Asst. Prof. Dr.
Eyüp Kaan DEMİRKIRAN

Faculty of Law

SHORT CV

Eyüp Kaan Demirkıran graduated from Beyoğlu Anatolian High School in 2011. In 2015, he graduated from Bilgi University Faculty of Law with honour degree. In the same year, he started his legal internship at the Istanbul Bar Association and obtained his lawyer's licence in 2016. In 2017, he completed his master's degree in public law at Istanbul Şehir University Institute of Social Sciences. In June 2023, he completed his PhD programme in Public Law at Marmara University Institute of Social Sciences, which he started in 2017. Foreign language proficiency; German e-YDS (2020) 92.50; English Yökdil (2017) 88.75.

Education

2017 - 2023
Doktor

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2015 - 2017
Master

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
2011 - 2015
Bachelor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (TAM BURSLU)

Academic Titles

2024
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2017
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2024) Siyasi Partilerin Denetimine Dair Kararlara Karşı Bireysel Başvuru Yapılamaması Kuralı: Amacı, Önemi ve Değerlendirilmesi

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, ISSN: 1306-9802, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1090/terazi-hukuk-dergisi , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2024) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Suç İsnat Edilen Kişinin Asgari Haklarından Biri Olarak Avukat Vasıtasıyla Temsil Edilme Hakkı

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İzmir Barosu Dergisi, Number of Authors: 1, Month: April, Language: Türkisch, Issue: 1, Page: 251-300, ISSN: 1305-757X, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2024-12024426172730473.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2024) İdari Gözetim Altında Tutulanların Hak İhlâli İddiaları Karşısında Etkili Başvuru Hakkı: Uyuşmazlık Mahkemesi Ve Anayasa Mahkemesi’nin İki Farklı Kararı

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 12, Issue: 1, Page: 17-46, Doi: 10.56701/shd.1393269, ISSN: 2147-768X, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3547885 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,İnsan Hakları Hukuku , Article Type: Originalartikel,

  (2023) 1921 Anayasası'nda Meclis Başkanlığı ve Hükûmet Sistemi Problemi Üzerine Analitik Bir İnceleme

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 5, Issue: 2, Page: 710-753, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2023) Anayasacılığımızda “Yargı Bağımsızlığı” İlkesine İlk Vurgu: Fermân-ı Adâlet (1875)

  Authors: SEZER ABDULLAH, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Yargıtay Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1300-0209, Access Type: Printversion, Article Link: http://www.yargitaydergisi.gov.tr/documents/ek1-1677674826.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2023) İHAM Kararları Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ile Yasama Bağışıkları İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Anayasa Hukuku Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 2147- 1061, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2021) Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasalarının Hükümet Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 27, Issue: 1, ISSN: 2529-0142, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1589427 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve 1982 Anayasası Bağlamında Etkili Başvuru Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkının Kapsam Alanlarının Karşılaştırılması

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 2, Issue: 1, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12846/107 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Türk İdari Teşkilatında Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanı ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: KAPLAN ONUR, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: März, Language: Türkisch, ISSN: 1304-7949, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Yasama Dokunulmazlığının Anglo-Sakson Modeli: Tarihsel Gelişimi, Kapsamı ve Önemi

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Event Start Date: 11/11/2023, Event End Date: 12/11/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,

 • (2023) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Yaşama Bağışıklıkları

  Authors: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Yetkin Yayınevi, ISBN: 9786050516296, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,

Contact

Contact details

E-Mail: demirkiran@tau.edu.tr