Dr. Öğr. Üyesi
Esra YILMAZ EREN

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Cemal Bali Akal danışmanlığında yazdığı “11 Eylül Sonrası Haklı Savaş Kuramı” adlı bitirme teziyle mezun olmuştur. “The Implementation of UN Security Council Resolutions and Human Rights Protection in the EU Legal Order” (BM Güvenlik Konseyi Kararlarının AB Hukukunda Uygulanması ve İnsan Hakları Koruması) başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma” isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2011 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmaktadır. İnsan Hakları Hukuku, Mülteci Hukuku ve devlet teorisi üzerine çalışmaktadır. Detaylı Bilgi: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/law.tau/5208_118.pdf

Eğitim

2011 - 2017
Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2007 - 2010
Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI
1999 - 2004
Lisans

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (ÜCRETLİ)

Akademik Ünvanlar

2020
Doktor Öğretim Üyesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2011
Araştırma Görevlisi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uluslararası

  (2022) Küresel Mülteci Mutabakatı Türkiye’deki Suriyeliler için Kalıcı Çözümler Sunabilir mi?

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Public and Private International Law Bulletin, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: Türkçe, Cilt: 42, Sayı: 2, Sayfa: 791-843, Doi: 10.26650/ppil.2022.42.2.1084338, ISSN: 2651-5377, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ppil/article/kuresel-multeci-mutabakati-turkiyedeki-suriyeliler-icin-kalici-cozumler-sunabilir-mi , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,küresel mülteci mutabakatı,kalıcı çözüm,yük paylaşımı,gönüllü geri dönüş,yeniden yerleştirme,yerel entegrasyon,geçici koruma,suriyeliler, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2021) European Citizens’ Initiative: A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of Environment

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Marmara Journal of European Studies, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 155-180, ISSN: 1301-1359, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaad/issue/72041 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Avrupa Birliği Hukuku>katılım hakkı,avrupa vatandaşları girişimi,çevre, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2019) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Border Crossing, Yazar Sayısı: 1, Ay: Aralık, Dil: İngilizce, Cilt: 9, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 125-134, ISSN: 2046-4436, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://journals.tplondon.com/bc/article/view/718 , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2013) Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yazar Sayısı: 1, Ay: Ağustos, Dil: Türkçe, Cilt: 71, Sayı: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 1229-1242, ISSN: 2636-7734, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9188/115212 , Ülke: TÜRKİYE, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Makale Türü: Özgün Makale,

  Ulusal

  (2021) Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat” Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yazar Sayısı: 1, Ay: Haziran, Dil: Türkçe, Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 65-123, ISSN: 2687-3923, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/hfd.tau/7398.pdf , Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

  (2016) Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Endeks Türü: TR DİZİN, Tür: people.with_referee, Dergi Adı: Middle East Journal of Refugee Studies, Yazar Sayısı: 1, Ay: Eylül, Dil: Türkçe, Cilt: 1, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 109-132, ISSN: 2149-4398, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: http://mejrs.com/ , Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Makale Türü: Özgün Makale,

 • Ulusal

  Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Rusya- Ukrayna Çatışması Sempozyumu, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 03/06/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 03/06/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 24/12/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 89-121, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,avrupa birliği,

  8. Yılında Suriyeliler Atölyesi: Göç Yönetimi ve Hukuk

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: 8. Yılında Suriyeliler Atölyesi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 13/06/2019, Etkinlik Bitiş Tarihi: 14/06/2019, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 24/12/2022, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 29-58, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  Uluslararası

  Geri itmeler ve Non-Refoulement İlkesi Bağlamında Denizlerde Sığınma Hakkı

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Ankara Barosu XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı 2022- Göç ve Mülteci, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/05/2022, Etkinlik Bitiş Tarihi: 29/05/2022, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmamış, Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,push back,non-refoulement,

  The Core Element of the Refugee Protection: Burden Sharing

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Migration: Projecting the Next Twenty Years and Beyond, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 22/02/2021, Etkinlik Bitiş Tarihi: 24/02/2021, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: https://interdisipliner.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/BILDIRI-OZET_ABSTRACTS-1.pdf , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmir, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,

  GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ VE SURİYELİLER İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Uluslararası Kartepe Zirvesi, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/10/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/10/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 31/12/2018, Cilt: 1, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 319-331, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Makale Linki: https://www.kartepezirvesi.com/tebligler , Sponsor: Kocaeli Belediyesi, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İzmit, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  The Legal Status of Syrians in Turkey: Temporary Protection

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Academic Council on the UN System 2018 Annual Meeting, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 11/07/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 13/07/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: İTALYA, Şehir: Roma, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: The Migration Conference 2018, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 26/06/2018, Etkinlik Bitiş Tarihi: 28/06/2018, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 28/12/2019, Cilt: 9, Sayı: 2, Özel Sayı: Yok, Sayfa: 125-134, Doi: https://doi.org/10.33182/bc.v9i2.718, ISSN: 2046-44436, Erişim Türü: Elektronik, Makale Linki: http://dx.doi.org/10.33182/bc.v9i2.718 , Sponsor: Türk Alman Üniversitesi BAP, Ülke: PORTEKİZ, Şehir: Lizbon, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma Türkiye deki Suriyeliler

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: Turkish Migration Conferance 2016, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 12/07/2016, Etkinlik Bitiş Tarihi: 15/07/2016, Yazar Sayısı: 1, Dil: Türkçe, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 15/11/2016, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: AVUSTURYA, Şehir: Viyana, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Mass Influx in International Law

  Yazarlar: KAYA İBRAHİM, YILMAZ EREN ESRA, Tür: Özet Bildiri, Etkinlik Adı: 5. Turkey-Bosnia Herzegovian-Croatia Legal Conference, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 06/04/2016, Etkinlik Bitiş Tarihi: 08/04/2016, Yazar Sayısı: 2, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Yayımlanmış, Basım Tarihi: 01/01/2018, Özel Sayı: Yok, Erişim Türü: Basılı, Ülke: BOSNA HERSEK, Şehir: Saraybosna, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  European Citizens Initiative A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of European Environment

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Tam Metin Bildiri, Etkinlik Adı: “Importance of Participation for the Protection of Environment” (2nd Turkish- German Joint Seminar between Istanbul University and Kassel University, Etkinlik Başlangıç Tarihi: 16/04/2014, Etkinlik Bitiş Tarihi: 18/04/2014, Yazar Sayısı: 1, Dil: İngilizce, Yayın Durumu: Özel Sayı: Yok, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İSTANBUL, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

 • Diğer (Ulusal)

  (2018 - 2018) Geçici Korumanın Sona Ermesi ve Suriyeliler için Kalıcı Çözümler

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 1314,45, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü,

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

  (2018 - 2018) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Bütçesi: 5000, Para Birimi: Türk Lirası, Proje Türü: Projedeki Konumu: Yürütücü, Ünvan: Araştırma Görevlisi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  Araştırma Projesi

  (2014 - 2015) Türkiye deki Suriyelilerin Hukuksal Durumu Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Proje Durumu: Tamamlandı, Proje Türü: Projedeki Konumu: Araştırmacı, Ünvan: Araştırma Görevlisi, Kurum: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Bölüm Adı: ABAD KARARLARI IŞIĞINDA AB VE TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BİLGİ VE BELGELERİNE ERİŞİM, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: KAYA, Cemil, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Oniki Levha Yayınları, Sayfa: 429-480, ISBN: 9786254325632, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>Bilgi edinme hakkı,

  (2022) Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Bölüm Adı: The Core Element of Refugee Protection: Responsibility and Burden-Sharing, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Safi, Sibel ve Öğüt, Lale Burcu, Dil: İngilizce, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Cambridge Scholars Publishing, Sayfa: 35-58, ISBN: 1-5275-8312-0, Erişim Türü: Basılı, Ülke: İNGİLTERE, Şehir: Newcastle, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,yük paylaşımı,

  (2022) Türkiye'nin Yeni Göçmenleri Suriyeliler

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Bölüm Adı: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve Yeni Hukuki Düzenlemeler, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Adıgüzel, Yusuf, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Palet Yayınları, Sayfa: 29-59, ISBN: 978-625-6401-00-6, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Konya, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,göç hukuku,suriyeliler,

  (2022) Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Rusya - Ukrayna Çatışması Sempozyumu

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Bölüm Adı: Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: Poroy, Mehmet Akif ve Hayyar, M. Emre, Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Bölüm(ler), Yayıncı: Legal Yayınevi, Sayfa: 89-120, ISBN: 978-625-8200-11-9, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: https://legal.com.tr/urun/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-hukuku-baglaminda-rusya-ukrayna-catismasi-sempozyumu/368843, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,geçici koruma,

  (2021) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Seçkin Yayınları, ISBN: 9789750270505, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci Hukuku,İnsan Hakları Hukuku,

  (2018) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Yazarlar: YILMAZ EREN ESRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 1, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: Seçkin Yayıncılık, ISBN: 978-975-02-4604-3, Erişim Türü: Basılı, Ülke: TÜRKİYE, Şehir: Ankara, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  (2015) Türkiye deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Yazarlar: KAYA İBRAHİM, YILMAZ EREN ESRA, Tür: Bilimsel Kitap, Yazar Sayısı: 2, Editör: , Dil: Türkçe, Katkı Düzeyi: Tümü, Yayıncı: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, ISBN: 9786054023608, Erişim Türü: Basılı+Elektronik, Erişim Linki: http://setav.org/tr/turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-durumu-arada-kalanlarin-haklari-ve-yukumlulukleri/rapor/31201, , Ülke: TÜRKİYE, Şehir: İstanbul, Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

İdari Görevler

2019 30/12/9999

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: eren@tau.edu.tr


Ofis Adresi: : Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şahinkaya Cad. No: 106 34820 Beykoz İstanbul

Ofis Telefon Numarası: : +902163333041

Dahili: : 3041

Ofis Oda Numarası: : 205