Dr. Öğr. Üyesi
Anıl KÖROĞLU

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Anıl Köroğlu, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2014 yılında “Medenî Usûl Hukukunda Sürelere İlişkin Esaslar” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında “Medenî Usûl Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora eğitimini tamamladı. 2012 ilâ 2020 yılarında Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2020 yılından beri aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eğitim

2014 - 2020
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2014
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2020
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Sayı: 3, Sayfa: 61-76, ISSN: 2651-4141, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/71369/1079986 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Pay Sahibi Tarafından Açılan Sorumluluk Davasında Yargılama Giderlerinin Pay Sahibi ile Şirket Arasında Paylaştırılması (Medenî Usûl Hukuku Kapsamında Bir İnceleme)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 17, Sayfa: 355-382, ISSN: 2147-8376, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1844539 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Özel Okullar ile Özel Öğrenci Yurt ve Benzer Kurumların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi: İİK m. 362/a Hükmünün Değerlendirilmesi

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, KAPLAN MİKAİL BORA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 28, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1061-1082, ISSN: 1306-8075, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/56651/732241 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Tenkis Def'înin Yargılamada İleri Sürülmesi ve Sonuçları (Gizli İnşaî Hüküm Kavramı Üzerine Bazı Tespitler)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 28, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 575-602, ISSN: 1306-8075, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re’sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’xxnun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 1, Özel Sayı: Var, Sayfa: 2203-2222, ISSN: 2458-8202, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Rehinli Malın Konkordato Mühleti Içinde Paraya Çevrilmesi Yasağı (IIK m 295)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul hukuk mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mart, Dil: Türkçe, Cilt: 78, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 139-160, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Medeni Usûl Hukukunda Tanık Delilinden Vazgeçme

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, TAHİROĞLU FATİH, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 221-247, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Avukatın İstifasının Mevcut Davaya Etkileri

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Cilt: 65, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 3529-3538, ISSN: 1301-1308, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Birden Fazla Vekille Temsil Edilen Davalarda Tebligatın Yapılacağı Vekilin Belirlenmesine İlişkin Bazı Ölçütler (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/03/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/03/Sempozyum-Ozet-Bildiri-Kitabi-Son-23.03.2022.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Asgari Miktarı Tüketici Hakem Heyetinin Başvuru Sınırı İçinde Kalan Belirsiz Alacak Başvurusunun Tüketici Mahkemesinde Görülüp Görülemeyeceği Meselesi (THHY m. 22, I Hükmüyle İlgili Bazı Tespitler)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/04/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12846/640/Medeni%20Usul%20Hukukunun%20Güncel%20Sorunları%20Ulusal%20Sempozyumu%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edilmesi ve Sonuçları

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ASOS 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2021, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/05/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/05/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/05/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2021/asos7_hukuk_ozet_kitapcigi.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Arabuluculuk-Tahkim Yolu Üzerine Bazı Düşünceler

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi 2021, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/04/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 10/04/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/05/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://sempozyum.erbakan.edu.tr/depo/sem46/files/c61c4ff4b73d66dbaa8966fee6d46490.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Görevsizlik Kararının Dava Şartı Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri (Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olmadığı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu Mudur?)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 19/12/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/12/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 521-535, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Özel%20Hukuk%20Tam%20Metinler%20Kitabı.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Uluslararası

  Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, 2021., Etkinlik Başlangıç Tarihi: 05/09/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 06/09/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

 • (2020) Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: ON İKİ LEVHA YAYINCILIK, ISBN: 9786257899468, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: koroglu@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ofis Telefon Numarası: : +902163333444

Ofis Oda Numarası: : 264