Doç. Dr. (ÜAK)
Ayşe Elif POSOS DEVRANİ

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kısa Özgeçmiş

1980 doğumlu Doç. Dr. A. Elif Posos Devrani lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Posos Devrani, Bremen Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde Prof. Dr. Andreas Hepp ile medyatikleşme üzerine çalışmalar yaptı. DAAD doktora sonrası araştırma bursuyla gittiği Heidelberg Üniversitesi’nde “Göçmenlerin Yeni Medya Kullanımı” üzerine saha çalışmalarını gerçekleştirdi. 2015 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev alan Doç. Dr. Posos Devrani, kültürlerarası iletişim, yeni medya ve kurumsal iletişim alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim

2009 - 2015
Doktora

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI (DR)
1999 - 2005
Lisans

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Akademik Ünvanlar

2015
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2021) Gençler İçin 21. Yüzyıl Becerileri ve Dijitalleşen Dünyanın Gereklilikleri: Yeni Okuryazarlıklar

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Gençlik Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 24, Sayfa: 5-24, ISSN: 2147-8473, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/genclikarastirmalari/issue/64706/893488 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Yeni İletişim Teknolojileri>dijital iletişim,medya okuryazarlığı,dijital okuryazarlık, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Yeni Medya Araştırmalarında Yöntemler ve Araçlar Ne Kadar Yeni? Türkiye'deki Lisansüstü Tezlere Dair Bir Meta Analiz Çalışması

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, KESİCİ İPEK, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk İletişim, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: İngilizce, Cilt: 13, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 273-293, ISSN: 2148-2942, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/612535 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim Araştırmaları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Medyada “Öteki”nin Temsili: Etnik Komediler

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 926-949, Doi: 10.19145/e-gifder.321649, ISSN: 2146-3301, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dergipark.gov.tr/doi/10.19145/e-gifder.321649 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim Araştırmaları>Kültürlerarası İletişim, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2021) Twitter’ın Farklı İletişim Uygulamalarında Eşzamanlı Araçsallaşması: Covid-19 Pandemisinde Dr. Fahrettin Koca’nın Twitter Paylaşımlarının Analizi

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 17, Özel Sayı: Var, Sayfa: 3527-3546, Doi: 10.26466/opus.884602, ISSN: 2528-9527, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1593476 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>sosyal medya araştırmaları, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Yeni Medya Okuryazarlığının Eğitim Sistemindeki Yeri: İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yaklaşımı

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 23-38, ISSN: 2636-8471, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/egemiadergisi/issue/54110/670714 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim Araştırmaları>Dijital İletişim>medya okuryazarlığı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Stratejik Lider İletişimi ve Sosyal Medya: Türkiye’de Şirket Genel Müdürlerinin Twitter Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Var, Sayfa: 77-88, Doi: 10.31123/akil.454264, ISSN: 1304-3846, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dergipark.gov.tr/doi/10.31123/akil.454264 , Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>sosyal medya,kurumsal iletişim,stratejik iletişim yönetimi,halkla ilişkiler, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2012) Kitap Eleştirisi Frank Webster Theories of Information Society

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 95-100, ISSN: 2146-6181, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://asbd.atilim.edu.tr/shares/sbedergi/files/asbd2012_02_07_Devrani.pdf , Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları, Makale Türü: Kitap Kritiği,

 • Ulusal

  Dijital Çağda Ebeveynlerin Sosyal Medya Paylaşımları: Sharenting

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, KESİCİ İPEK, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalısmalar Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/09/2021, Yazar Sayısı: 2, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 08/09/2021, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 86-86, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Gaziantep, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları,

  Uluslararası

  Digital Classrooms in Turkey During The Covid-19 Pandemic

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, KESİCİ İPEK, DUMAN ADALET, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2020, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/12/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/12/2020, Yazar Sayısı: 3, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Sayfa: 358-359, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://dilet.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/DILET2020-Proceedings-Book.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>dijital eşitsizlik,

  Entegrasyon ve Medya: Alman Medyasında Türk Göçmenler

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk-Alman İlişkiler Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 31/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 02/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 25/10/2019, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 15-15, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://hukuk.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2019/11/Sempozyum-Program%C4%B1-2019.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kültürlerarası İletişim>göç,uyum,kültürlerarası iletişim,medya,

  Turkish senior citizens: Digital migrants or the new outsiders of a digitalized society?

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/06/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/06/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/06/2019, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 20-20, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://cicms2019.aegean.gr/assets/documents/CICMS%202019_Proceedings_FINAL.pdf , Ülke: YUNANİSTAN, Şehir: Midilli, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>medya okuryazarlığı,

  Media Literacy in Turkey: Different Generations and different Approaches

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 43rd International Academic Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/09/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/09/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 03/11/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 175-175, ISSN: 2336-5617, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=media-literacy-in-turkey-different-generations-and-different-approaches , Ülke: PORTEKİZ, Şehir: Lizbon, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>medya okuryazarlığı,

  Yeni Medya Okuryazarlığının Eğitim Sistemindeki Yeri: İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yaklaşımı

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 1. International CICMS (Cultural Informatics, Communication Media Studies) Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/05/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 04/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/11/2018, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 168-174, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Aydın, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>medya okuryazarlığı,yeni medya,yeni medya okuryazarlığı,

  Yeni Medya Okuryazarlığında Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Medya Kullanımında Haber Refleksi

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü Uluslararası Sempozyum, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 14/03/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/03/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 14/03/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: KKTC, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Medya Okuryazarlığı,

  Medyatikleşmenin Dünü ve Bugünü: Bir Literatür İncelemesi

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: IcoSresse, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/10/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/10/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/12/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 85-85, Erişim Türü: Basılı, Makale Linki: https://drive.google.com/file/d/1mcPKkulOdwovXXRKrtlG1toHRtUm220L/view , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Antalya, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Medyatikleşme,Medyatizasyon,

  motherslookingforadvice:Online Support and Information for Women in Early Motherhood

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/01/2017, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/01/2017, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 28/01/2017, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 83-83, Erişim Türü: Basılı, Makale Linki: http://iassr2.org/rs/12_ab.pdf , Ülke: İTALYA, Şehir: Catania, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları,

  Türkisch für Anfänger A TV Serie about Turkish Migrants Germany and Integration for Beginners

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Media.Bridge.Cultures Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/12/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/12/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 10/12/2015, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Makale Linki: http://mediacult2015.user.jacobs-university.de/book-of-abstracts/ , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları,

  Savaşta Fotoğraf Gazeteciliği ve Etik Yeni Medya Neler Değiştirdi

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/10/2015, Etkinlik Bitiş Tarihi: 27/10/2015, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 26/10/2016, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 151-161, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Çanakkale, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları,

  Sosyal Medya Türkiye deki Halkla İlişkiler Pratiklerini Nasıl Değiştirdi Halkla İlişkiler Alanında Çalışan Profesyonellerle Yapılan Anket Çalışması

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 08/05/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 09/05/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 27/10/2015, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 362-374, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://yenimedya.comu.edu.tr/uploads/2-uluslararasi-yenimedya.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Çanakkale, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler,

  The representation of PR in the educational sector in Turkey Differences between public and private primary schools

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: BCN Meeting PR #3 International PR Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/07/2013, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/07/2013, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: İSPANYA, Şehir: Barcelona, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim Araştırmaları,

 • (2022) Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Digitalizing Family: Digital Parenting during the Covid-19 Pandemic, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Bayrak Meydanoğlu, Ela Sibel; Zamantılı Nayır, Dilek; Klein, Müge; Öztürk, Rıza, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Peter Lang, Sayfa: 261-275, ISBN: 978-3-631-86406-7, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.peterlang.com/document/1257832, , Ülke: ALMANYA, Şehir: Berlin, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Kültürlerarası İletişim,

  (2021) Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Z Kuşağı ve Dijital Eşitsizlik: Pandemi Döneminde Eğitim, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Aydın Aslaner Duygu, Aslaner Ahmet Gökçe, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Kriter Yayınevi, Sayfa: 143-154, ISBN: 978-625-8012-11-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Kültürlerarası İletişim,

  (2020) İletişimciler Diyor Ki

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Covid-19 Pandemisinde Dijital Eşitsizliğin Eğitimdeki İzdüşümleri, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Özgür Seçim, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Literatürk, Sayfa: 161-180, ISBN: 9786057009111, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>dijital eşitsizlik,

  (2020) Kültürötesi İmgeler: Ulusötesi Avrupa Sinemasında Göç, Sürgün, Kimlik ve Aksan Tartışmaları

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Alman Sinemasının Eskimeyen Yan Karakteri: Türk Göçmenler, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Uğur Baloğlu, Yıldız Derya Birincioğlu, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Doruk Yayınları, Sayfa: 29-55, ISBN: 978-975-553-747-4, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kültürlerarası İletişim>İletişim Araştırmaları,

  (2020) Pandemide Dijital Sınıflar 2020 Mart-Haziran Dönemine Dair Bir Değerlendirme

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, KESİCİ İPEK, DUMAN ADALET, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Türk-Alman Üniversitesi, ISBN: 978-605-65842-4-4, Erişim Türü: Elektronik, Erişim Linki: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/ilt.tau/7079.pdf, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>uzaktan eğitim,dijital eşitsizlik,dijital yetkinlikler,

  (2020) Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak - III

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Ortak Kader (Common Fate): Kültürlerarasılık ve Kültürlerötesilikte Ortak Kader: Nesne ve Özne Olarak Göçmenler, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Behiç Alp Aytekin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Nobel Yayın, Sayfa: 105-114, ISBN: 9786254022654, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kültürlerarası İletişim>İletişim Araştırmaları,

  (2019) German-Turkish Relations Revisited:The European Dimension, Domestic and Foreign Politics and Transnational Dynamics

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Germany has “been there, done that”: Remembering the Engagement of Media in German Integration Strategies towards Turkish Immigrants and Beyond, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Ebru Turhan, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Nomos Verlag, Sayfa: 243-266, ISBN: 978-3-8487-5888-3, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748900191/german-turkish-relations-revisited, , Ülke: ALMANYA, Şehir: Baden-Baden, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kültürlerarası İletişim>İletişim Araştırmaları>kültürlerarası iletişim,entegrasyon,medya,Almanya-Türkiye İlişkileri,göç ve kültür,

  (2017) Deutsch Türkische Filmkultur im Migrationskontext

  Yazarlar: POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Bölüm Adı: Der Nationale Integrationsplan und Türkisch für Anfänger (2006–2008) Eine diskursanalytische Untersuchung, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Alkın Ömer, Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Springer Fachmedien Wiesbaden, Sayfa: 361-379, ISBN: 978-3-658-15351-9, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-15352-6, , Ülke: ALMANYA, Şehir: Wiesbaden, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kültürlerarası İletişim>İletişim Araştırmaları,

  (2015) Medyatikleşen Kültürler

  Yazarlar: BOZDAĞ BUCAK ÇİĞDEM, POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Dipnot Yayınları, ISBN: 978-605-4878-42-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim Araştırmaları>Dijital İletişim,

İdari Görevler

2021 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 2020

Anabilim Dalı Başkanı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Yönetim Kurulu Üyeliği

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2020 30/12/9999

Staj Komisyonu Üyeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2019 30/12/9999

Stratejik Planlama Ekibi

REKTÖRLÜK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 30/12/9999

Fakülte Kurulu Üyeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 2021

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2018 30/12/9999

Yönetim Kurulu Üyeliği

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Kalite Komisyonu Üyeliği

REKTÖRLÜK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Erasmus Seçim Komisyonu Üyeliği

REKTÖRLÜK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2017 30/12/9999

Eğitim Komisyonu Üyeliği

REKTÖRLÜK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 30/12/9999

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 2018

Dekan Yardımcısı

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 2017

Erasmus Koordinatörü

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
2016 2019

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

REKTÖRLÜK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: posos@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Fakülteler Binası 3. Kat

Ofis Telefon Numarası: : +902163333366

Dahili: : 3366

Ofis Oda Numarası: : 344