Asst. Prof. Dr.
Murat SARIKAYA

Faculty of Law

SHORT CV

Dr. Murat Sarıkaya works at the Faculty of Law, Department of Civil Law. He graduated from Istanbul University Faculty of Law in 2011. He completed his master's and doctoral studies at the Institute of Social Sciences at Istanbul University and presented his master's thesis on "Fundamental Breach of Contract under UN Sales Law" in 2013 and his doctoral thesis on "Interpretation of Contracts" in 2019. He conducted research activities in various institutions abroad and has academic studies in various areas of civil law.

Education

2013 - 2019
Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2013
Master

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Bachelor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Academic Titles

2023
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2020
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2022) Miras Payının Devrine Yönelik Sözleşmelerin Konu Unsuru Bakımından İncelenmesi

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: November, Language: Türkisch, Volume: 24, Issue: 2, Page: 805-832, ISSN: 1303-6963, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2681166 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2022) Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadına İlişkin Güncel Durumun Değerlendirilmesi: Çelişkili Yaklaşımlar ve Düzenleme Eksiklikleri Bakımından Çözüm Önerileri

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 9, Issue: 2, Page: 429-444, ISSN: 2147-9305, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Temel Alan>, Article Type: Originalartikel,

  (2021) Türk Medenî Kanunu’na Göre Vakıflarda Amacın Değiştirilmesi

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 12, Issue: 2, Page: 602-619, ISSN: 2146-1082, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1876585 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2020) İsviçre Borçlar Hukuku’nda Zamanaşımına İlişkin 1 Ocak 2020 Yürürlük Tarihli Değişiklikler ve Türk Hukuku Bakımından Düşündürdükleri: Özellikle Geç Ortaya Çıkan Bedensel Zararlarda Düzenleme İhtiyacı

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 26, Issue: 2, Page: 1203-1219, ISSN: 2529-0142, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1349756 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’xxnda Düzenlenen Tazminat Talepleri Üzerine İnceleme

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 59-90, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımında Taşınmaz Malikinin Tapu Sicilinden Anlaşılamaması Şartı

  Authors: SARIKAYA MURAT, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 14, Issue: 177-178, Special Issue: Not Exists, Page: 1165-1193, ISSN: 1304-7949, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Ulusal Mahkemelerimizin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Bağlamında Verdiği İlk Kararların İncelenmesi

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Yeni İçtihatlar: Ulusal, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları Sempozyumu, Event Start Date: 07/10/2022, Event End Date: 07/10/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 15/02/2023, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://nasamer.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2023/02/Mahkeme-Kararlari-Sempozyumu-Kitapcigi-Guncel-1.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  TBK m. 331 Çerçevesinde Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi: Hükmün Uygulama Alanı ve Uygulama Örnekleri

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Event Start Date: 27/05/2021, Event End Date: 29/05/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 09/07/2021, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://kongre.akademikiletisim.com/files/asos2021/asos7_hukuk_ozet_kitapcigi.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  Temel Hakların Yatay Etkisi Doktrini ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin Öncü Kararları Çerçevesinde Konuya Özel Hukuk Perspektifinden Kısa Bir Bakış

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri Uluslararası Konferansı, Event Start Date: 17/04/2021, Event End Date: 19/04/2021, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/05/2021, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  Türk Medenî Kanunu’na Göre Aile Konutuna İlişkin Tasarruflarda Özel Koruma Rejimi ve İlgili Tartışma Noktaları

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Event Start Date: 13/11/2020, Event End Date: 15/11/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 01/12/2020, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://www.ichus.org/wp-content/uploads/2021/06/Ozet-Kitabi-12.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  National

  Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinmesi Sorunu

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: Zusammenfassender Bericht, Event Name: Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Event Start Date: 10/02/2022, Event End Date: 13/02/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 22/03/2022, Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://hukuksempozyumu2022.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/03/Sempozyum-Ozet-Bildiri-Kitabi-Son-23.03.2022.pdf , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

 • (2023) İRTİFAK SÖZLEŞMESİ

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Filiz Kitabevi, ISBN: 978-975-368-841-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2019) SÖZLEŞMENİN YORUMU

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: FİLİZ KİTABEVİ, ISBN: 978-975-368-461-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2018) Medeni Hukuk’ta Olay Çözüm Tekniği

  Authors: AKKANAT HALİL, ÇEKİN MESUT SERDAR, SARIKAYA MURAT, Type: Lehrbuch, Number of Authors: 3, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Filiz Kitabevi, ISBN: 978-975-368-483-5, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2017) MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI CISG KAPSAMINDA SÖZLEŞMENİN ESASLI İHLALİ

  Authors: SARIKAYA MURAT, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: FİLİZ KİTABEVİ, ISBN: 978-975-368-443-9, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2016) Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG)

  Authors: SARIKAYA MURAT, Chapter Name: CISG Kapsamında Alıcının Bedelde İndirim Hakkı ve Türk Borçlar Kanunu İle Mukayesesi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Adalet, Page: 433-469, ISBN: 9786051468839, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

Contact

Contact details

E-Mail: sarikaya@tau.edu.tr