Prof. Dr.
İrfan AKIN

Faculty of Law

SHORT CV

İrfan Akın, who is working as a Prof. Dr. at the Turkish-German University Faculty of Law, Department of Commercial Law, completed his undergraduate education at Ankara University Faculty of Law between 1994-1998. Akın, who went to Germany for his master's education, received his master's degree from Universität zu Cologne in 2002 with his thesis titled "Special Audit in Limited Partnerships With Capital Divided into Shares". Following his master's degree, he was accepted to the doctoral program of the same university and started his doctoral studies in 2002. In 2006, he defended his thesis "Corporate Governance und Vorstandsvergütung" and received his doctorate from Universität zu Köln. Since 2011, he has been working at the Commercial Law Department of the Turkish-German University Faculty of Law. He speaks advanced German and English.

Education

2002 - 2006
Doktor

Universitaet zu Köln

2001 - 2002
Master

Universitaet zu Köln

1994 - 1998
Bachelor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ,

Academic Titles

2023
Professor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2018
Dozent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2011
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2006
Assistenzprofessor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2022) Dijital Gelişmelerin Şirketler Hukuku Üzerindeki Etkisi

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 4, Issue: 1, Page: 3-26, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk Ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Authors: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 26, Issue: 3, Page: 61-76, ISSN: 2651-4141, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2022) Paris İklim Anlaşması Kapsamında Teknoloji Transferi ve Fikri Mülkiyet Hakları

  Authors: AKIN İRFAN, KAYA ESRA BAHAR, Yazıcı Tuğba Duygu, Çakman Adem, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Number of Authors: 4, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 18, Issue: 63, Page: 3-29, ISSN: 1305-774X, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Telif Hakları ve Kelepçeleme Sözleşmeleri

  Authors: AKIN İRFAN, KAYAÖZÜ ZEHRA BÜŞRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>fikri mülkiyet, Article Type: Originalartikel,

  (2013) Acentenin Denkleştirme Hakkı ve Alman Hukukundaki Yeni Gelişmeler

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2013) Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2013) TTK m 208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2010) Google Kitap Arama Servisi ve Telif Hakları

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2009) Adwords Reklam Sistemi

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2008) Enerji Direktiflerinde Ayrışma

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Oktober, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

  (2008) Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi

  Authors: AKIN İRFAN, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

 • International

  Determınatıon Of Rıght Ownershıp In Bearer Share Shares

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: IV. Hagıa Sophıa Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Studıes, Event Start Date: 11/02/2022, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Bir Projenin Düşündürdükleri,

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: FDI Conference 2018 İTÜ İşletme Fakültesi., Event Start Date: 17/05/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>doğrudan yatırım,

  2015/2366/EC sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi'nin Ödeme Sistemlerine İlişkin Düzenlemelere Getirdiği Yenilikler

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Alanya 3-5 Mayıs 2018., Event Start Date: 03/05/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>ödeme hizmetleri,

  Übergangskontrolle Von Inhaberaktien

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018 Mardin., Event Start Date: 09/03/2018, Event End Date: 11/03/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: Mardin, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Hamiline yazılı hisse senedi,

  Das türkische Konzernrecht 14 15 Kasım 2014

  Authors: AKIN İRFAN, Type: , Event Name: Türk Alman Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu, Event Start Date: 14/11/2014, Event End Date: 15/11/2014, Number of Authors: 1, Language: Deutsch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  National

  Şirket değerleme yöntemlerinin çıkma, çıkarılma ve fesih davalarına etkisi

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019., Event Start Date: 15/11/2019, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>şirket feshi,

  Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum, Event Start Date: 10/05/2012, Event End Date: 12/05/2012, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Google Kitap Arama Servisi Örneği ve Telif Hakları

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, Event Start Date: 02/06/2010, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Çevrimiçi İzinsiz Kitap Yayıncılığı

  Authors: AKIN İRFAN, Type: Volltextpapier, Event Name: Bilişim Hukuku Paneli, Event Start Date: 07/05/2010, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

 • (2023) Türkisches Recht im Überblick – Türk Hukukuna Giriş

  Authors: AKIN İRFAN, Chapter Name: Gesellschaftsrecht, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Zafer Zeytin, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2022) Dijital Telif Hukuku

  Authors: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Seçkin, ISBN: 978-975-02-8166-2, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2020) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU SEMPOZYUMU II VE MAKALELER - YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI MERHUM MEHMET KILIÇ'A ARMAĞAN

  Authors: AKIN İRFAN, Chapter Name: Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: oniki levha, ISBN: 978-625-7899-85-7, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>anonim şirketler,

  (2014) Şirketler topluluğu sorumluluk hukuku

  Authors: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: seçkin, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  (2006) Corporate Governance Vorstandsvergütung

  Authors: AKIN İRFAN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Deutsch, Contribution Level: Alles, Publisher: Shaker Verlag, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

Administrative Duty

2013 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Contact

Contact details

E-Mail: akin@tau.edu.tr