Prof. Dr.
Fatih Selami MAHMUTOĞLU

Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Fatih Selami MAHMUTOĞLU, yüksek lisans öğrenimini “Cevap ve Düzeltme Hakkı” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmiştir. 1988 – 1990 yılları arasında YÖK bursundan yararlanarak Freiburg’daki Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde akademik çalışmalarda bulunmuştur. 1994 yılında “Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda Yargılama Rejimi” başlıklı tezi ile “Doktor” unvanını almıştır. 1996 yılında Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde ekonomik suçlar konusunda çalışmada bulunan ve bu tarihten itibaren çalışmalarını söz konusu alanda yoğunlaştıran Fatih Selami Mahmutoğlu, “Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar” başlıklı tezi ile 2000 senesinde “Doçent” unvanını almıştır. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, 2008 yılında “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu” takdim çalışması ile “Profesör” unvanına sahip olmuştur. Akademik çalışma süresi içerisinde, çok sayıda ulusal – uluslararası bilimsel toplantıya katılma ve seksenin üzerinde bilimsel makale yazmanın yanı sıra; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanması ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen TBMM Adalet Üst Komisyonu’nda çalışmış, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hakkında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmıştır. Ayrıca, 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda 4 yıllığına temsilci üyelik görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekliye ayrılan Fatih Selami MAHMUTOĞLU, halen İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini yürütmekte ve Türk – Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda sözleşmeli olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Mahmutoğlu'nun eserleri için bkz. http://fsmahmutoglu.av.tr/yayin-listesi/ Detaylı Bilgi: http://fsmahmutoglu.av.tr/ekibimiz/prof-dr-fatih-selami-mahmutoglu/

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: fatih.mahmutoglu@tau.edu.tr

Alternatif E-Posta: info@fsmahmutoglu.av.tr