Dr. Öğr. Üyesi
Eyüp Kaan DEMİRKIRAN

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

Eyüp Kaan Demirkıran 2011 tarihinde Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Barosu'nda avukatlık stajına başlamış ve stajını tamamlayarak 2016 yılında avukatlık ruhsatı almıştır. 2017 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programını Haziran 2023 tarihinde tamamlamıştır. Yabancı Dil Bilgileri Almanca e-YDS (2020) 92.50; İngilizce Yökdil (2017) 88.75.

Eğitim

2017 - 2023
Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2015 - 2017
Yüksek Lisans

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
2011 - 2015
Lisans

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (TAM BURSLU)

Akademik Ünvanlar

2024
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2017
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2024) Siyasi Partilerin Denetimine Dair Kararlara Karşı Bireysel Başvuru Yapılamaması Kuralı: Amacı, Önemi ve Değerlendirilmesi

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Terazi Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-9802, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1090/terazi-hukuk-dergisi , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2024) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Suç İsnat Edilen Kişinin Asgari Haklarından Biri Olarak Avukat Vasıtasıyla Temsil Edilme Hakkı

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İzmir Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 1, Sayfa: 251-300, ISSN: 1305-757X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2024-12024426172730473.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2024) İdari Gözetim Altında Tutulanların Hak İhlâli İddiaları Karşısında Etkili Başvuru Hakkı: Uyuşmazlık Mahkemesi Ve Anayasa Mahkemesi’nin İki Farklı Kararı

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 17-46, Doi: 10.56701/shd.1393269, ISSN: 2147-768X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3547885 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,İnsan Hakları Hukuku , Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) 1921 Anayasası'nda Meclis Başkanlığı ve Hükûmet Sistemi Problemi Üzerine Analitik Bir İnceleme

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 710-753, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) Anayasacılığımızda “Yargı Bağımsızlığı” İlkesine İlk Vurgu: Fermân-ı Adâlet (1875)

  Yazarlar: SEZER ABDULLAH, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yargıtay Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1300-0209, Erişim Türü: Basılı, Makale Linki: http://www.yargitaydergisi.gov.tr/documents/ek1-1677674826.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) İHAM Kararları Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ile Yasama Bağışıkları İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Anayasa Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 2147- 1061, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasalarının Hükümet Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 27, Sayı: 1, ISSN: 2529-0142, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1589427 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve 1982 Anayasası Bağlamında Etkili Başvuru Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkının Kapsam Alanlarının Karşılaştırılması

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 1, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12846/107 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Türk İdari Teşkilatında Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanı ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: KAPLAN ONUR, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Mart, Dil: Türkçe, ISSN: 1304-7949, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Yasama Dokunulmazlığının Anglo-Sakson Modeli: Tarihsel Gelişimi, Kapsamı ve Önemi

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/11/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/11/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,

 • (2023) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Yaşama Bağışıklıkları

  Yazarlar: DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayınevi, ISBN: 9786050516296, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: demirkiran@tau.edu.tr