Prof. Dr.
Mustafa Macit KENANOĞLU

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 1991 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını yaparak avukatlık ruhsatnamesini almıştır. 1993’te Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi bünyesinde sürdürdüğü kamu hukuku doktorasını, 2001 yılında tamamlayarak kamu hukuku doktoru olmuştur. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi’nde devam etmekte olduğu siyaset bilimi doktorasını da 2002 yılında tamamlayarak siyaset bilimi doktoru unvanını almıştır. YÖK dâhil çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde akademik ve idari görevler yapmıştır. 2006’da doçent, 2011’de profesör olan Macit Kenanoğlu, 2020 Ekim ayından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eğitim

1994 - 2001
Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
1994 - 2002
Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)
1991 - 1993
Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1986 - 1990
Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2010
Doçent

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2008
Doçent

FATİH ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2006
Doçent
2002
Yardımcı Doçent
1992
Araştırma Görevlisi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HUKUK (YL) (TEZLİ)
1992
Araştırma Görevlisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2021) "Osmanlı Kanunnameleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: TALİD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1303-9369, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2011) Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1309-6834, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) “Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin  Eğitimi Üzerine”

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: TALİD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1303-9369, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) “Merchants and the Jurisprudential Shift Hypothesis”

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Çizakca Murat, Endeks Türü: AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Collection Turcica, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Cilt: 15, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 195-215, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Religious Freedom, Multiculturalism, Islam (Cross- Reading Finland and Ireland)

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Turkish Journal of Islamic Studies, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1301-3289, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Kitap Kritiği,

  (2005) "İslam-Osmanlı Hukukunda Zımmiler"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: TALİD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1303-9369, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2003) “Osmanlı Devletinin Gayrımüslim Teb'anın İdaresinde Kullandığı Bir Yöntem Olarak Ruhani İltizam Sistemi"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1309-6834, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2016) Is Millet System a Reality or a Myth? The Legal Position of the Non- muslim Subjects and Their Religious Leaders

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-6889, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) 19. Yüzyıl Osmanlı Hukuk Sisteminde Gayrimüslim Cemaatlere Tanınan Adli Yetkiler ve Bakmaya Yetkili Olduğu Davalar

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-6889, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin  Eğitimi Üzerine

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-6889, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) The Capitulations and The Ottoman Legal System

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 1306-6889, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Kitap Kritiği,

  (1992) 1983'den Sonra Seçim Mevzuatında yapılan Değişikliklere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, ISSN: 0378-2921, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Minorities in Islamic World/ İslam Dünyasında Azınlıklar

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: The Ambivalence of Old and New Identities, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/05/2010, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  İslam Hukuku ve Birarada Yaşam-Osmanlı İstanbulu ve Gayrimüslimler/Islamic Law and Coexistence- Ottoman Istanbul and Nonmuslims

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Coexistence of Religious and Cultural Diversities, The Experience of Istanbul, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/04/2010, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  "Is Millet System a reality or a myth"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Etkinlik Adı: Exploring Models for Peace by Re- exploring past: Diversity in the Ottoman Empire, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/03/2007, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  Ulusal

  “1858 Arazi Kanunnamesinin Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri (1858-1876)"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Etkinlik Adı: Tanzimat Çağında Osmanlı Hukuku, Notlar 5, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/01/2005, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

  “İstanbul’da Birlikte Yaşamın Hukuki Temeli"

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Etkinlik Adı: İSTANBUL ŞEHİR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/06/2003, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı,

 • (2006) Külliyat ı Kavanin

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Yayıncı: Türk Tarih Kurumu, ISBN: 975-16-1860-6,

  (2005) Osmanlı Ticaret Hukuku

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Yayıncı: Lotus, ISBN: 975-6665-22-X,

  (2005) Sağduyu

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Tür: Ansiklopedi Maddesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Yayıncı: Lotus, ISBN: 975-6665-21-1,

  (2004) Osmanlı Millet Sistemi

  Yazarlar: KENANOĞLU MUSTAFA MACİT, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Yayıncı: Klasik, ISBN: 978-975-8740-49-9,

İdari Görevler

2011 30/12/9999

Dekan

HUKUK FAKÜLTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2011 30/12/9999

Enstitü Müdür Yardımcısı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2004 2008

Dekan Yardımcısı

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: m.kenanoglu@tau.edu.tr

Alternatif E-Posta: macit_kenanoglu@hotmail.com