Doç. Dr.
Berke ÖZENÇ

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

1981 yılında İstanbul’da doğan Berke Özenç, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı ve 2004 yılında aynı üniversitenin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını yine İstanbul Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında tamamlayan Özenç, 2013 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaktadır. Özenç’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü (Kitap Yayınevi, 2006) isimli kitabının yanı sıra inanç, ifade ve toplanma özgürlüğüne, makul sürede yargılanma hakkına ve işkence yasağına dair akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Doktora çalışmaları kapsamında bir yıl Köln Üniversitesi’nde, doktora sonrası çalışmaları için ise bir yıl Hür Berlin Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Özenç’in Hukuk Devleti (2014) ve Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak (2022) başlıklı kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 2022 yılında doçent unvanını kazanan Berke Özenç, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği üyesidir ve devlet kuramı, insan hakları ve Weimar Cumhuriyeti alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim

2005 - 2012
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2003 - 2005
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1999 - 2003
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2022
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2013
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2004
Araştırma Görevlisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2020) Anayasa Mahkemesi’nin Barış Bildirisi Kararı: İfade Özgürlüğü, Akademik Özgürlük ve Devlete Sadakat Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, ERGÜN REYDA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Toplum ve Hekim, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 35, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 419-455, ISSN: 1300-4387, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Saatli Bomba Senaryosu ve Geliştirilmiş Sorgu Teknikleri:İşkence Yasağının Mutlak Niteliği Işığında Bir Değerlendirme

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 8, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 201-215, ISSN: 2147-9305, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://jurix.com.tr/issue/1853 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 31, Sayı: 141, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1304-2408, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecinde Bir Dönüm Noktası Olarak 1946 Seçimleri

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) The Impact of the European Convention on Human Rights on the Legal Order of Turkey: Achievements and Problems

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 2018, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 129-155, ISSN: 1303-6556, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Yüksek Mahkeme’nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 73, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 545-575, ISSN: 0378-2921, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2015) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Mekan Yasakları

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Cilt: 72, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 87-134, ISSN: 1303-4375, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) AİHM ve Danıştay Kararlarının Ardından Zorunlu Din Dersleri Sorunu

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 66, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 191-226, ISSN: 1303-4375, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Kadın Sünneti Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 64, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 145-167, ISSN: 1303-4375, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2004) Türkiye'nin Demokratikleşmesinde Öncelikler

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Public and Private International Law Bulletin, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 24, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2651-5377, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Türkiye'de Anayasa Yargısının Gelişim ve Gerileyiş Süreci, 1924-2024

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: 1924-2024: Cumhuriyet Anayasacılığı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/04/2024, Etkinlik Bitiş Tarihi: 19/04/2024, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Hukuk Devleti ve Eşitlik

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: Eşit Vatandaşlık Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/12/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/12/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  İki Muarızın Nihai Kapışması: Kelsen ve Schmitt'in Anayasanın Koruyucusu Polemiği

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: Bir 'Eleştirel' Hukukçu Olarak Carl Schmitt", Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/12/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 09/12/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Tarihsel Açıdan Hukuk Devleti

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/11/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/11/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Bir Niteliği Olarak Hukuk Devleti

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Anayasa Hukuku Tartışmaları, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/10/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 08/10/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  Demokrasi, Seçimler ve Eşit Yurttaşlık

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: Eşitlik Arayışı - Eşitlik ve Demokrasi - Çevrimiçi Buluşmalar, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/12/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Akademik İfadeler

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Hukuk Devleti ve Demokrasi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Görüş ve Öneriler Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 28/05/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye’de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Türkiye’de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma Hukukun Araçsallaştırılması – Belirsizleştirilmesi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/11/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Türkiye'de Anayasanın Koruyucusu Kim? Kelsen ve Schmitt'in Tartışması Işığında Bir Değerlendirme

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Etkinlik Adı: 100. Yılında Weimar Anayasası - Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz?, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Dünyada ve Türkiye’de Anti-Terör, OHAL ve Sıkıyönetim Uygulamaları

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/01/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Olağanüstü Hal Uygulamaları

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Türk Ceza Hukuku Derneği, Pazartesi Forumları, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 07/11/2016, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Kant’ın Hukuki Düzeninin a priori İlkeleri: Yasa Önünde Eşit ve Özgür İktisadi Olarak Tabi ve Siyasi Olarak Pasif Yurttaş

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/11/2012, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Uluslararası

  Anayasa Mahkemesinin Tarihine ve İşlevine dair Post-Post Kemalist Bir Okuma Denemesi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/10/2023, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/10/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 29/10/2023, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: file:///C:/Users/Berke/Downloads/Kamu-Yonetimi-Kongresi-2023-Bildiri-Ozetleri-Kitabi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  İnanç Özgürlüğünün Koruma Alanının Belirlenmesi Sorunu Açısından Anayasa Mahkemesinin Hüseyin El ve Nazlı Şirin Kararı

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 24/05/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 16/06/2023, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2023/asoshukuk9_ozet_kitapcigi.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Marx’ın Erken Dönem Eserlerinde Hukuk Yaklaşımının Dönüşümü

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/10/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 12/10/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Der Rechtsstaat in der Türkei – Aktuelle Probleme

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Tagung ”Rechtsstaat und Strafrecht”, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/10/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: ALMANYA, Şehir: Halle, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  The Impact of European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the Legal Order of Turkey

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: International Conference, The European Court of Human Rights in East-West Relations: Norms, Values and Legal Politics, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 18/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: RUSYA FEDERASYONU, Şehir: Moskova, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Usulü Kapsamında Oluşturduğu Toplanma Özgürlüğü İçtihadının Değerlendirilmesi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/05/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 05/05/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 09/05/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://kayit.asoscongress.com/files/Hukuk_C396zet_KitapC3A7C4B1C49FC4B1.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  The State of Emergency Rule in Turkey and the Recent Case-Law of the Turkish Constitutional Court

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 3rd Annual CEENELS Conference - Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/01/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/01/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 10/01/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://ceenels.org/ , Ülke: LİTVANYA, Şehir: Riga, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

 • (2024) Cumhuriyet'in 100. Yılında Anayasa Hukuku Tartışmaları

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Bir Niteliği Olarak Hukuk Devleti, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Fatmagül Yazıcı, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: 12 Levha, ISBN: 9786254327452, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2023) Türkisches Recht im Überblick

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, EGELİĞİ ÖMER EMRULLAH, Bölüm Adı: Verfassungsrecht, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: Zafer Zeytin, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak, Kelsen Schmitt'e Karşı

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Ünüvar, Kerem, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: İletişim, ISBN: 9789750532931, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Görüş ve Öneriler

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Hukuk Devleti, Demokrasi ve Parlamentarizmin İlişkisi Üzerine, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Osmanoğlu, Ömer, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Demokrasiyi Güçlendirme Derneği Yayını, ISBN: 9786057159212, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2022) Türkiye'de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma, Hukukun Araçsallaştırılması - Belirsizleştirilmesi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye'de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Didem Yılmaz, Uğur Orhan, Ece Göztepe, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: 12 Levha, ISBN: 9786254321894, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2021) Anayasanın Koruyucusu Kim Olmalı? Kelsen ile Schmitt'in Demokrasi ve Anayasa Yargısı Tartışması

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Oğuzhan Oruç, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Filiz Yayınevi, ISBN: 9789753686273, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2021) Rechtsstaat und Strafrecht

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Aktuelle Probleme der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei: Eine Analyse der nach dem Putschversuch geänderten Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Henning Rosenau, Philip Kunig, Ali Kemal Yıldız, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Mohr Siebeck, ISBN: 978361597572, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2020) Hukuk Devleti Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Kerem Ünüvar, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: İletişim, ISBN: 9789750514395, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2018) Liberté(s)! En Turquie ? En Méditerranée!

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: The State of Emergency Rule in Turkey and the Recent Case-Law of the Turkish Constitutional Court, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Mathieu Touzeil-Divina, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Editions L’Epitoge, ISBN: 979-10-92684-33-9, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  (2015) Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Marx, Hukuk Devletinin Kökenleri ve Liberal Hakların Sınırları, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Erdağı, Bora, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Notabene, ISBN: 9786059020619, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2014) Freedom of Religion and Belief in Turkey

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: The Religion Box on Identity Cards as a Means to Understand the Turkish Type of Secularism, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Özgür Heval Çınar, Mine Yıldırım, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 9781443860598, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku,

  (2007) Erdoğan Teziç'e Armağan

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesi Çerçevesinde Başörtüsü Sorunu, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Köksal Bayraktar, Hamdi Yasaman, Ercüment Erdem, Işıl Karakaş, Anlam Altay, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Beta, ISBN: 978-975-8400-18-8, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

  (2006) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Kitap, ISBN: 9756051140, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2004) Bülent Tanör Armağanı

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Bölüm Adı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Çerçevesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Öget Öktem Tanör, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Legal, Sayfa: 479-498, ISBN: 9758654616, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku,

 • Ulusal

  (2023) Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Yazarlar: ÖZENÇ BERKE, Tür: Dergi, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Dergi, Görev: Editör, Yazar Sayısı: 1, Başlangıç Tarihi: 20/12/2001, Dil: Türkçe, ISSN: 2687-3923, Yayıncı: Filiz, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

 • (2023) Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü

  Tür: Çalışma Ödülü, Faaliyet Detayı: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Ünvan: Doçent, Akademik Birim: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI, Kuruluş: Türkiye Barolar Birliği, İşyeri Türü: Mesleki Dernekler, Ülke: TÜRKİYE,

  (2004) Kapani-Savcı İnsan Hakları İnceleme Yarışması

  Tür: Çalışma Ödülü, Faaliyet Detayı: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Kuruluş: Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, İşyeri Türü: Sivil Toplum Kuruluşu, Ülke: TÜRKİYE,

  (2003) Türkiye’nin Demokratikleşmesinde Öncelikler, Bülent Tanör Makale Yarışması

  Tür: Çalışma Ödülü, Faaliyet Detayı: Yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü, Kuruluş: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İşyeri Türü: Sivil Toplum Kuruluşu, Ülke: TÜRKİYE,

 • Uluslararası

  Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul

  Endeks Türü: TR DİZİN, Görev: Yrd. Editör, Dil: Almanca, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Ulusal

  Vira Verita

  Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku,

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

  Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Görev: Yrd. Editör, Dil: Türkçe, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

İdari Görevler

2018 30/12/9999

Bölüm Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2015 30/12/9999

Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: ozenc@tau.edu.tr


Ofis Telefon Numarası: : +902163333438

Ofis Oda Numarası: : 213