Prof. Dr.
İrfan AKIN

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Kısa Özgeçmiş

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. olarak faaliyet gösteren İrfan Akın, hukuk lisans eğitimini 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi için Almanya'ya giden Akın, 2002 yılında "Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketlerde Özel Denetim" isimli teziyle Universität zu Köln'den yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans mezuniyetini müteakip aynı üniversitenin doktora programına kabul edilerek 2002 yılında doktora çalışmalarına başlamıştır. 2006 yılında "Corporate Governance und Vorstandsvergütung" adlı tezini savunarak Universität zu Köln'den doktora unvanını almıştır. 2011 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Eğitim

2002 - 2006
Doktora

Universitaet zu Köln

2001 - 2002
Yüksek Lisans

Universitaet zu Köln

1994 - 1998
Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ,

Akademik Ünvanlar

2023
Profesör

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2018
Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2011
Yardımcı Doçent

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2006
Yardımcı Doçent

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2022) Dijital Gelişmelerin Şirketler Hukuku Üzerindeki Etkisi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 3-26, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Anonim Şirketin Feshi Davası İle Sorumluluk Davası Arasındaki İlişkinin Maddi Hukuk Ve Usul Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, KÖROĞLU ANIL, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 26, Sayı: 3, Sayfa: 61-76, ISSN: 2651-4141, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2022) Paris İklim Anlaşması Kapsamında Teknoloji Transferi ve Fikri Mülkiyet Hakları

  Yazarlar: AKIN İRFAN, KAYA ESRA BAHAR, Yazıcı Tuğba Duygu, Çakman Adem, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yazar Sayısı: 4, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 18, Sayı: 63, Sayfa: 3-29, ISSN: 1305-774X, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Telif Hakları ve Kelepçeleme Sözleşmeleri

  Yazarlar: AKIN İRFAN, KAYAÖZÜ ZEHRA BÜŞRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 2, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>fikri mülkiyet, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Acentenin Denkleştirme Hakkı ve Alman Hukukundaki Yeni Gelişmeler

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) TTK m 208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2010) Google Kitap Arama Servisi ve Telif Hakları

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2009) Adwords Reklam Sistemi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) Enerji Direktiflerinde Ayrışma

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2008) Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Uluslararası

  Determınatıon Of Rıght Ownershıp In Bearer Share Shares

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IV. Hagıa Sophıa Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Studıes, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/02/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Bir Projenin Düşündürdükleri,

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: FDI Conference 2018 İTÜ İşletme Fakültesi., Etkinlik Başlangıç Tarihi: 17/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>doğrudan yatırım,

  2015/2366/EC sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi'nin Ödeme Sistemlerine İlişkin Düzenlemelere Getirdiği Yenilikler

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Alanya 3-5 Mayıs 2018., Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/05/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>ödeme hizmetleri,

  Übergangskontrolle Von Inhaberaktien

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018 Mardin., Etkinlik Başlangıç Tarihi: 09/03/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 11/03/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Mardin, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Hamiline yazılı hisse senedi,

  Das türkische Konzernrecht 14 15 Kasım 2014

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: , Etkinlik Adı: Türk Alman Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 14/11/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/11/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: Almanca, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  Ulusal

  Şirket değerleme yöntemlerinin çıkma, çıkarılma ve fesih davalarına etkisi

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019., Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15/11/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>şirket feshi,

  Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 10/05/2012, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/05/2012, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Google Kitap Arama Servisi Örneği ve Telif Hakları

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/06/2010, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

  Çevrimiçi İzinsiz Kitap Yayıncılığı

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Bilişim Hukuku Paneli, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 07/05/2010, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

 • (2023) Türkisches Recht im Überblick – Türk Hukukuna Giriş

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Bölüm Adı: Gesellschaftsrecht, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Zafer Zeytin, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Seçkin, ISBN: 9789750281969, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku,

  (2022) Dijital Telif Hukuku

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Seçkin, ISBN: 978-975-02-8166-2, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku,

  (2020) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU SEMPOZYUMU II VE MAKALELER - YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI MERHUM MEHMET KILIÇ'A ARMAĞAN

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Bölüm Adı: Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: oniki levha, ISBN: 978-625-7899-85-7, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>anonim şirketler,

  (2014) Şirketler topluluğu sorumluluk hukuku

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: seçkin, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku,

  (2006) Corporate Governance Vorstandsvergütung

  Yazarlar: AKIN İRFAN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Almanca, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Shaker Verlag, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

İdari Görevler

2013 30/12/9999

Dekan Yardımcısı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: akin@tau.edu.tr