Prof. Dr.
Vural SEVEN

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

1966 yılında Kahramanmaraş/Afşin’de doğan Prof. Dr. Vural Seven, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış ve aynı yıl İzmir Barosu’nda avukatlık stajını da tamamlamıştır. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Seven, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır. 1997 Haziran – 1998 Ağustos tarihleri arasında Almanya, Münster- Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapan Seven, 2001 yılında “Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluğu” konulu doktora tezi ile “Hukuk Doktoru” unvanını kazanmıştır ve aynı sene Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ve Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır. Seven 2013 yılında “Taşıma Hukukunda Gönderilenin Hukukî Durumu” konulu doçentlik tezi ile “Ticaret Hukuku Doçenti” unvanı almıştır. Prof. Dr. Vural Seven uzmanlığı gereği birçok uyuşmazlıkta görev almış, çeşitli yerlerde konferanslar vermiştir. Özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Akademisi tarafından hâkimler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde dersler vermiştir. Seven, kuruluşundan bu yana Sigorta Tahkim Komisyonu’nda itiraz hakemi olarak birçok uyuşmazlıkta görev almıştır ve halen Sigorta Tahkim Komisyonu’nda itiraz hakemi olarak görev yapmaktadır. Seven, Sigorta Tahkim Komisyonu haricinde başkaca kurumsal ve ad hoc tahkim süreçlerinde de hakem olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Vural Seven’in Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak üzere Ticaret Hukuku’nun tüm alanlarında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kendisinin temel çalışma alanları; Ticaret Hukuku kapsamında özellikle Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Sigorta Hukuku’dur. Bu alanlar yanında Seven, Kooperatifler Hukuku, Sermaye Piyasası ve Borsa Hukuku konuları ile de yakından ilgilenmektedir. Ayrıca Seven’in Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için hazırlamış olduğu “Sigorta Hukuku” dersleri TRT 4’te yayımlanmıştır. Seven, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başta Ticaret Hukuku’nun değişik alanları olmak üzere yedi kitabı, değişik konularda otuzun üzerinde makalesi bulunmaktadır ve Almanca bilmektedir. Detaylı Bilgi: http://ozekesseven.com/dt_team/vural-seven/

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2023) Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında DASK’a Açılacak Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartının Değerlendirilmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Lexpera Blog, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, ISSN: -, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://blog.lexpera.com.tr/afet-sigortalari-kanunu-kapsaminda-daska-acilacak-davalarda-zorunlu-arabuluculuk-dava-sartinin-degerlendirilmesi/ , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2023) Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Hukuki Durumu ve Sözleşme Sonrası Bilgilendirme Yükümlülüğü

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Lexpera Blog, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, ISSN: -, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://blog.lexpera.com.tr/dogal-afet-sigortalari-kurumunun-hukuki-durumu-ve-sozlesme-sonrasi-bilgilendirme-yukumlulugu/ , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Mahkemeye-Tahkime Başvurmadan Önce Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğunda Sunulacak Belgelerin (Özellikle Sağlık Kurulu Raporu) Dava Şartı ve Temerrüt ile İlişkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Sayfa: 142-164, Doi: 10.32957/hacettepehdf.1187129, ISSN: 2146-1708, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepehdf/issue/73298/1187129 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Türk Ticaret Kanunu'nun 1427. Maddesinin 3. Fıkrası Kapsamında Sigortacıdan Talep Edilen Avans Ödemesinin Hukuki Niteliği

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: İzmir Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 87, Sayı: 2, Sayfa: 419-439, ISSN: 1305-757X, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Kambiyo Senetlerinin Zıyaı Halinde İptal Talebi Nedeniyle Verilen Ödeme Yasağı Kararı ile İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar

  Yazarlar: SEVEN VURAL, YILMAZ GÜLŞAH, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 34, Sayı: 158, Sayfa: 257-286, ISSN: 1304-2408, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2022-158-2027 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Blablacar Platformu Aracılığıyla Yapılan Taşımaların Hukuki̇ Ni̇teli̇ği̇ (Hatır Taşıması Ve Otostop Karşılaştırması)

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Öksüzoğlu Tuğba Hilal, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 2, Sayfa: 25-76, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1481174 , Alan Bilgisi: Temel Alan>>Taşıma hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Taşıma Hukukunda Riziko Alanı İlkesi Bağlamında Nötr Alan ve COVID-19’un Nötr Alan Olarak Değerlendirilmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, OYAL AHMET BATUHAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul hukuk mecmuası, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 78, Sayı: 2, Sayfa: 611-655, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1351685 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Taşıma Hukuku,Riziko alanı,Riziko alanı ilkesi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Türk Şirketler Hukuku’nda CEO’nun (Chief Executive Officers) Hukuki Açıdan Konumu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: BUSINESS Türkiye, Yazar Sayısı: 1, Ay: Şubat, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 28-28, ISSN: 2651-5253, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2019) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuata Göre Türk Lirası İle Ödeme Yükümlülüğü Bulunan Sözleşmelerin İncelenmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: FRANCHISE MARKET TÜRKİYE, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 6, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 96-99, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2018) Sigorta Şirketleriyle Yaşanan Uyuşmazlıklarda Alternatif Bir Çözüm Yöntemi Sigorta Tahkim Komisyonu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: FRANCHISE MARKET TÜRKİYE, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Sayı: 5, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 30-30, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2018) Taşıma Hukukunda Gönderilenin Aktif Taraf Sıfatı

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 13, Sayı: 169-170, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 9-29, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Franchise Verenin Franchise Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Franchise Market Türkiye, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 116-117, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2018) Mahkemeye-Tahkime Başvurmadan Önce Sigorta Şirketine Basvurma Zorunlulugu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İZMİR BAROSU DERGİSİ, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 83, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 95-129, ISSN: 1305-757X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://ozekesseven.com/wp-content/uploads/2020/02/Mahkemeye-Tahkime-Başvurmadan-Önce-Sigorta-Şirketine-Basvurma-Zorunlulugu.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2018) Franchise Alanın Franchise Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Franchise Market Türkiye, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 54-55, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2018) Franchise Sözleşmesi Hükümlerinin Genel İşlem Şartları Kapsamında Değerlendirilmesi II

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Franchise Market Türkiye, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 58-59, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2017) Sigorta Güvence Hesabı’nın Kapsamı ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayı: 157-158, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 31-62, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Hukuki Durumu ve Denetimi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 12, Sayfa: 135-144, ISSN: 1304-7949, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.jurix.com.tr/article/9771 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Franchise Sözleşmesi Hükümlerinin Genel İşlem Şartları Kapsamında Değerlendirilmesi I

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Franchise Market Türkiye, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 20-21, ISSN: 2587-227, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Kısa Makale,

  (2017) Karar İncelemesi - Kaldıraçlı Alım Satım (Forex) İşlemlerinde Görev Sorunu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İZMİR BAROSU DERGİSİ, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 82, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 199-219, ISSN: 1305-757X, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Kambiyo Senetlerinde Alonj

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İZMİR BAROSU DERGİSİ, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 82, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 55-77, ISSN: 1305-757X, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.izmirbarosu.org.tr/Yayin/840/sayi-2017-1 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2011) 6102 s Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Deniz Ticaretine İlişkin Beşinci Kitabı Hakkında Genel Değerlendirme

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Deniz Endüstri Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Nisan, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 17, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 72-73, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2011) 6102 s Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Deniz Ticaretine İlişkin Beşinci Kitabı Hakkında Genel Değerlendirme

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Deniz Endüstri Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Şubat, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 16, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 70-71, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2010) Kambiyo Senetlerine Poliçe Bono ve Çek Dayanan İhtiyati Haciz Taleplerinde İhbar Mecburiyeti TTK m 635

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1899-1908, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) İflasın Ertelenmesi Kararının Kambiyo Senedi Hamilinin Müracaat Hakkına Etkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 419-424, ISSN: 9786054144853, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) 31 12 2008 Tarihi Sonrasında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna Uygulanacak Olan Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: http://www.turkhukuksitesi.com/makale_962.htm, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 0-0, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) 5838 S Kanun un Çek Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: İzmir Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 97-111, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) İflasın Ertelenmesi Kararının Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Doğan Şikayet Hakkına Etkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 7, Sayı: 73, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 87-94, ISSN: 1303-9210, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Kara Taşımalarında TTK ve CMR Alt Müteakip Taşıyıcıların Yükle İlgililere Karşı Sorumluluğunun Hukukî Temeli

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Haluk Konuralp Anısına Armağan, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 871-899, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Karar İncelemesi Hava Yolu Taşımalarında Kayıtlı Bagajın Zıyaa Uğramasından Doğan Tazminat Sorumluluğunun Sınırı Yük ve Bagaj Ayrımı

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1379-1394, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Sigorta Priminin Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra Tahsil Edilmesinin Sonuçları

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: DEÜHFD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 11, Sayı: 0, Özel Sayı: Var, Sayfa: 1267-1278, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Yeni Çek Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Mevcut Duruma Etkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: http://hukukmerkezi.org/tr/haberler/hmden-haberler/134-cek-kanunu-deerlendrmes.html, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 0-0, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Çek Keşidecisinin TTK m 711 3 e Göre Verdiği Ödemeden Men Talimatının Hukuki Niteliği ve Ceza Kovuşturmasına Etkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 70, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 284-301, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2007) Konişmentonun Zıyaı Halinde Alınabilecek Önleyici İhtiyati Tedbirler

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN Armağanı, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 761-782, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Karar İncelemesi Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 80, Sayı: 0, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 2455-2470, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Karayoluyla Yapılan Uluslararası Taşımalarda Ödeme Karşılığında Teslim Şartlı Taşıma

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: LEGAL Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Kasım, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 47, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 3363-3375, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: LEGAL Hukuk Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Şubat, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 38, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 447-460, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2006) Denizlerimizde Kılavuz Alma Zorunluluğuna Uymamanın Hukuki ve Cezai Sonuçları

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 79, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 59-69, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2005) Alacağı Gemi İpoteği İle Teminat Altına Alınmış Olan Alacaklının İhtiyati Haciz Talep Edememesi Sorunu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: DEÜHFD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 7, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 213-236, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2005) Taşıma Hukukunda Taşıyıcının Kusur Derecesine Bağlanan Sonuçlardan Kaynaklanan İspat Sorunları

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: LEGAL Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 51-88, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2003) Hamiline Yazılı Çekte Ciranta Tarafından Konan Bedeli Teminattır Kaydının Hukuki Sonucu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Endeks Türü: Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz), Tür: people.with_referee, Dergi Adı: DEÜHFD, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 5, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 143-158, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (1996) Kıymetli Evrakın Zıyaı Halinde Uygulanabilecek Önleyici Tedbirler

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Hakemsiz, Dergi Adı: İzmir Barosu Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 0, Sayı: 4, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 8-22, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun Hukuki Durumu ve Güncel Sorunlar

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 20/10/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Sigorta Hukuku,

  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: İstanbul Barosu-Deprem ve Hukuk Seminerleri 2-Zorunlu ve İhtiyari Deprem Sigortaları, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/09/2023, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Sigorta Hukuku,

  Kambiyo Senetlerinde Alonj

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: İzmir Barosu Yargı Kararları Işığında Kambiyo Senetlerine İlişkin Sorunlar Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Anayasa Mahkemesi’nin 17.07.2020 Tarih ve 2019/40 E., 2020/40 K. Sayılı Kararı’nın Sigorta Hukuku Bakımından Sonuçları

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemlerine Eğitim Semineri, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/11/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Sigorta Hukuku,

  Taşıyanın Konteyner Demurajına Dayanan Alacağının Belirlenmesinde Piyasa Rayicine Dayalı Denetime Dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil Anısına Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 25/09/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Uluslararası

  Zorunlu Trafik Sigortasında Esas Alınacak Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Değerlendirme

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: BEDENSEL ZARARL ARDAN DOLAYI HUKUKİ SORUMLULUK, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 01/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/03/2020, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 349-369, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

 • (2022) Yargıtay Kararlarında Sigorta Tahkimi

  Yazarlar: AKKANAT HALİL, ATALI MURAT, SEVEN VURAL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin, ISBN: 9786050511390, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Sigorta Hukuku,Sigorta Tahkim Merkezi,Yargıtay Kararları,

  (2021) Sermaye Şirketlerinde Sorumluluk Davası (TTK m. 549 vd.)

  Yazarlar: SEVEN VURAL, ÖZEKES MUHAMMET, MERİÇ NEDİM, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 3, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Oniki Levha, ISBN: 9786257528870, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2020) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Bölüm Adı: Karar İncelemesi: Gemi Kazası Sonucu Yaralanan Yolcuya Karşı Sorumlu Olan Kişilerin Tespiti ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Memiş Tekin, Şimşek Bahar, Şener Selin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: On İki Levha, Sayfa: 547-569, ISBN: 978-625-7899-85-7, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Deniz Hukuku,

  (2019) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

  Yazarlar: ÖZEKES MUHAMMET, ATALI MURAT, EKMEKÇİ ÖMER, SEVEN VURAL, Bölüm Adı: Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Yazar Sayısı: 4, Editör: Oniki Levha Yayıncılık, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Oniki Levha Yayıncılık, Sayfa: 285-397, ISBN: 9789752449510, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

  (2019) Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Taşınır (Varlık) Rehni

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Vural Seven, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Filiz Kitapevi, ISBN: 978-975-368-544-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2011) 6102 Sayılı TTK Hükümleriyle Birlikte Taşıma Hukukunda Gönderilen

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2010) Taşıma Hukuku

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Ders Kitabı, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  (2003) Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Yük Zıya ve Hasarından Doğan Sorumluluğu

  Yazarlar: SEVEN VURAL, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Yetkin, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: seven@tau.edu.tr