Asst. Prof. Dr.
Engin ARIKAN

Fakultät für Rechtswissenschaft

Öffentliches Recht

Lebenslauf

Er wurde 1986 in Istanbul geboren. Er absolvierte 2006 die Galatasaray High School und 2011 die juristische Fakultät der Galatasaray-Universität. Er schloss das Graduiertenprogramm für öffentliches Recht am Institut für Sozialwissenschaften der Galatasaray-Universität, das er 2011 begann, 2014 mit der Verteidigung der These „Tierschutz, Tierrechte“ ab , Tierrecht". Anschließend schloss er 2019 das Promotionsprogramm für öffentliches Recht des Instituts für Sozialwissenschaften der Galatasaray-Universität ab, indem er seine These „Hard Positivism, Its Current Representatives and Criticisms“ verteidigte.

Ausbildung

2014 - 2019
Doktor

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2011 - 2014
Master

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
2006 - 2011
Bachelor

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (FRANSIZCA)

Akademischer Titel

2019
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,

Akademische Studien

 • National

  (2021) Jeremy Waldron'un Normatif (Etik) Pozitivizm Anlayışı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juli, Sprache: Türkisch, Band: 20, Ausgabe: 2, Seite: 331-352, ISSN: 1309-8837, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://www.jurix.com.tr/article/23886 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2021) Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheim'ın 'Milli' Bireycilik Anlayışı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Band: 1, Ausgabe: 1, Seite: 239-265, ISSN: 1303-6556, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://dosya.gsu.edu.tr/docs/hukukfakultesi/tr/fakultedergisi/gsuhfd-haziran-2021.pdf , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Ölüm Cezası Lehine Etik Argümanların Eleştirel Bir Değerlendirmesi

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 8, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, ISSN: 2147-9305, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Robert Alexy'nin Doğruluk Argümanının Değerlendirmesi

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 28, Ausgabe: 3, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 1303-1341, ISSN: 1306-8075, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Hart-Devlin Tartışmasında Olmayan Argümanlar

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Oktober, Sprache: Türkisch, Band: 15, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, ISSN: 1306-3839, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Çevreci Düşünce ve Çevre Hukuku İçin Radikal Bir Kılavuz: Arne Naess’in Derin Ekoloji Yaklaşımı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juni, Sprache: Türkisch, Band: 2, Ausgabe: 1, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 191-220, ISSN: 2687-3923, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Ötesi

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juni, Sprache: Türkisch, Band: 17, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 417-446, ISSN: 1303-4650, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2020) John Austin’in Hukuki Pozitivizmdeki Yeri ve Yarattığı Tartışmalar

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Mai, Sprache: Türkisch, Band: 15, Ausgabe: 3, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 549-571, ISSN: 1304-7949, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2019) Feminist Düşünce ve Feminist Hukuk İçin Radikal Bir Kılavız: Catharine A. MacKinnon

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 21, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 661-684, Doi: https://doi.org/10.33717/deuhfd.642020, ISSN: 1303-6963, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/ENGIN-ARIKAN.pdf , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2017) Etkileşimde Olduğumuz Hayvanların Yüzde 95’i: Endüstriyel Çiftlik Hayvanlarının Durumu, Etik Tartışmalar, Çözüm Yaklaşımları

  Autor: ARIKAN ENGİN, Indextyp: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Doğu Batı Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: August, Sprache: Türkisch, Ausgabe: 82, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 187-200, ISSN: 1303-7242, Zugangsart: Printversion, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Artikeltyp: Originalartikel,

 • National

  Klasik Felsefede Kamu Yararı Anlayışı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Veranstaltungsname: 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Startdatum der Veranstaltung: 22/08/2020, Enddatum der Veranstaltung: 23/08/2020, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Tedbir İlkesinin Anlamı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Veranstaltungsname: 8. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Startdatum der Veranstaltung: 21/08/2020, Enddatum der Veranstaltung: 22/08/2020, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Günah Vergileri Kapsamındaki Etik Sorunlar

  Autor: ARIKAN ENGİN, Veranstaltungsname: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Startdatum der Veranstaltung: 11/08/2020, Enddatum der Veranstaltung: 12/08/2020, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet Modeli Tartışmasında Yeni Bir Boyut: Sermayenin ve Kişilerin Serbest Dolaşımının Koronavirüs Salgınında Sebep Olduğu Kırılganlıklar

  Autor: ARIKAN ENGİN, Veranstaltungsname: Online International Conference of COVID-19, Startdatum der Veranstaltung: 12/06/2020, Enddatum der Veranstaltung: 14/06/2020, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

  Autor: ARIKAN ENGİN, Veranstaltungsname: 9. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 02/10/2019, Enddatum der Veranstaltung: 04/10/2019, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

 • (2021) Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş

  Autor: ARIKAN ENGİN, Type: Buchübersetzung, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Tekin Yayınevi, ISBN: 978-9944-61-056-8, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2020) Belediyeler İçin Hayvan Hakları Rehberi

  Autor: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Kent Araştırmaları Enstitüsü, ISBN: 978-605-70170-0-0, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Hukukun Ahlakı

  Autor: ARIKAN ENGİN, Type: Buchübersetzung, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Tekin Yayınevi, ISBN: 9789944611787, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Sert Pozitivizm

  Autor: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: On İki Levha Yayınları, ISBN: 978-605-7820-85-3, Zugangsart: Printversion, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2016) Hayvan Hakları İnsan Hukuku

  Autor: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Ekin, ISBN: 978-605-327-393-6, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Bursa, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2014) Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk 1 Metamorfoz

  Autor: Yasemin Işıktaç, Umut Koloş, Sercan Gürler, Vahdet İşsevenler, Burcu Özkan, Seren Dikel, Engin Arıkan, Kapitelname: Zihinsel Engellilerin İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 7, Editor: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Sümer Kitapevi, Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

Kontakt

Kontaktinformationen

E-Mail: arikan@tau.edu.tr