Doç. Dr.
Anıl KÖROĞLU

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Anıl Köroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “Medenî Usûl Hukukunda Sürelere İlişkin Esaslar” isimli tez çalışmasıyla 2014 yılında; doktora eğitimini "Medenî Usûl Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası” isimli tez çalışmasıyla 2020 yılında tamamlamıştır. Alman Akademik Değişim Servisi'nin bursuyla 2016 ilâ 2017 yılları ile 2022 yılında Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında adil yargılanma hakkı çerçevesinde geçici hukukî korumalar konulu projede araştırmacı olarak yer almıştır. Doçentlik bilimsel eseri olarak hazırladığı "Tasarrufun İptali Davasında Nakden Tazmin" isimli kitabı 2022 yılında yayımlanan Köroğlu, 2023 yılında doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarını medenî usûl hukuku, icra hukuku, konkordato, tahkim, arabuluculuk, tebligat ve avukatlık hukuku alanında yoğunlaştıran Köroğlu, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Eğitim

2014 - 2020
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2014
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2020
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Sayı: 3, Sayfa: 61-76, ISSN: 2651-4141, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/71369/1079986 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Pay Sahibi Tarafından Açılan Sorumluluk Davasında Yargılama Giderlerinin Pay Sahibi ile Şirket Arasında Paylaştırılması (Medenî Usûl Hukuku Kapsamında Bir İnceleme)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 17, Sayfa: 355-382, ISSN: 2147-8376, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1844539 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Özel Okullar ile Özel Öğrenci Yurt ve Benzer Kurumların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi: İİK m. 362/a Hükmünün Değerlendirilmesi

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, KAPLAN MİKAİL BORA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 28, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1061-1082, ISSN: 1306-8075, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/56651/732241 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Tenkis Def'înin Yargılamada İleri Sürülmesi ve Sonuçları (Gizli İnşaî Hüküm Kavramı Üzerine Bazı Tespitler)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 28, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 575-602, ISSN: 1306-8075, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re’sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’xxnun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 1, Özel Sayı: Var, Sayfa: 2203-2222, ISSN: 2458-8202, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Rehinli Malın Konkordato Mühleti Içinde Paraya Çevrilmesi Yasağı (IIK m 295)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul hukuk mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mart, Dil: Türkçe, Cilt: 78, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 139-160, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Medeni Usûl Hukukunda Tanık Delilinden Vazgeçme

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, TAHİROĞLU FATİH, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 221-247, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Avukatın İstifasının Mevcut Davaya Etkileri

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Cilt: 65, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 3529-3538, ISSN: 1301-1308, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Alman Hukukunda Koruma Dilekçesi

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Etkinlik Adı: Hukukî Dinlenilme Hakkı Bağlamında İhtiyatî Tedbirler ve Koruma Dilekçesi Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/07/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Birden Fazla Vekille Temsil Edilen Davalarda Tebligatın Yapılacağı Vekilin Belirlenmesine İlişkin Bazı Ölçütler (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/03/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/03/Sempozyum-Ozet-Bildiri-Kitabi-Son-23.03.2022.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Asgari Miktarı Tüketici Hakem Heyetinin Başvuru Sınırı İçinde Kalan Belirsiz Alacak Başvurusunun Tüketici Mahkemesinde Görülüp Görülemeyeceği Meselesi (THHY m. 22, I Hükmüyle İlgili Bazı Tespitler)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/04/2022, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12846/640/Medeni%20Usul%20Hukukunun%20Güncel%20Sorunları%20Ulusal%20Sempozyumu%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Arabuluculuk-Tahkim Yolu Üzerine Bazı Düşünceler

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi 2021, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/04/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 10/04/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/05/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://sempozyum.erbakan.edu.tr/depo/sem46/files/c61c4ff4b73d66dbaa8966fee6d46490.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Görevsizlik Kararının Dava Şartı Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri (Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olmadığı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu Mudur?)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 19/12/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/12/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 521-535, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/hukuk/Özel%20Hukuk%20Tam%20Metinler%20Kitabı.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  Uluslararası

  Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edilmesi ve Sonuçları

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: ASOS 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2021, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 27/05/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/05/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/05/2021, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2021/asos7_hukuk_ozet_kitapcigi.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

 • TÜBİTAK Projesi

  (2022) Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi ve Mahkemelerin İş Yükünün Azaltılması İçin Korunma Dilekçesi Modelinin Oluşturulması

  Proje Durumu: Devam Ediyor, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı,

 • (2023) Arabuluculuğa İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Kroniği

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, DIRENİSA EFE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050515756, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2023) Yargıtay ve BAM Kararları Işığında İstihkak Davası (İİK m. 96-99)

  Yazarlar: ATALI MURAT, DIRENİSA EFE, KÖROĞLU ANIL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050517309, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2022) Tasarrufun İptali Davasında Nakden Tazmin (İİK m. 283/2)

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin Yayınları, ISBN: 978-605-05-1362-2, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2020) Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası

  Yazarlar: KÖROĞLU ANIL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: -, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: ON İKİ LEVHA YAYINCILIK, ISBN: 9786257899468, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: koroglu@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ofis Telefon Numarası: : +902163333444

Ofis Oda Numarası: : 264