Asst. Prof. Dr.
Esra YILMAZ EREN

Fakultät für Rechtswissenschaft

Öffentliches Recht

Lebenslauf

Im Jahr 2004 hat Esra Yılmaz Eren die Juristische Fakultät der Universität Bilgi (Istanbul) absolviert. Im Jahr 2010 hat sie an der University of Marmara sein Magisterstudium (LL.M.) abgeschlossen. Unter Betreuung vom Frau Prof. Dr. Sibel Özel hat sie eine Magisterarbeit zum Thema „The Implementation of UN Security Council Resolutions and Human Rights Protection in the EU Legal Order“ verfasst. Sie hat er unter der Betreuung von seinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. İbrahim Kaya seine Doktorarbeit mit zum Thema „Vorübergehender Schutz im Flüchtlingsrecht“ verfasst und sein Promotionsstudium erfolgreich an der Juristischen Fakultät der Universität İstanbul abgeschlossen. Gegenwärtig ist sie an dem Lehrstuhl Lehrstuhl Für Allgemeines Öffentliches Recht an Fakultät für Rechtswissenschaft an der Türkisch-Deutsche Universität tätig. Detaillierte Informationen: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/law.tau/5208_118.pdf

Ausbildung

2011 - 2017
Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2007 - 2010
Master

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI
1999 - 2004
Bachelor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (ÜCRETLİ)

Akademischer Titel

2020
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2011
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

Akademische Studien

 • National

  (2024) AİHM ve AYM Kararları Işığında İstihbari Delile Dayalı Tahdit Kodu Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Terazi Hukuk Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: März, Sprache: Türkisch, Ausgabe: 211, Seite: 94-114, ISSN: 1306-9802, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://www.jurix.com.tr/article/37902?u=76&c=2 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>İnsan Hakları Hukuku>Tahdit Kodu, Sınır Dışı, İstihbari Delil, Non-Refoulement, Silahların Eşitliği, Ek Protokol 7., Artikeltyp: Originalartikel,

  (2024) İdari Gözetim Altında Tutulanların Hak İhlâli İddiaları Karşısında Etkili Başvuru Hakkı: Uyuşmazlık Mahkemesi Ve Anayasa Mahkemesi’nin İki Farklı Kararı

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), Anzahl der Autoren: 2, Monat: Januar, Sprache: Türkisch, Band: 12, Ausgabe: 1, ISSN: 2147-768X, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,İnsan Hakları Hukuku , Artikeltyp: Originalartikel,

  (2023) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Sığınma Hakkı: Sığınma Arama Hakkından Sığınma Aramaya Erişim Hakkına

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 5, Ausgabe: 2, Seite: 754-827, Doi: 10.59933/tauhfd.1411614, ISSN: 2687-3923, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: http://dx.doi.org/10.59933/tauhfd.1411614 , Fachwissen: Temel Alan>>sığınma hakkı,non-refoulement ,geri itme,externalization,AİHM,işkence yasağı, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2021) Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat” Üzerine Bir Değerlendirme

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Juni, Sprache: Türkisch, Band: 3, Ausgabe: 1, Seite: 65-123, ISSN: 2687-3923, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/hfd.tau/7398.pdf , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2016) Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Middle East Journal of Refugee Studies, Anzahl der Autoren: 1, Monat: September, Sprache: Türkisch, Band: 1, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 109-132, ISSN: 2149-4398, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: http://mejrs.com/ , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  International

  (2022) Küresel Mülteci Mutabakatı Türkiye’deki Suriyeliler için Kalıcı Çözümler Sunabilir mi?

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Public and Private International Law Bulletin, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Türkisch, Band: 42, Ausgabe: 2, Seite: 791-843, Doi: 10.26650/ppil.2022.42.2.1084338, ISSN: 2651-5377, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ppil/article/kuresel-multeci-mutabakati-turkiyedeki-suriyeliler-icin-kalici-cozumler-sunabilir-mi , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,küresel mülteci mutabakatı,kalıcı çözüm,yük paylaşımı,gönüllü geri dönüş,yeniden yerleştirme,yerel entegrasyon,geçici koruma,suriyeliler, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2021) European Citizens’ Initiative: A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of Environment

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Marmara Journal of European Studies, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Englisch, Band: 29, Ausgabe: 2, Seite: 155-180, ISSN: 1301-1359, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaad/issue/72041 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Avrupa Birliği Hukuku>katılım hakkı,avrupa vatandaşları girişimi,çevre, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2019) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: Border Crossing, Anzahl der Autoren: 1, Monat: Dezember, Sprache: Englisch, Band: 9, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 125-134, ISSN: 2046-4436, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://journals.tplondon.com/bc/article/view/718 , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Artikeltyp: Originalartikel,

  (2013) Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Indextyp: ESCI: Emerging Sources Citation Index, Type: people.with_referee, Name der Fachzeitschrift: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Anzahl der Autoren: 1, Monat: August, Sprache: Türkisch, Band: 71, Ausgabe: 1, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 1229-1242, ISSN: 2636-7734, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9188/115212 , Land: , Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Artikeltyp: Originalartikel,

 • National

  Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Rusya- Ukrayna Çatışması Sempozyumu, Startdatum der Veranstaltung: 03/06/2022, Enddatum der Veranstaltung: 03/06/2022, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 24/12/2022, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 89-121, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,avrupa birliği,

  8. Yılında Suriyeliler Atölyesi: Göç Yönetimi ve Hukuk

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: 8. Yılında Suriyeliler Atölyesi, Startdatum der Veranstaltung: 13/06/2019, Enddatum der Veranstaltung: 14/06/2019, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 24/12/2022, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 29-58, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Konya, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  International

  Geri itmeler ve Non-Refoulement İlkesi Bağlamında Denizlerde Sığınma Hakkı

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Ankara Barosu XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı 2022- Göç ve Mülteci, Startdatum der Veranstaltung: 26/05/2022, Enddatum der Veranstaltung: 29/05/2022, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Nicht veröffentlicht, Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,push back,non-refoulement,

  The Core Element of the Refugee Protection: Burden Sharing

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Migration: Projecting the Next Twenty Years and Beyond, Startdatum der Veranstaltung: 22/02/2021, Enddatum der Veranstaltung: 24/02/2021, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Englisch, Status der Veröffentlichung: Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: https://interdisipliner.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/BILDIRI-OZET_ABSTRACTS-1.pdf , Land: , Stadt: İzmir, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,

  GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ VE SURİYELİLER İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Uluslararası Kartepe Zirvesi, Startdatum der Veranstaltung: 26/10/2018, Enddatum der Veranstaltung: 28/10/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 31/12/2018, Band: 1, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 319-331, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Artikellink: https://www.kartepezirvesi.com/tebligler , Sponsor: Kocaeli Belediyesi, Land: , Stadt: İzmit, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  The Legal Status of Syrians in Turkey: Temporary Protection

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Academic Council on the UN System 2018 Annual Meeting, Startdatum der Veranstaltung: 11/07/2018, Enddatum der Veranstaltung: 13/07/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Englisch, Status der Veröffentlichung: Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: Roma, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: The Migration Conference 2018, Startdatum der Veranstaltung: 26/06/2018, Enddatum der Veranstaltung: 28/06/2018, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Englisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 28/12/2019, Band: 9, Ausgabe: 2, Sonderausgabe: Existiert nicht, Seite: 125-134, Doi: https://doi.org/10.33182/bc.v9i2.718, ISSN: 2046-44436, Zugangsart: Elektronisch, Artikellink: http://dx.doi.org/10.33182/bc.v9i2.718 , Sponsor: Türk Alman Üniversitesi BAP, Land: , Stadt: Lizbon, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma Türkiye deki Suriyeliler

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: Turkish Migration Conferance 2016, Startdatum der Veranstaltung: 12/07/2016, Enddatum der Veranstaltung: 15/07/2016, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Türkisch, Status der Veröffentlichung: Veröffentlicht, Veröffentlichungsdatum: 15/11/2016, Sonderausgabe: Existiert nicht, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Viyana, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  European Citizens Initiative A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of European Environment

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Veranstaltungsname: “Importance of Participation for the Protection of Environment” (2nd Turkish- German Joint Seminar between Istanbul University and Kassel University, Startdatum der Veranstaltung: 16/04/2014, Enddatum der Veranstaltung: 18/04/2014, Anzahl der Autoren: 1, Sprache: Englisch, Status der Veröffentlichung: Sonderausgabe: Existiert nicht, Land: , Stadt: İSTANBUL, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

 • (2018 - 2018) Geçici Korumanın Sona Ermesi ve Suriyeliler için Kalıcı Çözümler

  Projektstatus: Vollständig, Projekt Budget: 1314,45, Währung: Türkische Lira, Projekttyp: Position im Projekt: Projektleiter,

  (2018 - 2018) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Projektstatus: Vollständig, Projekt Budget: 5000, Währung: Türkische Lira, Projekttyp: Position im Projekt: Projektleiter, Akademischer Titel: Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in), Institution: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2015) Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuksal Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Projektstatus: Vollständig, Projekt Budget: 4000, Währung: Türkische Lira, Projekttyp: Position im Projekt: Forscher, Akademischer Titel: Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in), Institution: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2024) Göç Yönetimi Tartışmaları Düzensiz Göç ve Uluslararası Koruma-1

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Kapitelname: Sığınmacı Yönetiminde Uluslararası Koordinasyon: Yük ve Sorumluluk Paylaşımı, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: Köse Mehmet, Asar Aydoğan, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: GAR Perspektif Yayınları, Seite: 103-128, ISBN: 978-605-71985-9-4, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Zugangslink: https://www.gavperspektif.com/, , Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>göç,mülteci,yük paylaşımı,

  (2023) BM Özel Prosedürlerinin İnsan Hakları Korumasındaki Yeri ve Önemi

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786254327315, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Zugangslink: https://www.hukukmarket.com/bm-ozel-prosedurlerinin-insan-haklari-korumasindaki-yeri-ve-onemi.html, , Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Birleşmiş Milletler,Özel prosedürler,insan hakları,egemenlik,

  (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Kapitelname: ABAD KARARLARI IŞIĞINDA AB VE TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BİLGİ VE BELGELERİNE ERİŞİM, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: KAYA, Cemil, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Oniki Levha Yayınları, Seite: 429-480, ISBN: 9786254325632, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>Bilgi edinme hakkı,

  (2022) Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Kapitelname: The Core Element of Refugee Protection: Responsibility and Burden-Sharing, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: SAFİ İKBAL SİBEL, ÖNÜT LALE BURCU, Sprache: Englisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Cambridge Scholars Publishing, Seite: 35-58, ISBN: 1-5275-8312-0, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Newcastle, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,yük paylaşımı,

  (2022) Türkiye'nin Yeni Göçmenleri Suriyeliler

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Kapitelname: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve Yeni Hukuki Düzenlemeler, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: ADIGÜZEL YUSUF, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Palet Yayınları, Seite: 29-59, ISBN: 978-625-6401-00-6, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Konya, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,göç hukuku,suriyeliler,

  (2022) Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Rusya - Ukrayna Çatışması Sempozyumu

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Kapitelname: Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: Poroy, Mehmet Akif ve Hayyar, M. Emre, Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Kapitel, Verleger: Legal Yayınevi, Seite: 89-120, ISBN: 978-625-8200-11-9, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Zugangslink: https://legal.com.tr/urun/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-hukuku-baglaminda-rusya-ukrayna-catismasi-sempozyumu/368843, , Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,geçici koruma,

  (2021) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Seçkin Yayınları, ISBN: 9789750270505, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci Hukuku,İnsan Hakları Hukuku,

  (2018) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Autor: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 1, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: Seçkin Yayıncılık, ISBN: 978-975-02-4604-3, Zugangsart: Printversion, Land: , Stadt: Ankara, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  (2015) Türkiye deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Autor: KAYA İBRAHİM, YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Anzahl der Autoren: 2, Editor: , Sprache: Türkisch, Beitragsniveau: Alles, Verleger: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, ISBN: 9786054023608, Zugangsart: Printversion+Elektronisch, Zugangslink: http://setav.org/tr/turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-durumu-arada-kalanlarin-haklari-ve-yukumlulukleri/rapor/31201, , Land: , Stadt: İstanbul, Fachwissen: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

Administrative Aufgaben

2019 30/12/9999

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Kontakt

Kontaktinformationen

E-Mail: eren@tau.edu.tr


Büro Adresse: : Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şahinkaya Cad. No: 106 34820 Beykoz İstanbul

Büro Telefonnummer: : +902163333041

Internal: : 3041

Zimmernummer: : 205