Dr. Öğr. Üyesi
Engin ARIKAN

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

1986’da İstanbul’da doğdu. 2006 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 2011 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2011’de başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını 2014’te “Hayvan Refahı, Hayvan Hakları, Hayvan Hukuku” tezini savunarak tamamladı. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programını 2019’da “Sert Pozitivizm, Güncel Temsilcileri ve Eleştirileri” tezini savunarak bitirdi.

Eğitim

2014 - 2019
Doktora

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2011 - 2014
Yüksek Lisans

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
2006 - 2011
Lisans

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (FRANSIZCA)

Akademik Ünvanlar

2019
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Ulusal

  (2021) Jeremy Waldron'un Normatif (Etik) Pozitivizm Anlayışı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Temmuz, Dil: Türkçe, Cilt: 20, Sayı: 2, Sayfa: 331-352, ISSN: 1309-8837, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://www.jurix.com.tr/article/23886 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheim'ın 'Milli' Bireycilik Anlayışı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ocak, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 239-265, ISSN: 1303-6556, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://dosya.gsu.edu.tr/docs/hukukfakultesi/tr/fakultedergisi/gsuhfd-haziran-2021.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Ölüm Cezası Lehine Etik Argümanların Eleştirel Bir Değerlendirmesi

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 8, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, ISSN: 2147-9305, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Robert Alexy'nin Doğruluk Argümanının Değerlendirmesi

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 28, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1303-1341, ISSN: 1306-8075, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Hart-Devlin Tartışmasında Olmayan Argümanlar

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ekim, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, ISSN: 1306-3839, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Çevreci Düşünce ve Çevre Hukuku İçin Radikal Bir Kılavuz: Arne Naess’in Derin Ekoloji Yaklaşımı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 2, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 191-220, ISSN: 2687-3923, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Ötesi

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 17, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 417-446, ISSN: 1303-4650, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2020) John Austin’in Hukuki Pozitivizmdeki Yeri ve Yarattığı Tartışmalar

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Mayıs, Dil: Türkçe, Cilt: 15, Sayı: 3, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 549-571, ISSN: 1304-7949, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Feminist Düşünce ve Feminist Hukuk İçin Radikal Bir Kılavız: Catharine A. MacKinnon

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 21, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 661-684, Doi: https://doi.org/10.33717/deuhfd.642020, ISSN: 1303-6963, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/ENGIN-ARIKAN.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2017) Etkileşimde Olduğumuz Hayvanların Yüzde 95’i: Endüstriyel Çiftlik Hayvanlarının Durumu, Etik Tartışmalar, Çözüm Yaklaşımları

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Endeks Türü: Endekste taranmıyor, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Doğu Batı Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Sayı: 82, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 187-200, ISSN: 1303-7242, Erişim Türü: Basılı, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Klasik Felsefede Kamu Yararı Anlayışı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/08/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 23/08/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Tedbir İlkesinin Anlamı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 21/08/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 22/08/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Günah Vergileri Kapsamındaki Etik Sorunlar

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Etkinlik Adı: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/08/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 12/08/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet Modeli Tartışmasında Yeni Bir Boyut: Sermayenin ve Kişilerin Serbest Dolaşımının Koronavirüs Salgınında Sebep Olduğu Kırılganlıklar

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Etkinlik Adı: Online International Conference of COVID-19, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/06/2020, Etkinlik Bitiş Tarihi: 14/06/2020, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Etkinlik Adı: 9. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 02/10/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 04/10/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

 • (2021) Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Tekin Yayınevi, ISBN: 978-9944-61-056-8, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2020) Belediyeler İçin Hayvan Hakları Rehberi

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Kent Araştırmaları Enstitüsü, ISBN: 978-605-70170-0-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Hukukun Ahlakı

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Tür: Kitap Tercümesi, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Tekin Yayınevi, ISBN: 9789944611787, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Sert Pozitivizm

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: On İki Levha Yayınları, ISBN: 978-605-7820-85-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2016) Hayvan Hakları İnsan Hukuku

  Yazarlar: ARIKAN ENGİN, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Ekin, ISBN: 978-605-327-393-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Bursa, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2014) Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk 1 Metamorfoz

  Yazarlar: Yasemin Işıktaç, Umut Koloş, Sercan Gürler, Vahdet İşsevenler, Burcu Özkan, Seren Dikel, Engin Arıkan, Bölüm Adı: Zihinsel Engellilerin İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 7, Editör: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Sümer Kitapevi, Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: arikan@tau.edu.tr