Dr. Öğr. Üyesi
Murat SARIKAYA

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Türk-Alman Üniversitesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Murat Sarıkaya, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayarak, 2013 yılında “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali” konulu yüksek lisans tezini, 2019 yılında ise “Sözleşmenin Yorumu” konulu doktora tezini sunmuştur. Yurtdışında da çeşitli kurumlarda araştırma faaliyeti yürüterek, medeni hukukun muhtelif alanlarında akademik çalışmalar ortaya koymuştur.

Eğitim

2013 - 2019
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (DR)
2011 - 2013
Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR.

Akademik Ünvanlar

2020
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2012
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Miras Payının Devrine Yönelik Sözleşmelerin Konu Unsuru Bakımından İncelenmesi

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Cilt: 24, Sayı: 2, Sayfa: 805-832, ISSN: 1303-6963, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2681166 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadına İlişkin Güncel Durumun Değerlendirilmesi: Çelişkili Yaklaşımlar ve Düzenleme Eksiklikleri Bakımından Çözüm Önerileri

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 9, Sayı: 2, Sayfa: 429-444, ISSN: 2147-9305, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Temel Alan>, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Türk Medenî Kanunu’na Göre Vakıflarda Amacın Değiştirilmesi

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 602-619, ISSN: 2146-1082, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1876585 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) İsviçre Borçlar Hukuku’nda Zamanaşımına İlişkin 1 Ocak 2020 Yürürlük Tarihli Değişiklikler ve Türk Hukuku Bakımından Düşündürdükleri: Özellikle Geç Ortaya Çıkan Bedensel Zararlarda Düzenleme İhtiyacı

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 26, Sayı: 2, Sayfa: 1203-1219, ISSN: 2529-0142, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1349756 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’xxnda Düzenlenen Tazminat Talepleri Üzerine İnceleme

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 59-90, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımında Taşınmaz Malikinin Tapu Sicilinden Anlaşılamaması Şartı

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 14, Sayı: 177-178, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1165-1193, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • (2019) SÖZLEŞMENİN YORUMU

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: FİLİZ KİTABEVİ, ISBN: 978-975-368-461-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2018) Medeni Hukuk’ta Olay Çözüm Tekniği

  Yazarlar: AKKANAT HALİL, ÇEKİN MESUT SERDAR, SARIKAYA MURAT, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Filiz Kitabevi, ISBN: 978-975-368-483-5, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2017) MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI CISG KAPSAMINDA SÖZLEŞMENİN ESASLI İHLALİ

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: FİLİZ KİTABEVİ, ISBN: 978-975-368-443-9, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

  (2016) Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG)

  Yazarlar: SARIKAYA MURAT, Bölüm Adı: CISG Kapsamında Alıcının Bedelde İndirim Hakkı ve Türk Borçlar Kanunu İle Mukayesesi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Adalet, Sayfa: 433-469, ISBN: 9786051468839, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: sarikaya@tau.edu.tr