Asst. Prof. Dr.
Esra YILMAZ EREN

Faculty of Law

SHORT CV

Esra Yılmaz Eren is an Assistant Professor at the Turkish-German University, Faculty of Law. She holds an LLM in European Law from Marmara University and a Ph.D. degree from İstanbul University. She has studied “Implementation of United Nations Security Council Resolutions within the European Union and Human Rights Protection” as an LLM dissertation and “Temporary Protection of Syrians in Turkey” as Ph.D. She is the author of Temporary Protection in Refugee Law (Seçkin, 2018). She was a visiting scholar at Berlin Freie University, Germany in 2016. She is the director of Legal Clinics at the Turkish-German University and co-director of the Turkish-German Migration and Integration Research Center (TAGU). She has a number of publications on human rights law, refugee law, temporary protection, and Syrians in Turkey. She gives lectures on international human rights, refugee law, general public law, and legal clinics. Detailed Information: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/law.tau/5208_118.pdf

Education

2011 - 2017
Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU (DR)
2007 - 2010
Master

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ, AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI
1999 - 2004
Bachelor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. (ÜCRETLİ)

Academic Titles

2020
Assistenzprofessor

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2011
Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ACADEMIC STUDIES

 • National

  (2024) AİHM ve AYM Kararları Işığında İstihbari Delile Dayalı Tahdit Kodu Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi, Number of Authors: 1, Month: März, Language: Türkisch, Issue: 211, Page: 94-114, ISSN: 1306-9802, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://www.jurix.com.tr/article/37902?u=76&c=2 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>İnsan Hakları Hukuku>Tahdit Kodu, Sınır Dışı, İstihbari Delil, Non-Refoulement, Silahların Eşitliği, Ek Protokol 7., Article Type: Originalartikel,

  (2024) İdari Gözetim Altında Tutulanların Hak İhlâli İddiaları Karşısında Etkili Başvuru Hakkı: Uyuşmazlık Mahkemesi Ve Anayasa Mahkemesi’nin İki Farklı Kararı

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, DEMİRKIRAN EYÜP KAAN, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), Number of Authors: 2, Month: Januar, Language: Türkisch, Volume: 12, Issue: 1, ISSN: 2147-768X, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku,İnsan Hakları Hukuku , Article Type: Originalartikel,

  (2023) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Sığınma Hakkı: Sığınma Arama Hakkından Sığınma Aramaya Erişim Hakkına

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 5, Issue: 2, Page: 754-827, Doi: 10.59933/tauhfd.1411614, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://dx.doi.org/10.59933/tauhfd.1411614 , Subject Matter Knowledge: Temel Alan>>sığınma hakkı,non-refoulement ,geri itme,externalization,AİHM,işkence yasağı, Article Type: Originalartikel,

  (2021) Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat” Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Number of Authors: 1, Month: Juni, Language: Türkisch, Volume: 3, Issue: 1, Page: 65-123, ISSN: 2687-3923, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/hfd.tau/7398.pdf , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2016) Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: Endekste taranmıyor, Type: people.with_referee, Journal Name: Middle East Journal of Refugee Studies, Number of Authors: 1, Month: September, Language: Türkisch, Volume: 1, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 109-132, ISSN: 2149-4398, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: http://mejrs.com/ , City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  International

  (2022) Küresel Mülteci Mutabakatı Türkiye’deki Suriyeliler için Kalıcı Çözümler Sunabilir mi?

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Public and Private International Law Bulletin, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Türkisch, Volume: 42, Issue: 2, Page: 791-843, Doi: 10.26650/ppil.2022.42.2.1084338, ISSN: 2651-5377, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ppil/article/kuresel-multeci-mutabakati-turkiyedeki-suriyeliler-icin-kalici-cozumler-sunabilir-mi , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,küresel mülteci mutabakatı,kalıcı çözüm,yük paylaşımı,gönüllü geri dönüş,yeniden yerleştirme,yerel entegrasyon,geçici koruma,suriyeliler, Article Type: Originalartikel,

  (2021) European Citizens’ Initiative: A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of Environment

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: TR DİZİN, Type: people.with_referee, Journal Name: Marmara Journal of European Studies, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Englisch, Volume: 29, Issue: 2, Page: 155-180, ISSN: 1301-1359, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaad/issue/72041 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Avrupa Birliği Hukuku>katılım hakkı,avrupa vatandaşları girişimi,çevre, Article Type: Originalartikel,

  (2019) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, Type: people.with_referee, Journal Name: Border Crossing, Number of Authors: 1, Month: Dezember, Language: Englisch, Volume: 9, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 125-134, ISSN: 2046-4436, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://journals.tplondon.com/bc/article/view/718 , Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Article Type: Originalartikel,

  (2013) Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Index Type: ESCI: Emerging Sources Citation Index, Type: people.with_referee, Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Number of Authors: 1, Month: August, Language: Türkisch, Volume: 71, Issue: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 1229-1242, ISSN: 2636-7734, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9188/115212 , Country: TURKEY, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Hukuk, Article Type: Originalartikel,

 • National

  Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Rusya- Ukrayna Çatışması Sempozyumu, Event Start Date: 03/06/2022, Event End Date: 03/06/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 24/12/2022, Special Issue: Not Exists, Page: 89-121, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,avrupa birliği,

  8. Yılında Suriyeliler Atölyesi: Göç Yönetimi ve Hukuk

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: 8. Yılında Suriyeliler Atölyesi, Event Start Date: 13/06/2019, Event End Date: 14/06/2019, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 24/12/2022, Special Issue: Not Exists, Page: 29-58, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Konya, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

  International

  Geri itmeler ve Non-Refoulement İlkesi Bağlamında Denizlerde Sığınma Hakkı

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Ankara Barosu XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı 2022- Göç ve Mülteci, Event Start Date: 26/05/2022, Event End Date: 29/05/2022, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Not Published, Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,push back,non-refoulement,

  The Core Element of the Refugee Protection: Burden Sharing

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Migration: Projecting the Next Twenty Years and Beyond, Event Start Date: 22/02/2021, Event End Date: 24/02/2021, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Special Issue: Not Exists, Access Type: Elektronisch, Article Link: https://interdisipliner.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/BILDIRI-OZET_ABSTRACTS-1.pdf , Country: TURKEY, City: İzmir, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci hukuku,

  GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ VE SURİYELİLER İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Uluslararası Kartepe Zirvesi, Event Start Date: 26/10/2018, Event End Date: 28/10/2018, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 31/12/2018, Volume: 1, Special Issue: Not Exists, Page: 319-331, Access Type: Printversion+Elektronisch, Article Link: https://www.kartepezirvesi.com/tebligler , Sponsor: Kocaeli Belediyesi, Country: TURKEY, City: İzmit, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  The Legal Status of Syrians in Turkey: Temporary Protection

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Academic Council on the UN System 2018 Annual Meeting, Event Start Date: 11/07/2018, Event End Date: 13/07/2018, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Special Issue: Not Exists, Country: ITALY, City: Roma, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: The Migration Conference 2018, Event Start Date: 26/06/2018, Event End Date: 28/06/2018, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Published, Published Date: 28/12/2019, Volume: 9, Issue: 2, Special Issue: Not Exists, Page: 125-134, Doi: https://doi.org/10.33182/bc.v9i2.718, ISSN: 2046-44436, Access Type: Elektronisch, Article Link: http://dx.doi.org/10.33182/bc.v9i2.718 , Sponsor: Türk Alman Üniversitesi BAP, Country: PORTUGAL, City: Lizbon, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma Türkiye deki Suriyeliler

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: Turkish Migration Conferance 2016, Event Start Date: 12/07/2016, Event End Date: 15/07/2016, Number of Authors: 1, Language: Türkisch, Publication State: Published, Published Date: 15/11/2016, Special Issue: Not Exists, Access Type: Printversion, Country: AUSTRIA, City: Viyana, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  European Citizens Initiative A Participatory Instrument to Strengthen European General Public for the Protection of European Environment

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: Volltextpapier, Event Name: “Importance of Participation for the Protection of Environment” (2nd Turkish- German Joint Seminar between Istanbul University and Kassel University, Event Start Date: 16/04/2014, Event End Date: 18/04/2014, Number of Authors: 1, Language: Englisch, Publication State: Special Issue: Not Exists, Country: TURKEY, City: İSTANBUL, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

 • (2018 - 2018) Geçici Korumanın Sona Ermesi ve Suriyeliler için Kalıcı Çözümler

  Project State: Vollständig, Project Budget: 1314,45, Currency: Turkish Lira, Type of Project: Position in the Project: Projektleiter,

  (2018 - 2018) Is Temporary Protection Eternal? The Future of Temporary Protection Status of Syrians in Turkey

  Project State: Vollständig, Project Budget: 5000, Currency: Turkish Lira, Type of Project: Position in the Project: Projektleiter, Academic Titles: Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in), Institution: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

  (2014 - 2015) Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuksal Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Project State: Vollständig, Project Budget: 4000, Currency: Turkish Lira, Type of Project: Position in the Project: Forscher, Academic Titles: Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter (in), Institution: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ,

 • (2024) Göç Yönetimi Tartışmaları Düzensiz Göç ve Uluslararası Koruma-1

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Chapter Name: Sığınmacı Yönetiminde Uluslararası Koordinasyon: Yük ve Sorumluluk Paylaşımı, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Köse Mehmet, Asar Aydoğan, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: GAR Perspektif Yayınları, Page: 103-128, ISBN: 978-605-71985-9-4, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://www.gavperspektif.com/, , Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>göç,mülteci,yük paylaşımı,

  (2023) BM Özel Prosedürlerinin İnsan Hakları Korumasındaki Yeri ve Önemi

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 9786254327315, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://www.hukukmarket.com/bm-ozel-prosedurlerinin-insan-haklari-korumasindaki-yeri-ve-onemi.html, , Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Birleşmiş Milletler,Özel prosedürler,insan hakları,egemenlik,

  (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Chapter Name: ABAD KARARLARI IŞIĞINDA AB VE TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BİLGİ VE BELGELERİNE ERİŞİM, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: KAYA, Cemil, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Oniki Levha Yayınları, Page: 429-480, ISBN: 9786254325632, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>İnsan Hakları Hukuku>Bilgi edinme hakkı,

  (2022) Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Chapter Name: The Core Element of Refugee Protection: Responsibility and Burden-Sharing, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: SAFİ İKBAL SİBEL, ÖNÜT LALE BURCU, Language: Englisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, Page: 35-58, ISBN: 1-5275-8312-0, Access Type: Printversion, Country: BRITAIN, City: Newcastle, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,mülteci hukuku,yük paylaşımı,

  (2022) Türkiye'nin Yeni Göçmenleri Suriyeliler

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Chapter Name: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve Yeni Hukuki Düzenlemeler, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: ADIGÜZEL YUSUF, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Palet Yayınları, Page: 29-59, ISBN: 978-625-6401-00-6, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Konya, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,göç hukuku,suriyeliler,

  (2022) Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Rusya - Ukrayna Çatışması Sempozyumu

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Chapter Name: Geçici Korumanın Yeniden Doğuşu: Avrupa Birliği’nde Ukraynalıların Hukuki Statüsü, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: Poroy, Mehmet Akif ve Hayyar, M. Emre, Language: Türkisch, Contribution Level: Kapitel, Publisher: Legal Yayınevi, Page: 89-120, ISBN: 978-625-8200-11-9, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: https://legal.com.tr/urun/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-hukuku-baglaminda-rusya-ukrayna-catismasi-sempozyumu/368843, , Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Milletlerarası Kamu Hukuku>insan hakları hukuku,geçici koruma,

  (2021) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Seçkin Yayınları, ISBN: 9789750270505, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı>Genel Kamu Hukuku>Mülteci Hukuku,İnsan Hakları Hukuku,

  (2018) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma

  Authors: YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 1, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: Seçkin Yayıncılık, ISBN: 978-975-02-4604-3, Access Type: Printversion, Country: TURKEY, City: Ankara, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku,

  (2015) Türkiye deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri

  Authors: KAYA İBRAHİM, YILMAZ EREN ESRA, Type: wissenschaftliches Buch, Number of Authors: 2, Editor: , Language: Türkisch, Contribution Level: Alles, Publisher: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, ISBN: 9786054023608, Access Type: Printversion+Elektronisch, Access Link: http://setav.org/tr/turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-durumu-arada-kalanlarin-haklari-ve-yukumlulukleri/rapor/31201, , Country: TURKEY, City: İstanbul, Subject Matter Knowledge: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Kamu Hukuku,

Administrative Duty

2019 30/12/9999

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Contact

Contact details

E-Mail: eren@tau.edu.tr


Office Address: : Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şahinkaya Cad. No: 106 34820 Beykoz İstanbul

Office Phone Number: : +902163333041

Internal: : 3041

Office Room Number: : 205