Prof. Dr.
Mustafa Macit KENANOĞLU

Faculty of Law

SHORT CV

In 1990, he graduated from Ankara University Faculty of Law. In 1991, he completed his legal internship at the Ankara Bar Association and obtained his attorney's license. In 1993, he completed his master's degree at Marmara University. He completed his doctorate in public law at Marmara University in 2001 and became a doctor of public law. In the same period, he completed his doctorate in political science at Ankara University in 2002 and received the title of doctor of political science. He has held academic and administrative positions in various institutions and universities, including YÖK. Macit Kenanoğlu, who became an associate professor in 2006 and a professor in 2011, has been working as a faculty member at the Faculty of Law of the Turkish-German University since October 2020.

Education

1994 - 2001
Doktor

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
1994 - 2002
Doktor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)
1991 - 1993
Master

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1986 - 1990
Bachelor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2010
Dozent

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2008
Dozent

FATİH ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2006
Dozent
2002
Assistenzprofessor
1992
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HUKUK (YL) (TEZLİ)
1992
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • International

  (2021) "Osmanlı Kanunnameleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: TALİD, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1303-9369, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2011) Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1309-6834, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2008) “Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin  Eğitimi Üzerine”

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: TALİD, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1303-9369, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2008) “Merchants and the Jurisprudential Shift Hypothesis”

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Çizakca Murat, Index Type: AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Collection Turcica, Number of Authors: 2, Language: Englisch, Volume: 15, Special Issue: Not Exists, Page: 195-215, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2006) Religious Freedom, Multiculturalism, Islam (Cross- Reading Finland and Ireland)

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Turkish Journal of Islamic Studies, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1301-3289, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Buchkriterium,

  (2005) "İslam-Osmanlı Hukukunda Zımmiler"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: TALİD, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1303-9369, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2003) “Osmanlı Devletinin Gayrımüslim Teb'anın İdaresinde Kullandığı Bir Yöntem Olarak Ruhani İltizam Sistemi"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1309-6834, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  National

  (2016) Is Millet System a Reality or a Myth? The Legal Position of the Non- muslim Subjects and Their Religious Leaders

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1306-6889, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2008) 19. Yüzyıl Osmanlı Hukuk Sisteminde Gayrimüslim Cemaatlere Tanınan Adli Yetkiler ve Bakmaya Yetkili Olduğu Davalar

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1306-6889, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2006) Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin  Eğitimi Üzerine

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1306-6889, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2006) The Capitulations and The Ottoman Legal System

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 1306-6889, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Buchkriterium,

  (1992) 1983'den Sonra Seçim Mevzuatında yapılan Değişikliklere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, ISSN: 0378-2921, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Minorities in Islamic World/ İslam Dünyasında Azınlıklar

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Type: Volltextpapier, Event Name: The Ambivalence of Old and New Identities, Event Start Date: 01/05/2010, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  İslam Hukuku ve Birarada Yaşam-Osmanlı İstanbulu ve Gayrimüslimler/Islamic Law and Coexistence- Ottoman Istanbul and Nonmuslims

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Type: Volltextpapier, Event Name: Coexistence of Religious and Cultural Diversities, The Experience of Istanbul, Event Start Date: 15/04/2010, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  "Is Millet System a reality or a myth"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Event Name: Exploring Models for Peace by Re- exploring past: Diversity in the Ottoman Empire, Event Start Date: 23/03/2007, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  National

  “1858 Arazi Kanunnamesinin Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri (1858-1876)"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Event Name: Tanzimat Çağında Osmanlı Hukuku, Notlar 5, Event Start Date: 01/01/2005, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  “İstanbul’da Birlikte Yaşamın Hukuki Temeli"

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Event Name: İSTANBUL ŞEHİR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Event Start Date: 06/06/2003, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

 • (2006) Külliyat ı Kavanin

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Publisher: Türk Tarih Kurumu, ISBN: 975-16-1860-6,

  (2005) Osmanlı Ticaret Hukuku

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Publisher: Lotus, ISBN: 975-6665-22-X,

  (2005) Sağduyu

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Type: Enzyklopädie, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Publisher: Lotus, ISBN: 975-6665-21-1,

  (2004) Osmanlı Millet Sistemi

  Authors: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Publisher: Klasik, ISBN: 978-975-8740-49-9,

Administrative Duty

2011 30/12/9999

Dekan

HUKUK FAKÜLTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2011 30/12/9999

Enstitü Müdür Yardımcısı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2004 2008

Dekan Yardımcısı

Contact

Contact details

E-Mail: m.kenanoglu@tau.edu.tr

Alternative E-Mail: macit_kenanoglu@hotmail.com