Prof. Dr.
Henning ROSENAU

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Kısa Özgeçmiş

Prof. Rosenau, 2015 yılından bu yana Martin Luther Üniversitesi Halle-Wittenberg'de Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Tıp Hukuku Kürsüsü’nü yönetmektedir. Daha önce Augsburg Üniversitesi'nde son olarak Araştırma ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halle'de üniversite senato üyesi ve aynı zamanda Disiplinlerarası Tıp-Etik-Hukuk Merkezi'nin yönetici direktörüdür. 2013 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi'nde ceza hukuku alanında ders vermektedir. Araştırmaları tıp ve biyoloji hukuku (ötenazi, organ nakli, genetik teşhis, üreme tıbbı, aydınlatılmış onam), adli psikiyatri, genel ceza teorisi (düşman hukuku, ceza hukuku ilkeleri) ve ceza hukukunun genel kısmından (özellikle hukuka uygunluk sebepleri) ve ceza hukukunun özel kısmından (yolsuzluk suçları) ve ceza usul hukukundan (itham pazarlığı, temyiz) ve karşılaştırmalı hukuktan seçilmiş alanlara odaklanmaktadır. Rosenau, Robert Koch Enstitüsü Genetik Teşhis Komisyonu Başkanı ve Almanca konuşan tıp hukuku öğretim üyelerinin sözcüsüdür. Alman-Türk Hukukçular Birliği'nin başkan vekilidir. Detaylı Bilgi: https://www.jura.uni-halle.de/rosenau/rosenau_/

İletişim

İletişim Bilgileri

E-Posta: henning.rosenau@jura.uni-halle.de