Asst. Prof. Dr.
Engin ARIKAN

Faculty of Law

SHORT CV

He was born in 1986 in Istanbul. He graduated from Galatasaray High School in 2006 and from Galatasaray University Faculty of Law in 2011. He completed the Public Law Graduate Program at Galatasaray University Social Sciences Institute, which he started in 2011, in 2014 by defending the thesis "Animal Welfare, Animal Rights, Animal Law". Afterwards, he graduated from Galatasaray University Social Sciences Institute Public Law Doctorate Program in 2019 by defending his thesis "Hard Positivism, Its Current Representatives and Criticisms".

Education

2014 - 2019
Doktor

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2011 - 2014
Master

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)
2006 - 2011
Bachelor

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (FRANSIZCA)

Academic Titles

2019
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2021) Jeremy Waldron'un Normatif (Etik) Pozitivizm Anlayışı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juli, Language: Türkisch, Volume: 20, Issue: 2, Page: 331-352, ISSN: 1309-8837, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://www.jurix.com.tr/article/23886 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2021) Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheim'ın 'Milli' Bireycilik Anlayışı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 1, Page: 239-265, ISSN: 1303-6556, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://dosya.gsu.edu.tr/docs/hukukfakultesi/tr/fakultedergisi/gsuhfd-haziran-2021.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Ölüm Cezası Lehine Etik Argümanların Eleştirel Bir Değerlendirmesi

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 8, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, ISSN: 2147-9305, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Robert Alexy'nin Doğruluk Argümanının Değerlendirmesi

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 28, Issue: 3, Special Issue: Not Exists, Page: 1303-1341, ISSN: 1306-8075, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Hart-Devlin Tartışmasında Olmayan Argümanlar

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Oktober, Language: Türkisch, Volume: 15, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, ISSN: 1306-3839, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Çevreci Düşünce ve Çevre Hukuku İçin Radikal Bir Kılavuz: Arne Naess’in Derin Ekoloji Yaklaşımı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 2, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 191-220, ISSN: 2687-3923, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Ötesi

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 17, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 417-446, ISSN: 1303-4650, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2020) John Austin’in Hukuki Pozitivizmdeki Yeri ve Yarattığı Tartışmalar

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Mai, Language: Türkisch, Volume: 15, Issue: 3, Special Issue: Not Exists, Page: 549-571, ISSN: 1304-7949, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Feminist Düşünce ve Feminist Hukuk İçin Radikal Bir Kılavız: Catharine A. MacKinnon

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 21, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 661-684, Doi: https://doi.org/10.33717/deuhfd.642020, ISSN: 1303-6963, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/ENGIN-ARIKAN.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

  (2017) Etkileşimde Olduğumuz Hayvanların Yüzde 95’i: Endüstriyel Çiftlik Hayvanlarının Durumu, Etik Tartışmalar, Çözüm Yaklaşımları

  Authors: ARIKAN ENGİN, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Doğu Batı Dergisi, Number of Authors: 1, Month: August, Language: Türkisch, Issue: 82, Special Issue: Not Exists, Page: 187-200, ISSN: 1303-7242, Access Type: Printversion, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Article Type: Originalartikel,

 • National

  Klasik Felsefede Kamu Yararı Anlayışı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Event Name: 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Event Start Date: 22/08/2020, Event End Date: 23/08/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Tedbir İlkesinin Anlamı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Event Name: 8. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Event Start Date: 21/08/2020, Event End Date: 22/08/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Günah Vergileri Kapsamındaki Etik Sorunlar

  Authors: ARIKAN ENGİN, Event Name: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Event Start Date: 11/08/2020, Event End Date: 12/08/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet Modeli Tartışmasında Yeni Bir Boyut: Sermayenin ve Kişilerin Serbest Dolaşımının Koronavirüs Salgınında Sebep Olduğu Kırılganlıklar

  Authors: ARIKAN ENGİN, Event Name: Online International Conference of COVID-19, Event Start Date: 12/06/2020, Event End Date: 14/06/2020, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

  Authors: ARIKAN ENGİN, Event Name: 9. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, Event Start Date: 02/10/2019, Event End Date: 04/10/2019, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

 • (2021) Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş

  Authors: ARIKAN ENGİN, Type: Buchübersetzung, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Tekin Yayınevi, ISBN: 978-9944-61-056-8, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2020) Belediyeler İçin Hayvan Hakları Rehberi

  Authors: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Kent Araştırmaları Enstitüsü, ISBN: 978-605-70170-0-0, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Hukukun Ahlakı

  Authors: ARIKAN ENGİN, Type: Buchübersetzung, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Tekin Yayınevi, ISBN: 9789944611787, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2019) Sert Pozitivizm

  Authors: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayınları, ISBN: 978-605-7820-85-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2016) Hayvan Hakları İnsan Hukuku

  Authors: ARIKAN ENGİN, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Ekin, ISBN: 978-605-327-393-6, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Bursa, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

  (2014) Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk 1 Metamorfoz

  Authors: Yasemin Işıktaç, Umut Koloş, Sercan Gürler, Vahdet İşsevenler, Burcu Özkan, Seren Dikel, Engin Arıkan, Chapter Name: Zihinsel Engellilerin İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 7, Editor: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Sümer Kitapevi, Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk,

Contact

Contact details

E-Mail: arikan@tau.edu.tr