Assoc. Prof. Dr.
Anıl KÖROĞLU

Faculty of Law

SHORT CV

Anıl Köroğlu graduated from Istanbul University Faculty of Law in 2011. Thereafter, he completed his master's degree with his thesis titled "The General Principles of Civil Procedural Time Periods" in 2014, and his doctorate with his thesis titled "The Case of Partition of Joint Ownership in Terms of Civil Procedure Law” in 2020 at the same university. He worked as a visiting researcher at the Faculty of Law of Freie Universität Berlin between 2016 and 2017, and then in 2022, with the scholarship of German Academic Exchange Service. He is involved in a project on temporary legal protections within the scope of the right to fair trial, which is conducted with the support of TÜBİTAK, The Scientific and Technological Research Projects Funding Program. Köroğlu’s book titled "Compensation in Cash in the Action for the Rescission of Transaction ", which he prepared as an associate professorship scientific work, was published in 2022, and he was entitled to receive the title of associate professor in 2023. Köroğlu, who concentrates on the areas as civil procedural law, enforcement law, concordat, arbitration, mediation, notice and attorneyship law, speaks English and German.

Education

2014 - 2020
Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2014
Master

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Bachelor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2020
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Authors: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: August, Language: Türkisch, Issue: 3, Page: 61-76, ISSN: 2651-4141, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/71369/1079986 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2021) Pay Sahibi Tarafından Açılan Sorumluluk Davasında Yargılama Giderlerinin Pay Sahibi ile Şirket Arasında Paylaştırılması (Medenî Usûl Hukuku Kapsamında Bir İnceleme)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 9, Issue: 17, Page: 355-382, ISSN: 2147-8376, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1844539 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Özel Okullar ile Özel Öğrenci Yurt ve Benzer Kurumların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi: İİK m. 362/a Hükmünün Değerlendirilmesi

  Authors: KÖROĞLU ANIL, KAPLAN MİKAİL BORA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 28, Issue: 3, Special Issue: Not Exists, Page: 1061-1082, ISSN: 1306-8075, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/56651/732241 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Tenkis Def'înin Yargılamada İleri Sürülmesi ve Sonuçları (Gizli İnşaî Hüküm Kavramı Üzerine Bazı Tespitler)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juli, Language: Türkisch, Volume: 28, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 575-602, ISSN: 1306-8075, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re’sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’xxnun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: April, Language: Türkisch, Volume: 5, Issue: 1, Special Issue: Exits, Page: 2203-2222, ISSN: 2458-8202, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Rehinli Malın Konkordato Mühleti Içinde Paraya Çevrilmesi Yasağı (IIK m 295)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul hukuk mecmuası, Number of Authors: 1, Month: März, Language: Türkisch, Volume: 78, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 139-160, ISSN: 2636-7734, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Medeni Usûl Hukukunda Tanık Delilinden Vazgeçme

  Authors: KÖROĞLU ANIL, TAHİROĞLU FATİH, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 2, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 221-247, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2016) Avukatın İstifasının Mevcut Davaya Etkileri

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Without Referee, Journal Name: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Volume: 65, Issue: 4, Special Issue: Not Exists, Page: 3529-3538, ISSN: 1301-1308, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Article Type: Originalartikel,

 • National

  Alman Hukukunda Koruma Dilekçesi

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Event Name: Hukukî Dinlenilme Hakkı Bağlamında İhtiyatî Tedbirler ve Koruma Dilekçesi Sempozyumu, Event Start Date: 12/07/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Birden Fazla Vekille Temsil Edilen Davalarda Tebligatın Yapılacağı Vekilin Belirlenmesine İlişkin Bazı Ölçütler (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Event Start Date: 10/02/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 31/03/2022, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/03/Sempozyum-Ozet-Bildiri-Kitabi-Son-23.03.2022.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Asgari Miktarı Tüketici Hakem Heyetinin Başvuru Sınırı İçinde Kalan Belirsiz Alacak Başvurusunun Tüketici Mahkemesinde Görülüp Görülemeyeceği Meselesi (THHY m. 22, I Hükmüyle İlgili Bazı Tespitler)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu, Event Start Date: 09/02/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 12/04/2022, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12846/640/Medeni%20Usul%20Hukukunun%20Güncel%20Sorunları%20Ulusal%20Sempozyumu%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Arabuluculuk-Tahkim Yolu Üzerine Bazı Düşünceler

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi 2021, Event Start Date: 10/04/2021, Event End Date: 10/04/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 31/05/2021, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://sempozyum.erbakan.edu.tr/depo/sem46/files/c61c4ff4b73d66dbaa8966fee6d46490.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Görevsizlik Kararının Dava Şartı Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri (Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olmadığı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu Mudur?)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Volltextpapier, Event Name: Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Event Start Date: 19/12/2020, Event End Date: 19/12/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 31/12/2020, Special Issue: Not Exists, Page: 521-535, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Özel%20Hukuk%20Tam%20Metinler%20Kitabı.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  International

  Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edilmesi ve Sonuçları

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: ASOS 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2021, Event Start Date: 27/05/2021, Event End Date: 27/05/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 31/05/2021, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2021/asos7_hukuk_ozet_kitapcigi.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

 • (2022) Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi ve Mahkemelerin İş Yükünün Azaltılması İçin Korunma Dilekçesi Modelinin Oluşturulması

  Project State: in Bearbeitung, Type of Project: Position in the Project: Forscher,

 • (2023) Arabuluculuğa İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Kroniği

  Authors: KÖROĞLU ANIL, DIRENİSA EFE, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 2, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050515756, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) Yargıtay ve BAM Kararları Işığında İstihkak Davası (İİK m. 96-99)

  Authors: ATALI MURAT, DIRENİSA EFE, KÖROĞLU ANIL, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 3, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050517309, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2022) Tasarrufun İptali Davasında Nakden Tazmin (İİK m. 283/2)

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Yetkin Yayınları, ISBN: 978-605-05-1362-2, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2020) Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası

  Authors: KÖROĞLU ANIL, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: -, Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: ON İKİ LEVHA YAYINCILIK, ISBN: 9786257899468, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

Contact

Contact details

E-Mail: koroglu@tau.edu.tr


Office Address: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Office Phone Number: : +902163333444

Office Room Number: : 264