Assoc. Prof. Dr.
Berke ÖZENÇ

Faculty of Law

SHORT CV

Berke Özenç is associate professor of public law at the Turkish-German University in Istanbul. He received his LLM from Istanbul University, which formed the basis for his book “European Convention on Human Rights and Freedom of Religion: Headscarf, Compulsory Religious-Education Lessons and Directorate of Religious Affairs Cases” (Kitap Yayınevi, 2006). Özenç obtained his PhD from Istanbul University on the topic "Origins of the Rule of Law and its Function at the Age of Globalization" in 2012. A revised version of his PhD was published by İletişim Yayınları, under the same title, in 2014. His new book, published recently by İletişim Yayınları, is “Guarding the Democracy and Constitution”. His research fields include state theory, human rights and Weimar Republic. He has published several articles on human rights in Turkish academic journals.

Education

2005 - 2012
Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2003 - 2005
Master

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1999 - 2003
Bachelor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2022
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2013
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2004
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2020) Anayasa Mahkemesi’nin Barış Bildirisi Kararı: İfade Özgürlüğü, Akademik Özgürlük ve Devlete Sadakat Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme

  Authors: ÖZENÇ BERKE, ERGÜN REYDA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Toplum ve Hekim, Number of Authors: 2, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 35, Issue: 6, Special Issue: Not Exists, Page: 419-455, ISSN: 1300-4387, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Saatli Bomba Senaryosu ve Geliştirilmiş Sorgu Teknikleri:İşkence Yasağının Mutlak Niteliği Işığında Bir Değerlendirme

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 8, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 201-215, ISSN: 2147-9305, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://jurix.com.tr/issue/1853 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 31, Issue: 141, Special Issue: Not Exists, ISSN: 1304-2408, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecinde Bir Dönüm Noktası Olarak 1946 Seçimleri

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2018) The Impact of the European Convention on Human Rights on the Legal Order of Turkey: Achievements and Problems

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Englisch, Volume: 2018, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 129-155, ISSN: 1303-6556, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2018) Yüksek Mahkeme’nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 73, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 545-575, ISSN: 0378-2921, Access Type: Printversion+Elektronisch, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2015) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Mekan Yasakları

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Volume: 72, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 87-134, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2008) AİHM ve Danıştay Kararlarının Ardından Zorunlu Din Dersleri Sorunu

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 66, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 191-226, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2006) Kadın Sünneti Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 64, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 145-167, ISSN: 1303-4375, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2004) Türkiye'nin Demokratikleşmesinde Öncelikler

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Public and Private International Law Bulletin, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 24, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, ISSN: 2651-5377, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

 • National

  Türkiye'de Anayasa Yargısının Gelişim ve Gerileyiş Süreci, 1924-2024

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: 1924-2024: Cumhuriyet Anayasacılığı, Event Start Date: 20/04/2024, Event End Date: 19/04/2024, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Hukuk Devleti ve Eşitlik

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: Eşit Vatandaşlık Sempozyumu, Event Start Date: 11/12/2023, Event End Date: 11/12/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  İki Muarızın Nihai Kapışması: Kelsen ve Schmitt'in Anayasanın Koruyucusu Polemiği

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: Bir 'Eleştirel' Hukukçu Olarak Carl Schmitt", Event Start Date: 09/12/2023, Event End Date: 09/12/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Tarihsel Açıdan Hukuk Devleti

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu, Event Start Date: 23/11/2023, Event End Date: 24/11/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Bir Niteliği Olarak Hukuk Devleti

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Anayasa Hukuku Tartışmaları, Event Start Date: 06/10/2023, Event End Date: 08/10/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  Demokrasi, Seçimler ve Eşit Yurttaşlık

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: Eşitlik Arayışı - Eşitlik ve Demokrasi - Çevrimiçi Buluşmalar, Event Start Date: 09/12/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Akademik İfadeler

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Konferansı, Event Start Date: 23/06/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Hukuk Devleti ve Demokrasi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Görüş ve Öneriler Sempozyumu, Event Start Date: 28/05/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye’de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Türkiye’de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma Hukukun Araçsallaştırılması – Belirsizleştirilmesi, Event Start Date: 12/11/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Türkiye'de Anayasanın Koruyucusu Kim? Kelsen ve Schmitt'in Tartışması Işığında Bir Değerlendirme

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Event Name: 100. Yılında Weimar Anayasası - Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz?, Event Start Date: 01/11/2019, Event End Date: 02/11/2019, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Dünyada ve Türkiye’de Anti-Terör, OHAL ve Sıkıyönetim Uygulamaları

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi, Event Start Date: 13/01/2017, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Olağanüstü Hal Uygulamaları

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Türk Ceza Hukuku Derneği, Pazartesi Forumları, Event Start Date: 07/11/2016, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Kant’ın Hukuki Düzeninin a priori İlkeleri: Yasa Önünde Eşit ve Özgür İktisadi Olarak Tabi ve Siyasi Olarak Pasif Yurttaş

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, Event Start Date: 26/11/2012, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  International

  Anayasa Mahkemesinin Tarihine ve İşlevine dair Post-Post Kemalist Bir Okuma Denemesi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Event Start Date: 26/10/2023, Event End Date: 27/10/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 29/10/2023, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: file:///C:/Users/Berke/Downloads/Kamu-Yonetimi-Kongresi-2023-Bildiri-Ozetleri-Kitabi.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  İnanç Özgürlüğünün Koruma Alanının Belirlenmesi Sorunu Açısından Anayasa Mahkemesinin Hüseyin El ve Nazlı Şirin Kararı

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Event Start Date: 24/05/2023, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 16/06/2023, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2023/asoshukuk9_ozet_kitapcigi.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Marx’ın Erken Dönem Eserlerinde Hukuk Yaklaşımının Dönüşümü

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Event Start Date: 25/10/2018, Event End Date: 27/10/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 12/10/2018, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Der Rechtsstaat in der Türkei – Aktuelle Probleme

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: Tagung ”Rechtsstaat und Strafrecht”, Event Start Date: 11/10/2018, Number of Authors: 1, Language: Deutsch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: GERMANY, City: Halle, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  The Impact of European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the Legal Order of Turkey

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Volltextpapier, Event Name: International Conference, The European Court of Human Rights in East-West Relations: Norms, Values and Legal Politics, Event Start Date: 18/05/2018, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: RUSSIAN FEDERATION, City: Moskova, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Usulü Kapsamında Oluşturduğu Toplanma Özgürlüğü İçtihadının Değerlendirilmesi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Event Start Date: 03/05/2018, Event End Date: 05/05/2019, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 09/05/2018, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://kayit.asoscongress.com/files/Hukuk_C396zet_KitapC3A7C4B1C49FC4B1.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  The State of Emergency Rule in Turkey and the Recent Case-Law of the Turkish Constitutional Court

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 3rd Annual CEENELS Conference - Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe, Event Start Date: 11/01/2018, Event End Date: 13/01/2018, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Published, Published Date: 10/01/2018, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://ceenels.org/ , Country: LITHUANIAN, City: Riga, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

 • (2024) Cumhuriyet'in 100. Yılında Anayasa Hukuku Tartışmaları

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Bir Niteliği Olarak Hukuk Devleti, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Fatmagül Yazıcı, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: 12 Levha, ISBN: 9786254327452, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2023) Türkisches Recht im Überblick

  Authors: ÖZENÇ BERKE, EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Chapter Name: Verfassungsrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 2, Editor: Zafer Zeytin, Language: Deutsch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak, Kelsen Schmitt'e Karşı

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Ünüvar, Kerem, Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: İletişim, ISBN: 9789750532931, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Görüş ve Öneriler

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Hukuk Devleti, Demokrasi ve Parlamentarizmin İlişkisi Üzerine, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Osmanoğlu, Ömer, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Demokrasiyi Güçlendirme Derneği Yayını, ISBN: 9786057159212, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Türkiye'de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma, Hukukun Araçsallaştırılması - Belirsizleştirilmesi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye'de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Didem Yılmaz, Uğur Orhan, Ece Göztepe, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: 12 Levha, ISBN: 9786254321894, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2021) Anayasanın Koruyucusu Kim Olmalı? Kelsen ile Schmitt'in Demokrasi ve Anayasa Yargısı Tartışması

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Oğuzhan Oruç, Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Filiz Yayınevi, ISBN: 9789753686273, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2021) Rechtsstaat und Strafrecht

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Aktuelle Probleme der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei: Eine Analyse der nach dem Putschversuch geänderten Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Henning Rosenau, Philip Kunig, Ali Kemal Yıldız, Language: Deutsch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Mohr Siebeck, ISBN: 978361597572, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2020) Hukuk Devleti Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Kerem Ünüvar, Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: İletişim, ISBN: 9789750514395, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2018) Liberté(s)! En Turquie ? En Méditerranée!

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: The State of Emergency Rule in Turkey and the Recent Case-Law of the Turkish Constitutional Court, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Mathieu Touzeil-Divina, Language: Englisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Editions L’Epitoge, ISBN: 979-10-92684-33-9, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  (2015) Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Marx, Hukuk Devletinin Kökenleri ve Liberal Hakların Sınırları, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Erdağı, Bora, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Notabene, ISBN: 9786059020619, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2014) Freedom of Religion and Belief in Turkey

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: The Religion Box on Identity Cards as a Means to Understand the Turkish Type of Secularism, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Özgür Heval Çınar, Mine Yıldırım, Language: Englisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 9781443860598, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2007) Erdoğan Teziç'e Armağan

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesi Çerçevesinde Başörtüsü Sorunu, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Köksal Bayraktar, Hamdi Yasaman, Ercüment Erdem, Işıl Karakaş, Anlam Altay, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Beta, ISBN: 978-975-8400-18-8, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2006) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Kitap, ISBN: 9756051140, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2004) Bülent Tanör Armağanı

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Chapter Name: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Çerçevesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Öget Öktem Tanör, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Legal, Page: 479-498, ISBN: 9758654616, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

 • National

  (2023) Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Authors: ÖZENÇ BERKE, Type: Zeitschrift, Index Type: TR DİZİN, Type: Zeitschrift, Duty: Redakteur, Number of Authors: 1, Start Date: 20/12/2001, Language: Türkisch, ISSN: 2687-3923, Publisher: Filiz, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

 • (2023) Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü

  Type: Çalışma Ödülü, Activity Detail: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Academic Titles: Dozent, Academic Unit: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI, Establishment: Türkiye Barolar Birliği, Workplace Type: Mesleki Dernekler, Country: TURKEY,

  (2004) Kapani-Savcı İnsan Hakları İnceleme Yarışması

  Type: Çalışma Ödülü, Activity Detail: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Establishment: Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, Workplace Type: Sivil Toplum Kuruluşu, Country: TURKEY,

  (2003) Türkiye’nin Demokratikleşmesinde Öncelikler, Bülent Tanör Makale Yarışması

  Type: Çalışma Ödülü, Activity Detail: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Establishment: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, Workplace Type: Sivil Toplum Kuruluşu, Country: TURKEY,

 • International

  Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul

  Index Type: TR DİZİN, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Deutsch, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  National

  Vira Verita

  Index Type: Endekste taranmıyor, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

  Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Duty: Asisstenzredakteur, Language: Türkisch, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

Administrative Duty

2018 30/12/9999

Bölüm Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Contact

Contact details

E-Mail: ozenc@tau.edu.tr


Office Phone Number: : +902163333438

Office Room Number: : 213