Prof. Dr.
İrfan AKIN

Fakultät für Rechtswissenschaft

Privatrecht

Lebenslauf

İrfan Akın, der als Prof. Dr. an der Juristischen Fakultät der Türkisch-Deutschen Universität tätig ist, absolvierte sein Studium an der Juristischen Fakultät der Ankara Universität zwischen 1994 und 1998. Akın, der für sein Masterstudium nach Deutschland ging, erhielt seinen Masterabschluss 2002 von der Universität zu Köln mit einer Arbeit zum Thema "Sonderprüfung bei Kommanditgesellschaften mit in Aktien zerlegtem Kapital". Im Anschluss an seinen Masterabschluss wurde er in das Promotionsprogramm derselben Universität aufgenommen und begann 2002 sein Promotionsstudium. Im Jahr 2006 verteidigte er seine Thesis "Corporate Governance und Vorstandsvergütung" und wurde an der Universität zu Köln promoviert. Seit 2011 arbeitet er am Lehrstuhl für Handelsrecht der Türkisch-Deutschen Universität. Er spricht fließend Deutsch und Englisch.

Ausbildung

2002 - 2006
Doktor

Universitaet zu Köln

2001 - 2002
Master

Universitaet zu Köln

1994 - 1998
Bachelor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ,

Akademischer Titel

2023
Professor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2018
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2011
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2006
Assistenzprofessor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Akademische Studien

 • National

  (2022) Dijital Gelişmelerin Şirketler Hukuku Üzerindeki Etkisi

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juni, Sprache: Türkisch, Band: 4, Ausgabe: 1, Seite: 3-26, ISSN: 2687-3923, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk Ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Autor: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 2, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Band: 26, Ausgabe: 3, Seite: 61-76, ISSN: 2651-4141, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2022) Paris İklim Anlaşması Kapsamında Teknoloji Transferi ve Fikri Mülkiyet Hakları

  Autor: AKIN İRFAN, KAYA ESRA BAHAR, Yazıcı Tuğba Duygu, Çakman Adem, Indextyp: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Anzahl der Autoren: 4, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Band: 18, Ausgabe: 63, Seite: 3-29, ISSN: 1305-774X, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Telif Hakları ve Kelepçeleme Sözleşmeleri

  Autor: AKIN İRFAN, KAYAÖZÜ ZEHRA BÜŞRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 2, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, ISSN: 2687-3923, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>fikri mülkiyet, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2013) Acentenin Denkleştirme Hakkı ve Alman Hukukundaki Yeni Gelişmeler

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2013) Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2013) TTK m 208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2010) Google Kitap Arama Servisi ve Telif Hakları

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2009) Adwords Reklam Sistemi

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2008) Enerji Direktiflerinde Ayrışma

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Oktober, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2008) Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi

  Autor: AKIN İRFAN, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

 • International

  Determınatıon Of Rıght Ownershıp In Bearer Share Shares

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: IV. Hagıa Sophıa Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Studıes, Startdatum der Veranstaltung: 11/02/2022, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Englisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Bir Projenin Düşündürdükleri,

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: FDI Conference 2018 İTÜ İşletme Fakültesi., Startdatum der Veranstaltung: 17/05/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>doğrudan yatırım,

  2015/2366/EC sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi'nin Ödeme Sistemlerine İlişkin Düzenlemelere Getirdiği Yenilikler

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Alanya 3-5 Mayıs 2018., Startdatum der Veranstaltung: 03/05/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>ödeme hizmetleri,

  Übergangskontrolle Von Inhaberaktien

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018 Mardin., Startdatum der Veranstaltung: 09/03/2018, Enddatum der Veranstaltung: 11/03/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: Mardin, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Hamiline yazılı hisse senedi,

  Das türkische Konzernrecht 14 15 Kasım 2014

  Autor: AKIN İRFAN, Type: , Veranstaltungsname: Türk Alman Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 14/11/2014, Enddatum der Veranstaltung: 15/11/2014, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Deutsch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  National

  Şirket değerleme yöntemlerinin çıkma, çıkarılma ve fesih davalarına etkisi

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019., Startdatum der Veranstaltung: 15/11/2019, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>şirket feshi,

  Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum, Startdatum der Veranstaltung: 10/05/2012, Enddatum der Veranstaltung: 12/05/2012, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Google Kitap Arama Servisi Örneği ve Telif Hakları

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 02/06/2010, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Çevrimiçi İzinsiz Kitap Yayıncılığı

  Autor: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Bilişim Hukuku Paneli, Startdatum der Veranstaltung: 07/05/2010, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

 • (2023) Türkisches Recht im Überblick – Türk Hukukuna Giriş

  Autor: AKIN İRFAN, Kapitelname: Gesellschaftsrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: Zafer Zeytin, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2022) Dijital Telif Hukuku

  Autor: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Seçkin, ISBN: 978-975-02-8166-2, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2020) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU SEMPOZYUMU II VE MAKALELER - YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI MERHUM MEHMET KILIÇ'A ARMAĞAN

  Autor: AKIN İRFAN, Kapitelname: Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: oniki levha, ISBN: 978-625-7899-85-7, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>anonim şirketler,

  (2014) Şirketler topluluğu sorumluluk hukuku

  Autor: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: seçkin, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  (2006) Corporate Governance Vorstandsvergütung

  Autor: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Deutsch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Shaker Verlag, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

Administrative Aufgaben

2013 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Kontakt

Kontaktinformationen

E-Mail: akin@tau.edu.tr