 978-625-7899-55-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2019) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-7899-67-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2019) Moderecht

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Türkei, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: HOEREN, THOMAS, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Beck Legal Publishers, Sayfa: 589-605, ISBN: 3406732801, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: MÜNCHEN, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2018) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-605-152-675-1, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) İnşaat Hukuku ve Uygulaması

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, AKKANAT HALİL, Bölüm Adı: Taşeronun Hukuki Durumu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: İnal Emrehan, Baysal Başak, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık A.Ş., Sayfa: 45-63, ISBN: 9786051525068, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Serozan Rona, Gökyayla Emre, Acar Faruk, Öz Turgut, Develioğlu Murat, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Vedat Kitapçılık, Sayfa: 497-530, ISBN: 978-605-9263-98-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2018) Medeni Hukuk’ta Olay Çözüm Tekniği

  Yazarlar: AKKANAT HALİL, ÇEKİN MESUT SERDAR, SARIKAYA MURAT, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Filiz Kitabevi, ISBN: 978-975-368-483-5, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2017) Telekomünikasyon Hukuku

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Bölüm Adı: Telekomünikasyon Sektöründe Şeffaflık İlkesi ve Sağlayıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Akkanat Halil, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Filiz Kitabevi, Sayfa: 80-95, ISBN: 978-975-368-447-7, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2016) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786051523316, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

  (2012) Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach 67 AktG

  Yazarlar: ÇEKİN MESUT SERDAR, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Peter Lang Verlag, ISBN: 9783631622216, Erişim Türü: Basılı, Ülke: ALMANYA, Şehir: Frankfurt, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk,

İdari Görevler

2017 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 2022

Rektör Danışmanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İş Deneyimi

2010 2011

Araştırma Görevlisi

Tübingen Üniversitesi

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: cekin@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi No106 Beykoz İstanbul

Ofis Telefon Numarası: : +902163333433