Dr. Öğr. Üyesi
İsmail ÇINAR

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

İsmail ÇINAR 1988 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlamış, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2012-2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile Almanya'da bulunmuştur. 2014 yılında Berlin Özgür Üniversitesi'nde "Entschuldigungsausschluss bei Zu-ständigkeit für die Konfliktlage nach § 35 Abs. 1 S. 2 StGB" tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2019 yılında da aynı üniversitede "Subsumtionsirrtum und seine Stel-lung in der strafrechtlichen Irr-tumslehre. Ein Beitrag zur Irrtums-lehre durch eine dogmatisch-begriffliche Untersuchung des Sub-sumtionsirrtum und seine rechtliche Qualifikation innerhalb der straf-rechtlichen Irrtumslehre" tezi ile ceza hukuku alanında doktor unvanını almıştır. 2020 ve 2021 yıllarında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak, 2022 ve 2023 yıllarında ise aynı yerde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2023 yılı Mart ayı itibariyle Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Ekonomik Ceza Hukuku ve Kriminoloji'dir.

Eğitim

2014 - 2019
Doktora

Freie Universität Berlin

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2013 - 2014
Yüksek Lisans

Freie Universität Berlin

HUKUK
2010 - 2011
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2023
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2022
Doktor Öğretim Üyesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2020
Öğretim Görevlisi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulayıcısının Cezai Sorumluluğu

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, KARAHAN YAVUZ, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Tıp Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 11, Sayı: 22, Sayfa: 341-397, ISSN: 2147-1045, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://legal.com.tr/Book/n8Se1JcyyEKiaLaHkyoxDg/5b851e3d30404a44b51ce5dfce5eebd0?s= , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) 5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde Koruma Tedbiri Olarak “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlarda İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi”

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 8, Sayı: 1, Sayfa: 63-95, Doi: 10.46547/imuhfd.2021.08.1.08, ISSN: 2148-6883, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1852827 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Altlama Hatası’nın (Der Subsumtionsirrtum) Kavramsal ve Hukuki Anlamı

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 6, Sayfa: 79-128, Doi: 10.33432/ybuhukuk.915577, ISSN: 2149-5831, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1705038 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) “Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz” Mı?

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 19, Sayı: 226, Sayfa: 4515-4552, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://legal.com.tr/Book/n8Se1JcyyEKiaLaHkyoxDg/85b15fa5d7a04620a2ab0d8f2a8ce75d?s= , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Hak Arama Hürriyetinin Engellenmesinin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: T. C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukukundaki Gelişmelerin Işığında Kamu Hukuku Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 30/07/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 10/03/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 55-73, ISSN: 979-605-2124-55-0, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://acikerisim.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/9199/Kamu_Hukuku_Sempozyumu_Ismail_CINAR.pdf?sequence=4&isAllowed=y , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,

  Tipikliğin Normatif ve Deskriptif Unsurları

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Selçuk Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/06/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/06/2021, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 317-319, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://arsivadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Genç%20Hukukçular%20Sempozyumu%202021%20Özet%20Kitabı.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,

  HIRSIZLIK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARINDAN “MALIN BAŞKASINA AİDİYETİ”VE BU UNSURUN KAST BAĞLAMINDA YOL AÇTIĞI SORUNLAR

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/12/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 20/12/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 177-228, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Kamu20Hukuku20Tam20Metinler20Kitabı.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,

  Uluslararası

  Türkiye’de Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların İnsan Üzerinde Deneme Suçu (TCK m. 90/4) Kapsamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/01/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 10/01/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://ekitap.hukukegitim.com/kitapoku.aspx?id=427 , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,

 • (2019) Der Subsumtionsirrtum und seine Stellung in der strafrechtlichen Irrtumslehre. Ein Beitrag zur Irrtumslehre durch eine dogmatisch-begriffliche Untersuchung des Subsumtionsirrtums und seine rechtliche Qualifikation innerhalb der strafrechtlichen Irrtumslehre

  Yazarlar: ÇINAR İSMAİL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: ÇINAR İSMAİL, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Logos Verlag Berlin, ISBN: 978-3-8325-5001-1, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, , Ülke: ALMANYA, Şehir: Berlin, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,

İdari Görevler

2022 2022

Dekan Yardımcısı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ismail.cinar@tau.edu.tr